University of Oulu

Luonnollisesti laadukas saaristo : Mustasaaren maankäytön kehityskuva: kuntasuunnittelun kurssi ja erikoiskurssi 2018

Saved in:
Author: Outila, Tarja1; Leena Soudunsaari1; Vitikka, Mikko1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 60 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222233
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-03-28
Description:

Esipuhe

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuunnittelun kurssin tavoitteena on perehdyttää maisterivaiheen opiskelijat strategiseen yhdyskuntasuunnitteluun todellisessa suunnitteluympäristössä. Koko syyslukukauden kestävä opintojakso on 5. vuosikurssin arkkitehtiopiskelijoiden ja kolmen maantieteen opiskelijan poikkitieteellinen opintomatka suomalaisen kunnan tulevaisuuden haasteisiin ja maankäytön ajankohtaisiin kysymyksiin.

Lukuvuoden 2018–2019 kuntasuunnittelun kurssin suunnittelukohde oli poikkeuksellinen Mustasaaren kunta, tarkemmin Raippaluodon sillan ylityksen jälkeen avautuva saaristo. Vaasan kaupungin vaikutuspiirissä oleva idyllinen ja rakennemuutoksen kohteena oleva kulttuuriympäristö antoi mielenkiintoiset lähtökohdat vuorovaikutteiseen skenaariotarkastelulle ja lopullisen synteesin kehittämiselle.

Opintojakso rakentuu asiantuntijaluennoilla saadusta ajankohtaiskatsauksesta, vuorovaikutteisesta suunnitteluprosessista ja varsinaisen suunnitelman laatimisesta. Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntaliiton, Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen kaupunkiseudun, kaupan edustajat sekä liikenteen, kunnallistekniikan, maisemasuunnittelun asiantuntijat ja yhdyskuntasuunnittelun oppituolin opettajat perehdyttivät kurssilaiset ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin. Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssille osallistuvat opiskelijat laativat tutkielman kuntasuunnittelun kurssin suunnittelukohteeseen liittyvistä teemoista, ja näitä käytettiin kuntasuunnittelun kurssin lähtötietoina. Tutkielmat ovat osa tätä julkaisua.

Todellisen suunnittelutilanteen työstäminen ja kuntalaisten kohtaaminen ovat yhdyskuntasuunnittelun opiskelussa ensiarvoisia. Opintojaksoon sisältyi kolme vierailua suunnittelukohteessa. Mustasaaren kunnan yhdyshenkilön, Ari Isosalon avustuksella saariston asukkaista ja toimijoista koottu seurantaryhmä auttoi opiskelijat visioimaan saariston maankäytön tulevaisuutta. Ensimmäisellä maastokäynnillä syyskuussa opiskelijat tekivät alustavat maastoanalyysit ja kuulivat mm. Vistit Vaasan sekä kunnan edustajien esityksiä. Ensimmäinen ja toinen kohtaaminen seurantaryhmän kanssa käynnisti skenaarioiden työstämisen. Lokakuun lopulla matkasimme skenaariovaihtoehtojen kanssa saaristoon. Tarpeelliset tarkistukset maastoanalyysiin ja vaihtoehtoihin tehtiin ennen kuin ne esiteltiin seurantaryhmän kolmannessa kokouksessa ja neljännessä kokouksessa saadun arvokkaan palautteen jälkeen opiskelijat olivat valmiita käynnistämään lopullisen vaihtoehdon, synteesisuunnitelman työstämisen. Joulukuussa matkasimme esittelemään lopputuloksen Mustasaaren kehitysjohtaja Mikael Alaviitalan järjestämään tilaisuuteen. ”Luonnollisesti laadukas saaristo” on vastuullinen, moderni ja harkittu kehityskuva.

Mustasaari on pinta-alaltaan laaja kunta kasvavan ja työvoimaomavaltaisen maakuntakeskuksen, Vaasan vieressä. Kaksikielisyys, merellisyys, maankohoaminen sekä ainutlaatuinen maisemarakenteeseen tukeutuva kulttuuriympäristö ovat vetovoimatekijöitä, joiden varaan Mustasaaren saaristo kehittyy. Väestönkasvun odotetaan kehittyvän positiivisesti, mutta saariston maanomistus sekä elinkeinorakenne eivät tue kasvua odotetulla tavalla. Logistisesti hyvä sijainti sekä saariston luonto- ja maisema-arvot luovat pohjan uusille elinkeinoille eli vastuulliselle matkailulle ja energiaomavaraisuutta tukevan teknologian kehittymiselle. Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitos oli työn aikana vireillä ja se oli saariston tulevaisuuden kannalta keskeinen tarkasteltava kehitysvaihe. Opiskelijat löysivät sekä rohkeita että realistisia keinoja kehittää saaristoa yhteisöllisyyttä ja paikallisten elämänlaatua korostavalla tavalla. Näitä tuloksia voidaan soveltaa useassa vastaavassa tilanteessa olevassa suomalaissa kunnassa.

Kiitämme Mustasaaren kuntaa ja erityisesti kehitysjohtaja Mikael Alaviitalaa hyvästä tuesta ja aidosta kiinnostuksesta opintojaksoamme kohtaan. Kiitämme erityisesti Ari Isosaloa järjestelyistä sekä seurantaryhmää paneutumisesta opiskelijoiden esittämiin teemoihin. Olimme etuoikeutettuja saadessamme yöpyä Merenkurkun majatalossa. Kiitokset opiskelijat Anni, Hertta, Olli, Janne, Hanna, Maija, Miia, Juulia, Mikko ja Riina. Kiitokset myös yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin suorittaneille.

Professori Tarja Outila

Tutkijatohtori Leena Soudunsaari

see all

Sisällysluettelo

Kuntasuunnittelun erikoiskurssi

Riina Heikkinen: Mustasaari: saariston kylien kehityshistoriallinen selvitys

Taina Kelavirta: Maankohoaminen ja Mustasaaren saariston alueidenkäytön suunnittelun mahdollisuudet

Arttu Mäkipää: Mustasaaren saariston kaavoituksen nykyhetki ja tulevaisuus

Janne Kirjavainen: Saariston kylien liikenneverkoston nykytila ja koulumatkat

Marketta Saukkonen: Luonto hyvinvoinnin resurssina

Marisa Tofferi: Matkailu hyvinvoinnin resurssina

Olli Ujanen: Mustasaaren saariston asukaskysely 2018

Hanna Helminen: Tulevaisuuden asuminen saaristossa

Kuntasuunnittelun kurssi

Riina Heikkinen, Hanna Helminen, Hertta Hjelt, Juulia Jalava, Janne Kirjavainen, Anni Myllymäki, Miia Nätynki, Maija Pelkonen, Olli Ujanen ja Mikko Vitikka:

Analyysi

Skenaariot

Synteesisuunnitelma: Luonnollisesti laadukas saaristo

Juulia Jalava & Miia nätynki: Kuvaus vuorovaikutuksesta

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-2223-3
Issue: 7
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.