University of Oulu

Design, thermomechanical processing and induction hardening of a new medium-carbon steel microalloyed with niobium

Saved in:
Author: Javaheri, Vahid1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 22.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526223582
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-10-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 1 November 2019, at 12 noon
Tutor: Professor David Porter
Reviewer: Professor Pasi Peura
Professor Annika Borgenstam
Opponent: Professor Hans-Olof Andrén
Professor Pasi Peura
Description:

Abstract

This thesis has been made within the European Industrial Doctorate (EID) project called Mathematics and Materials Science for Steel Production and Manufacturing, abbreviated as MIMESIS, which has five partners: EFD Induction in Norway; SSAB, Outokumpu, and the University of Oulu in Finland; and Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) in Germany. The main aim of this work was to develop a steel composition and processing route suitable for making a slurry transportation pipeline with the aid of induction hardening, and to characterize the phase transformations and microstructures involved in the various stages of the processing route.

A novel steel chemistry was designed based on metallurgical principles assisted by computational thermodynamics and kinetics. The designed composition is a medium-carbon, low-alloy steel microalloyed with niobium, in wt.% 0.40 C, 0.20 Si, 0.25 Mn, 0.50 Mo, 0.90 Cr, and 0.012 Nb. This was subsequently cast, thermomechanically rolled on a laboratory rolling mill to two bainitic microstructures, and finally subjected to the thermal cycles predicted to be encountered with the internal induction hardening of a typical pipe geometry. The phase transformations and microstructures found at various stages of the simulated production process have been characterized and algorithms developed to enable the optimization of microstructure and hardness through the pipe wall thickness.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja on tehty osana Euroopan teollisuustohtori (European Industrial Doctorate, EID) -ohjelmaa projektissa eli Matematiikka ja materiaalitiede teräksen valmistuksessa ja käytössä (Mathematics and Materials Science for Steel Production and Manufacturing, MIMESIS). Ohjelmassa on viisi partneria: EFD Induction Norjasta; SSAB, Outokumpu ja Oulun yliopisto Suomesta; ja Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) Saksasta. Työn päätavoitteina oli kehittää teräksen koostumusta ja prosessointireittiä, jotka soveltuvat lietteen kuljetusputken valmistukseen induktiokarkaisun avulla, sekä karakterisoida prosessin eri vaiheiden aikana tapahtuvat faasimuutokset ja mikrorakenteet.

Uusi teräskoostumus suunniteltiin metallurgisten periaatteiden pohjalta hyödyntämällä laskennallista termodynamiikkaa ja kinetiikkaa. Suunniteltu teräs on niobilla mikroseostettu, matalaseosteinen ja keskihiilinen, eli painoprosentteina 0,40 C, 0,20 Si, 0,25 Mn, 0,50 Mo, 0,90 Cr ja 0,012 Nb. Teräs valettiin, valssattiin ja jäähdytettiin termomekaanisesti laboratoriovalssaimella kahdeksi bainiittiseksi mikrorakenteeksi ja lopulta altistettiin lämpösykleille, joiden ennustettiin olevan tyypillisiä sisäisesti induktiokarkaistulle teräsputkelle. Simuloidun tuotantoprosessin eri vaiheissa havaitut faasimuutokset ja mikrorakenteet on karakterisoitu. Sen lisäksi on kehitetty algoritmit, jotka mahdollistavat mikrorakenteen ja kovuuden optimoinnin putken seinämän paksuuden läpi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Javaheri, V., Porter, D., & Kuokkala, V.-T. (2018). Slurry erosion of steel – Review of tests, mechanisms and materials. Wear, 408–409, 248–273. https://doi.org/10.1016/j.wear.2018.05.010

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Javaheri, V., Nyyssönen, T., Grande, B., & Porter, D. (2018). Computational design of a novel medium-carbon, low-alloy steel microalloyed with niobium. Materials Engineering and Performance, 27, 2978–2992. https://doi.org/10.1007/s11665-018-3376-9

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Javaheri, V., Khodaie, N., Kaijalainen, A., & Porter, D. (2018). Effect of niobium and phase transformation temperature on the microstructure and texture of a novel 0.40% C thermomechanically processed steel. Materials Characterization, 142, 295–308. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2018.05.056

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Javaheri, V., Kolli, S., Grande, B., & Porter, D. (2019). Insight into the induction hardening behavior of a new 0.40% C microalloyed steel: Effects of initial microstructure and thermal cycles. Materials Characterization, 149, 165–183. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2019.01.029

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Javaheri, V., Pohjonen, A., Asperheim, J.I., Ivanov, D., & Porter, D. (2019). Physically based modelling, characterization and design of an induction hardening process for a new slurry pipeline steel. Materials and Design, 182, 108047. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108047

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2358-2
ISBN Print: 978-952-62-2357-5
Issue: 713
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 216 Materials engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.