University of Oulu

Application of persuasive systems design for adopting green information systems and technologies

Saved in:
Author: Shevchuk, Nataliya1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526223780
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-10-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in Pohjanmaansali (L1), Linnanmaa, on 14 October 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Oinas-Kukkonen
Reviewer: Associate Professor Jacqueline Corbett
Professor Juho Hamari
Opponent: Professor Stefan Seidel
Description:

Abstract

Critical environmental situation requires academics and practitioners of various disciplines join efforts at planning sustainable development of the society. In information systems research, Green Information Systems and Technologies domain is the one that directly contributes to strengthening environmental values of individuals, communities, and organizations.

Abundance of technology influences people most of the time. Although this influence is not always positive, research on persuasive technologies and behavior change support systems searches for the beneficial ways to utilize the impact of information systems on the daily activities of individuals. Ability to assist with encouraging certain behaviors is a defining characteristic of many contemporary systems and devices. Building on the knowledge obtained from the health domain, this dissertation investigates using persuasive technologies for fostering pro-environmental behavior change.

Theoretical frameworks of the articles included in the dissertation are based primarily on the Persuasive Systems Design (PSD) model, accompanied by the other prominent socio-psychological theories commonly utilized in information systems research. This dissertation focuses on finding out how to encourage people to adopt and continue using mobile applications designed to assist with acquiring sustainable habits and behaviors.

The dissertation is composed of the historical analysis, systematic literature review, and four experimental studies that explore different aspects of persuasive Green IS/IT. Besides analyzing existing research using PSD model as a tool for evaluation, new empirical studies provide fresh insights on Green IS/IT designed for behavior change. Addressed topics include technology adoption and continuance intention, perceived persuasiveness, self-disclosure and risk, endogenous motivations, gamification, and cognitive absorption. Conducted statistical analyses investigate relationships among PSD constructs and other related concepts to discover factors that can convince people initiate and continue using Green IS/IT to develop or maintain environmentally sound practices.

Overall, the results reveal a high potential of the PSD model to become a vehicle for enhancement of the existing Green IS/IT. The dissertation provides implications for both academics and practitioners as well as suggestions for the future evolvement of persuasive Green IS/IT research.

see all

Tiivistelmä

Ympäristön ja ilmaston vakava tilanne vaatii kaikilta osapuolilta kestävää kehitystä tukevaa toimintaa. Niin sanotut ‘vihreät’ tietojärjestelmät ja informaatioteknologiat pyrkivät vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen vahvistamalla yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden ympäristöarvoja ja niiden mukaista käyttäytymistä.

Yltäkylläinen teknologiatarjonta vaikuttaa käyttäytymiseemme koko ajan. Vaikka tämä vaikutus ei aina olekaan positiivista, vakuuttavien ja suostuttelevien teknologioiden sekä käyttäytymisen muutosta tukevien järjestelmien tutkimus pyrkii etsimään niitä hyödyllisiä keinoja, joilla tietojärjestelmien avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti jokapäiväiseen elämäämme. Monien nykyaikaisten järjestelmien ja laitteiden perusominaisuutena voidaankin nykyään pitää niiden kykyä rohkaista ja kannustaa käyttäjiä myönteiseen kohdekäyttäytymiseen. Tämä väitöskirja rakentuu erityisesti terveystoimialalta omaksuttuun suostuttelevia teknologioita koskevaan tutkimustietoon ja pyrkii soveltamaan tätä ympäristöystävällisen käyttäytymisen vahvistamiseen.

Tämän väitöstutkimuksen johtavana teoreettisena viitekehityksenä toimii Persuasive Systems Design -malli (PSD). Sen lisäksi hyödynnetään joitakin muita tietojärjestelmätutkimuksessa hyödynnettyjä sosiaalipsykologian teorioita. Väitöskirja keskittyy tarkastelemaan, miten voidaan kannustaa ottamaan käyttöön mobiilisovelluksia, jotka on jo alun perin suunniteltu tukemaan kestävän kehityksen kannalta myönteistä käyttäytymistä ja käyttäytymisen muutosta, sekä jatkamaan niiden käyttöä.

Väitöskirja koostuu aihealueen historiallisesta analyysistä ja systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta sekä neljästä kokeellisesta tutkimuksesta, jotka tutkivat ’vihreiden’ tietojärjestelmien ja informaatioteknologioiden vakuuttavia ja suostuttelevia ohjelmisto-ominaisuuksia. Sen lisäksi että olemassa olevaa kirjallisuutta on analysoitu PSD-mallia käyttäen, samaan malliin pohjautuvat empiiriset tutkimukset tuottavat tuoreita oivalluksia käyttäytymisen muutosta tukevaan suunnitteluun liittyen. Tutkimuksessa tarkastellaan teknologian käyttöönottoa, aikomuksia jatkaa teknologian käyttöä, koettua vakuuttavuutta ja suostuttelevuutta, sensitiivisten tietojen jakamista ja siihen liittyviä riskejä, sisäsyntyistä motivaatiota, pelillistämistä sekä kognitiivista absorptiota. Tilastollisten analyysien avulla tarkastellaan PSD-mallin ydinkäsitteiden ja muiden konstruktien välisiä suhteita, jotta tunnistettaisiin niitä tekijöitä, joiden avulla voidaan vaikuttaa hyödyllisten ‘vihreiden’ tietojärjestelmien ja informaatioteknologioiden käyttöönottoon ja käytön jatkamiseen, ja yleisemmin kannustamaan ympäristöystävällisiin käytänteisiin.

Tutkimustulokset osoittavat PSD-mallin merkityksen kestävää kehitystä tukeville tietojärjestelmille ja informaatioteknologioille. Suoritetun tutkimuksen perusteella ehdotetaan teemoja jatkotutkimusta varten. Väitöstutkimuksen tuloksilla on merkitystä sekä tieteenharjoittajille että käytännön soveltajille.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Shevchuk, N., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Role of Persuasive Systems Design in Increasing Intention to Adopt Green IS: Case JouleBug Mobile Application. In Proceedings of the International Conference on Information Systems Development (ISD2019) (pp. 1-12).

 2. Shevchuk, N., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Influence on Intention to Adopt Green IS: Boosting Endogenous Motivations with Persuasive Systems Design. In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Science (HICSS) (pp. 2055-2064). https://doi.org/10.24251/HICSS.2019.249

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Shevchuk, N., Degirmenci, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Adoption of Gamified Persuasive Systems to Encourage Sustainable Behaviors: Interplay between Perceived Persuasiveness and Cognitive Absorption. In Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS) (p. 1-17).

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Shevchuk, N., Benson, V., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Risk and Social Influence in Sustainable Smart Home Technologies: A Persuasive System Design Study. In V. Benson, & J. McAlaney (Eds.), Cyber Influence and Cognitive Threats (pp. 185-216). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819204-7.00010-5

 5. Shevchuk, N., Oinas-Kukkonen, H., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). History of Green Information Systems and Technologies: Origin, Development, and Contemporary Trends. Faravid. Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen Vuosikirja, 47/2019, 93-128.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Shevchuk, N., & Oinas-Kukkonen, H. (2016). Exploring Green Information Systems and Technologies as Persuasive Systems: A Systematic Review of Applications in Published Research. In Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS) (pp. 1-11).

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2378-0
ISBN Print: 978-952-62-2377-3
Issue: 732
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
PSD
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.