University of Oulu

MIMO detection and precoding architectures

Saved in:
Author: Shahabuddin, Shahriar1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Communications Engineering
3Centre for Wireless Communications
4INFOTECH Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222837
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-06-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 26 June 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Juntti
Professor Christoph Studer
Professor Olli Silvén
Reviewer: Professor Gerd Ascheid
Professor Guillermo Payá Vayá
Opponent: Professor Jarmo Takala
Description:

Abstract

Multiple-input multiple-output (MIMO) techniques have been adopted since the third generation (3G) wireless communication standard to increase the spectral efficiency, data rate and reliability. The blessings of MIMO technologies for the baseband transceiver comes with the price of added complexity. Therefore, research on VLSI architectures for MIMO signal processing has generated a lot of interest over the past two decades. The advent of massive MIMO as a key technology for the fifth generation (5G) era also increased the interest in VLSI architectures related to MIMO communication research. In this thesis, we explored different VLSI architectures for MIMO detection and precoding algorithms. The detection and precoding are the most complex parts of a MIMO baseband transceiver. We focused on algorithm and architecture optimization and presented several VLSI architectures for MIMO detection and precoding.

The thesis proposed an application specific instruction-set processor (ASIP) for a multimode small-scale MIMO detector. In a single design the detector supports minimum mean-square error (MMSE), selective spanning with fast enumeration (SSFE) and list sphere detection (LSD). In addition, a multiprocessor architecture is proposed in this thesis for a lattice reduction (LR) algorithm. A modified Lenstra-Lenstra-Lovasz (LLL) algorithm is proposed for LR to reduce the complexity of the original LLL algorithm. We also propose a massive MIMO detection algorithm based on alternating direction method of multipliers (ADMM). The algorithm is referred to as ADMM based infinity norm (ADMIN) constrained equalization. The ADMIN detection algorithm is implemented as an application-specific integrated circuit (ASIC) and for field programmable gate array (FPGA). A multimode precoder ASIP is also proposed in this thesis. In a single design, the ASIP supports norm-based scheduling, QR-decomposition, MMSE precoding and dirty paper coding (DPC) based precoding.

see all

Tiivistelmä

Moni-tulo moni-lähtö (MIMO) -tekniikoita on sopeutettu kolmannen sukupolven (3G) langattomasta viestintästandardista alkaen spektritehokkuuden, tiedonsiirtonopeuden ja luotettavuuden parantamiseksi. MIMO-teknologioilla on useita hyviä puolia suhteessa peruskaistan vastaanottimeen, mutta samalla monimutkaisuus on lisääntynyt. VLSI-arkkitehtuurien tutkimus MIMO-signaalinkäsittelyssä on sen vuoksi herättänyt paljon kiinnostusta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Myös MIMO:n saavuttama asema viidennen sukupolven (5G) viestintästandardin pääteknologiana on lisännyt kiinnostusta VLSI-arkkitehtuureihin MIMO-viestinnän tutkimuksessa. Tässä tutkielmassa on tutkittu erilaisia VLSI-arkkitehtuureja MIMO-signaalien tunnistus- ja esikoodausalgoritmeissa. Signaalien tunnistus ja esikoodaus ovat peruskaistaa käyttävän MIMO-vastaanottimen monimutkaisimmat osa-alueet. Tutkielmassa on keskitytty algoritmien ja arkkitehtuurien optimointiin ja esitetty useita VLSI-arkkitehtuureja MIMO-signaalien tunnistusta ja esikoodausta varten.

Tutkielmassa on ehdotettu sovelluskohtaisen prosessorin (Application Specific Instruction-set Processor eli ASIP) käyttä pienen mittakaavan monimuotodetektorissa. Detektorin rakenne tukee samanaikaisesti keskineliöpoikkeaman minimointia (MMSE), SSFE (Selective Spanning with Fast Enumeration) -algoritmia ja LSD (List Sphere Detection) -algoritmia. Lisäksi tässä tutkielmassa ehdotetaan monisuoritinarkkitehtuuria hilan redusointialgoritmille (Lattice Reduction eli LR). LR-algoritmia varten ehdotetaan muokattua Lenstra-Lenstra-Lovasz (LLL) -algoritmia vähentämään alkuperäisen LLL-algoritmin monimutkaisuutta. Lisäksi MIMO-signaalien tunnistusalgoritmin perustaksi ehdotetaan vuorottelevaa kertoimien suuntaustapaa Alternating Direction Method of Multipliers eli ADMM). ADMM-perustaisesta taajuusvasteen rajoitetusta ääretön-normi-korjauksesta (infinity norm constrained equalization) käytetään nimitystä ADMIN-algoritmi. ADMIN-tunnistusalgoritmi toteutetaan sovelluskohtaisena integroituna piirinä (Application-Specific Integrated Circuit eli ASIC) ohjelmoitavaa porttimatriisia (Field Programmable Gate Array eli FPGA) varten. Lisäksi ehdotetaan ASIP-monimuotoesikooderin käyttöä. ASIP-esikooderin rakenne tukee normiperustaista aikataulutusta, QR-hajotelmaa, MMSE-esikoodausta ja likaisen paperin koodaukseen (Dirty Paper Coding eli DPC) perustuvaa esikoodausta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Shahabuddin, S., Hautala, I., Juntti, M., & Studer, C. (2018). ADMM-based Infinity Norm Detection for Massive MIMO: Algorithm and VLSI Architecture. Manuscript in preparation.

 2. Shahabuddin, S., Silvén, O., & Juntti, M. (2018). Programmable ASIPs for Multimode MIMO Transceiver. Journal of Signal Processing Systems, 90(10), 1369–1381. https://doi.org/10.1007/s11265-018-1341-3

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Shahabuddin, S., Silvén, O., & Juntti, M. (2017). ASIP design for Multiuser MIMO Broadcast Precoding, European Conference on Networks and Communications (EUCNC). https://doi.org/10.1109/EuCNC.2017.7980691

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Shahabuddin, S., Juntti, M., & Studer, C. (2017). ADMM-based Infinity Norm Detection for Large-Scale MIMO: Algorithm and VLSI Architecture, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Maryland, USA. https://doi.org/10.1109/ISCAS.2017.8050311

 5. Shahabuddin, S., Janhunen, J., Ghazi, A., Khan, Z., & Juntti, M. (2015). A Customized Lattice Reduction Multiprocessor for MIMO Detection, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Lisbon, Portugal. https://doi.org/10.1109/ISCAS.2015.7169312

 6. Shahabuddin, S., Janhunen, J., Suikkanen, E., Steendam, H., & Juntti, M. (2014). An Adaptive Detector Implementation for MIMO-OFDM Downlink, International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks (CROWNCOM), Oulu, Finland. https://doi.org/10.4108/icst.crowncom.2014.255419

 7. Shahabuddin, S., Janhunen, J., Juntti, M., Ghazi, A., & Silvén, O. (2013). Design of a transport triggered vector processor for turbo decoding. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 78(3), 611–622. https://doi.org/10.1007/s10470-013-0183-y

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2283-7
ISBN Print: 978-952-62-2282-0
Issue: 708
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.