University of Oulu

Thermodynamic description of the Fe–Al–Mn–Si–C system for modelling solidification of steels

Saved in:
Author: Miettinen, Jyrki1; Visuri, Ville-Valtteri1; Fabritius, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Metallurgy Research Unit
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222516
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-10
Reviewer: Professor Klaus Hack
Professor Pertti Koukkari
Description:

Abstract

Advanced high-strength (AHS) steels containing aluminium, manganese, silicon and carbon have widely been studied for automotive applications. It is particularly important to know their solidification behaviour and final structure after the austenite decomposition process. A thermodynamic database named the Iron Alloy Database (IAD) has been developed to provide consistent thermodynamic data for the purpose of simulating the solidification of steels. This work presents a thermodynamic assessment of the Fe–Al–Mn–Si–C system and 19 subsystems. The results suggest a good agreement between thermodynamic descriptions and the measured data.

see all

Tiivistelmä

Alumiinia, mangaania, piitä ja hiiltä sisältäviä kehittyneitä suurlujuusteräksiä on tutkittu runsaasti autoteollisuuden sovelluskohteiden näkökulmasta. Erityisen mielenkiinnon kohteena on niiden jähmettyminen ja lopullinen rakenne austeniitin hajoamisprosessin jälkeen. Termodynaaminen Iron Alloys Database (IAD) –tietokanta on kehitetty tuottamaan konsistenttia termodynaamista dataa terästen jähmettymisen simulointiin. Tämä työ esittelee Fe–Al–Mn–Si–C –systeemin ja 19 alisysteemin termodynaamisen arvioinnin. Tulokset osoittavat, että termodynaamiset kuvaukset vastaavat mitattua aineistoa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2251-6
ISBN Print: 978-952-62-2250-9
Issue: 704
Type of Publication: C1 Scientific book
Field of Science: 215 Chemical engineering
216 Materials engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.