University of Oulu

Signs of radiation-induced accelerated ageing in survivors of childhood brain tumors : the incidence of cerebrovascular disease, neurocognitive impairment, secondary neoplasms, and low bone mineral density after 18 years of follow-up

Saved in:
Author: Remes, Tiina1,2,3,4,5,6,7,8
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
5Kuopio University Hospital
6Turku University Central Hospital
7Tampere University Hospital
8Helsinki University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224305
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-11-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 12 of the Department of Paediatrics, on 22 November 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Heikki Rantala
Professor Arja Harila-Saari
Docent Marja Ojaniemi
Reviewer: Doctor Tuire Lähdesmäki
Doctor Karsten Nysom
Opponent: Docent Anne Mäkipernaa
Description:

Abstract

Background: Childhood brain tumors (CBTs) are the most common solid tumors in childhood. CBT survivors have a high risk of several late-effects, including cerebrovascular disease (CVD), neurocognitive impairment, secondary neoplasms, and low bone mineral density; however, only a few studies have clinically investigated the late-sequelae in young-adult CBT survivors.

Aim: To determine the prevalence of CVD, neurocognitive impairment, secondary neoplasms, and bone mineral density in a national cohort of radiotherapy-treated long-term survivors of CBT.

Subjects and Methods: Radiotherapy-treated CBT survivors diagnosed between 1970–2008 were selected based on the following inclusion criteria: follow-up ≥5 years since the cessation of therapy and age of ≥16 years at the time of the study. Survivors were clinically and neuropsychologically examined, and investigated by magnetic resonance imaging (MRI), bone mineral densitometry, and laboratory analysis.

Results: We included 74 survivors after a mean follow-up time of 18.9 ± 6.1 years. The mean age at follow-up was 28.4 ± 6.8 years and at diagnosis 8.3 ± 4.3 years.

At the 20-year follow-up, the cumulative prevalence of CVD, along with small- and large-vessel disease was 52%, 38%, and 16%, respectively. Ischemic infarcts or transient ischemic attacks were diagnosed in 11% of the survivors, lacunar infarcts in 10%, and cerebral hemorrhage in 3%. White matter lesions (WMLs) were noted in 49% of the survivors. Higher blood pressure was associated with CVD, large-vessel disease, WMLs, and lacunar infarcts.

Survivors had lower cognitive performance in all neuropsychological domains than controls. Mean verbal intelligence quotient was 89 ± 14 and mean performance intelligence quotient 87 ± 19. Executive functions (Z-score -5.0 ± 5.3 SD) and processing speed (Z-score -4.3 ± 5.4 SD) were extensively impaired. Executive functions and processing speed were associated with everyday life skills.

Cumulative incidence of secondary meningiomas was 10.2% at the 25-year follow-up using the clinical data, and that of secondary neoplasms was 2.4% using the Finnish Cancer Registry data. We observed low bone mineral density in 23.6% of the survivors, which was associated with fractures in long bones.

Conclusions: Young adult CBT survivors experienced late-consequences typically associated with ageing.

see all

Tiivistelmä

Taustaa: Suomessa sairastuu vuosittain 46–60 lasta aivokasvaimeen, joka on lapsuusiän yleisin, kiinteä kasvain. Selviytyneillä on todettu lisääntynyt hoitojen myöhäisvaikutuksien riski. Kuitenkin nuorten aikuisten haittavaikutuksia on toistaiseksi tutkittu melko vähän.

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena oli selvittää sädehoidon jälkihaittoina esiintyvien sairauksien, kuten aivoverisuonisairauksien, älyllisten ongelmien, sekundaaristen kasvainten ja luustonhaurastumisen yleisyyttä ja riskitekijöitä suomalaisessa, kansallisessa kohortissa.

Aineisto ja Menetelmät: Tutkimukseen kutsuttiin kaikki Suomessa lapsuusiällä aivokasvaimen sairastaneet aikuiset, jotka oli hoidettu sädehoidolla vuosina 1970–2008. Tutkittavat olivat yli 16-vuotiaita ja hoitojen päättymisestä oli yli 5 vuotta. Osallistuneille tehtiin kliininen ja neuropsykologinen tutkimus, pään magneettikuvaus, luustontiheysmittaus ja laboratoriotutkimuksia.

Tulokset: Tutkimukseemme osallistui 74 nuorta aikuista 18,9 ± 6,1 vuotta hoitojen päättymisen jälkeen. Tutkittavat olivat iältään 28,4 ± 6,8-vuotiaita osallistuessaan, ja 8,3 ± 4,3-vuotiaita diagnoosihetkellä.

Aivoverisuonisairaus todettiin 52% tutkimukseen osallistuneella 20 vuoden seurannan jälkeen, pienten suonten tauti oli 38 %:lla ja suurten suonten tauti 16 %:lla. Aivoinfarktin oli sairastanut 9 % tutkituista, lakuunainfarktin 10 % ja aivoverenvuodon 3 % tutkituista. Valkean aivoaineen muutoksia todettiin 49 %:lla magneettikuvauksessa. Korkea verenpaine lisäsi aivoverisuonisairauden, suurten suonten taudin, valkoisen aivoaineen muutoksien sekä lakuunainfarktien riskiä.

Selviytyjien keskimääräinen kielellinen älykkyysosamäärä oli 89 ± 14 ja ei-kielellinen 87 ± 19. Suurimmat vaikeudet todettiin toiminnanohjauksessa (Z-luku −5,0 ± 5,3 SD) ja prosessointinopeudessa (Z-luku −4,3 ± 5,4 SD). Toiminnanohjauksen ja prosessointinopeuden vaikeudet olivat yhteydessä arkielämän haasteisiin.

Sekundaaristen aivokalvokasvainten kumulatiivinen esiintyvyys oli 25 vuoden seuranta-aikana 10,2 % kliinisessä tutkimuksessa ja sekundaaristen kasvainten 2,4 % Syöpärekisteriaineistossa. Matala luustontiheys todettiin 23,6%:lla selviytyneistä.

Johtopäätökset: Nuorilla aikuisilla, jotka ovat lapsena aivokasvaimen vuoksi saaneet sädehoitoa, esiintyy useita sellaisia jälkihaittoja, jotka yleensä liittyvät ikääntymiseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Remes, T., Suo-Palosaari, M., Koskenkorva, P., Sutela, A., Toiviainen-Salo, S., Arikoski, P., … Ojaniemi, M. (2019). Radiation-induced accelerated ageing of the brain vasculature in young adult survivors of childhood brain tumor. Manuscript submitted for publication. https://doi.org/10.1093/nop/npaa002

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Remes, T., Hovén, E., Ritari, N., Pohjasniemi, H., Puosi, R., Arikoski, P., … Harila-Saari, A. (2019). Neurocognitive Impairment After Radiotherapy for Brain Tumor Associated with Poorer Everyday Life Functioning in Young Adult Survivors. Manuscript submitted for publication.

  3. Remes, T. M., Suo-Palosaari, M. H., Heikkilä, V.-P., Sutela, A. K., Koskenkorva, P. K. T., Toiviainen-Salo, S.-M., … Harila-Saari, A. H. (2019). Radiation-Induced Meningiomas After Childhood Brain Tumor: A Magnetic Resonance Imaging Screening Study. Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 8(5), 593–601. https://doi.org/10.1089/jayao.2019.0010

  4. Remes, T. M., Arikoski, P. M., Lähteenmäki, P. M., Arola, M. O., Pokka, T. M.-L., Riikonen, V. P., … Ojaniemi, M. K. (2018). Bone mineral density is compromised in very long-term survivors of irradiated childhood brain tumor. Acta Oncologica, 57(5), 665–674. https://doi.org/10.1080/0284186x.2018.1431401

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2430-5
ISBN Print: 978-952-62-2429-9
Issue: 1544
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.