University of Oulu

The role of mobile devices in online retailing : empirical evidence from Finland and Nigeria

Saved in:
Author: Olaleye, Sunday1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222691
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-05-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 22 May 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Jari Salo
Reviewer: Professor Hannu Saarijärvi
Professor Andreja Pucihar
Opponent: Professor Hannu Makkonen
Description:

Abstract

The affinity between mobile devices and electronic commerce is strong, and mobile commerce is a large potential market, as an offshoot of electronic commerce. The margin between electronic commerce and mobile commerce is becoming gradually thinner. The mobile device is more than a transaction tool; it plays a central role in the whole of online shopping as a connector between retailers, online platforms and online shoppers, with a rich experience of noticeable heterogeneity in online retailing.

The study concentrates on the use of the tablet for online shopping, how it correlates to general online shopping and how it differs from other mobile devices regarding online shopping. The study utilised an integration of different research domains (marketing, psychology and a technological approach). This integration gives a broader perspective and deepens the understanding of the research topic.

The study adopts a quantitative methodology and utilises survey research, because of the online specific behaviour of tablet users, with structural equation modelling techniques.

The study contributes theoretically in four parts. First, the study is interdisciplinary and combines insights from marketing, psychology and information systems literature with an integrated model of tablet commerce to identify the antecedents of customer loyalty and contribute to marketing literature. Second, the study is a comparative study and discovers the impact of security, technology, utilitarian and eminent factors related to customer loyalty to the online retailer, which is a growing trend in two cultures. Third, the study reveals the mediating role of trust in explaining the interaction between reputation and loyalty across borders and the mediation between online shopping experience and reputation, trust, self-efficacy and privacy to predict customer loyalty to an online retailer in a developed nation. Fourth, the study discovered variation by gender in tablet commerce, based on the integrated model. The gender divergence is more significant on one antecedent of loyalty than the others.

Managers should also target online customers with promotional offers based on gender differences. The study’s managerial implication has been recommended and future research opportunities have been expanded.

see all

Tiivistelmä

Yhteys mobiililaitteiden ja verkkokaupan välillä on voimakas, ja mobiilikaupankäynti on suuri potentiaalinen markkina verkkokaupan sivujuonteena. Marginaali verkkokaupan ja mobiilikaupankäynnin välillä pienenee koko ajan. Mobiililaite on enemmän kuin vain kaupanteossa käytetty väline; se näyttelee keskeistä roolia verkkokaupankäynnissä ja toimii myyjien, verkkoalustojen ja verkkoasiakkaiden yhdistäjänä, ja verkkokauppojen heterogeenisyydestä on kertynyt runsaasti kokemusta.

Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista metodologiaa ja hyödynnetään survey-tutkimuksia sekä rakenneyhtälömalleja tablettitietokoneiden käyttäjien käyttäessä nimenomaan verkkopalveluja.

Tutkimus lisää teoreettista tietämystä aihepiiristä. Ensinnäkin väitöstutkimus laajentaa olemassa olevaa tietämystä mobiilikaupankäynnistä ja tablettikaupankäynti-ilmiöstä ja selittää uutta suhdetta, joka vallitsee helppokäyttöisyyden, yksityisyyden, maineen ja omiin kykyihin luottamisen sekä väliin tulevien korrelaattien luottamus ja kokemus välillä yhdistelemällä niitä sukupuoli-moderaattorimuuttujan kanssa ja keskittymällä tablettitietokoneiden verkkokauppasegmenttiin, jossa tavaroita ja palveluja ostetaan, joten tutkimus tarjoaa yleisen kehikon verkkokauppakuluttajien päätöksenteolle ollen merkittävä panos alan markkinointikirjallisuuteen. Toiseksi, tutkimus on tärkeä lisä myös siksi, että se vahvistaa kuvatun kaltaisen integroidun mallin toimivuuden ja sen sovellukset eri maissa. Kolmanneksi, tutkimus paljastaa luottamuksen välittäjän roolin maineen ja lojaliteetin rajat ylittävän vuorovaikutuksen selittäjänä sekä yhdyssiteen verkkokauppakokemuksen ja maineen, luottamuksen, omiin kykyihin luottamisen ja yksityisyyden välillä, kun on tarve ennustaa verkkokauppoja koskevaa asiakasuskollisuutta kehittyneillä markkinoilla. Neljänneksi, tutkimus edistää ostouskollisuutta käsittelevää kirjallisuutta verratessaan tablettikaupankäyntiä koskevia kuluttajahavaintoja niin Suomen kuin Nigerian kansallisilla markkinoilla. Kahden maan konteksti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää sitä, kuinka asiakkaat eroavat toisistaan kansalliset rajat ylittävillä markkinoilla käytetyn datan käsittäessä kuluttajia epäsuhtaisilla kansalliset rajat ylittävillä markkinoilla, jotka edustavat kehittyneitä ja kehittyviä markkinoita sekä väestömäärältään pieniä ja suuria markkinoita ja jotka ovat lisäksi kulttuurillisesti heterogeenisia.

Tutkimus esittää paranneltua ja räätälöityä päätöksentekoa tukevaa järjestelmää johdon avuksi ja asiakkaiden päätöksenteko-ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen liikkeenjohdolliset johtopäätökset ovat selviä, ja niihin liittyviä tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia on korostettu.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Olaleye, S. A. (2016). Customer Vs. E-tailer: How Tablet Affects Mobile Commerce. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. 1(1): 224-235.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Olaleye, S. A., Salo, J., & Ukpabi, D. C. (2018). The Role of Reputation on Trust and Loyalty: A Cross-Cultural Analysis of Tablet E-Tailing. International Journal of E-Business Research (IJEBR). 14 (2), 61-75. https://doi.org/10.4018/ijebr.2018040104

  3. Olaleye, S. A., Sanusi, I. T., & Salo, J. (in press). Mobile customers’ experience and loyalty: A study of tablet gender divergence in Finland. International Journal of Internet Marketing and Advertising. https://doi.org/10.1504/ijima.2020.10030633

  4. Olaleye, S. A., Sanusi, I. T., Fanning, S. M., & Salo, J. (2018). Tablet Commerce Loyalty in Nigeria. Manuscript submitted for publication. https://doi.org/10.1080/20421338.2019.1633096

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2269-1
ISBN Print: 978-952-62-2268-4
Issue: 108
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.