University of Oulu

Say, Do, Make? : user involvement in information systems design

Saved in:
Author: Tokkonen, Helena1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526221953
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-03-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 15 March 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Marianne Kinnula
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Professor Sara Eriksén
Professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen
Opponent: Professor Samuli Pekkola
Description:

Abstract

User involvement in information systems design has recently gained interest in the media. Numerous systems have been digitalized during product development to help people’s everyday lives. But are information systems designed to meet users’ needs or support users’ goals?

The goal of this research was to understand how user involvement is perceived in information systems design and how users are involved. Is the basis of user involvement what a user Says or what a user Does, or is a user actively participating in the whole design process? The informants of the present study entailed different design projects that were investigated with a qualitative method by interviewing 20 designers of selected design cases.

At first an a priori model of user involvement in information systems design was created based on an analysis of extant literature. The model was used in the analysis of information systems design cases. Based on the empirical data a revised, a posteriori model, UICD model was developed. The UICD model provides on overall picture of user involvement in information systems design. UICD model can aid designers to understand user involvement comprehesively: what users Say, what users Do and what users Make in design process. Compared to the a priori model, UICD model includes the impact of other key stakeholders in information systems design process.

see all

Tiivistelmä

Käyttäjien osallistuttaminen tietojärjestelmien suunnitteluun on herättänyt julkista keskustelua. Monia yhteiskunnallisia ja yksityisiä palveluja on digitalisoitu sekä tuotteiden yhteyteen on suunniteltu järjestelmiä helpottamaan asiakkaiden toimintaa. Mutta ovatko suunnittelut ratkaisut käyttäjän tavoitteiden mukaisia ja vastaavatko ne käyttäjien tarpeisiin?

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää kuinka käyttäjien osallistuttaminen käsitetään informaatiojärjestelmien suunnittelussa ja miten käyttäjiä on osallistettu. Perustuuko käyttäjien osallistuttaminen tietoon siitä mitä hän sanoo tai mitä hän tekee vai osallistuuko hän koko suunnitteluprosessin ajan tulevan ratkaisun kehittämiseen? Tutkimuksen kohteina oli 20 erilaista projektia, joihin syvennyttiin laadullisella tutkimuksella haastattelemalla projekteissa toimineita suunnittelijoita.

Tässä tutkimuksessa laadittiin ensin kirjallisuuskatsaukseen pohjalta malli käyttäjien osallistuttamisesta informaatiojärjestelmien suunnittelutyöhön. Mallia käytettiin empiirisesti kerätyn tiedon analyysin pohjana. Tämän jälkeen mallia muokattiin siten, että se selittää tutkimuksen havainnot. Näin saatu UICD malli luo kokonaiskuvan käyttäjälähtöisyyden ulottuvuuksista informaatiojärjestelmien suunnittelutyössä. UICD malli auttaa suunnittelijoita ymmärtämään käyttäjien osallistuttamisen kokonaisvaltaisesti: mitä käyttäjät sanovat, mitä käyttäjät tekevät ja miten käyttäjät osallistuvat informaatiojärjestelmien suunnitteluun. UICD malli laajentaa aiemman tutkimuksen näkemystä muun muassa keskeisten sidosryhmien vaikutuksesta informaatiojärjestelmien suunnitteluun.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2195-3
ISBN Print: 978-952-62-2194-6
Issue: 729
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.