University of Oulu

Engaging history in the media : building a framework for interpreting historical presentations as worlds

Saved in:
Author: Lähteenmäki, Ilkka1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224503
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-11-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 7 December 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Jouni-Matti Kuukkanen
Docent Kalle Pihlainen
Reviewer: Professor Allan Megill
Assistant Professor Chiel van den Akker
Opponent: Associate Professor Berber Bevernage
Description:

Abstract

This dissertation suggests that historical presentations should be understood as literary worlds. It studies how they are engaged with in the current media environment. The concept of a world offers a novel way of analysing how presentations are identified as being specifically historical presentations. In the case of the traditional written history, the identification of historical worlds is determined by contrasting their implied world-state at the present moment against the actual world’s world-state at the present moment with the help of counterfactual heuristics. This is done because the evidence of any e.g. past events can only be evaluated in the present as the past itself is inaccessible. The dissertation approaches the evaluation of history from a presentist point of view. It is argued that within the digital media environment, historical presentations are intuitively interpreted as incomplete presentations or as fragments of a larger whole. The functioning of historical presentations is examined as part of a large media network. History’s availability through a variety of media is then analysed through the concepts of transmedia and remediation. It is concluded that history is necessarily mediated and that the current media environment is changing how history is being engaged with.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirja ehdottaa, että historiallisia esityksiä tulisi käsitellä kirjallisina maailmoina. Samalla tarkastellaan, kuinka historiallisia esityksiä kohdataan nykyisessä digitaalisessa mediaympäristössä. Maailmojen tarjoama käsitteellinen viitekehys antaa mahdollisuuden analysoida, kuinka historialliset esitykset tunnistetaan juuri historiallisiksi (eikä joksikin muuksi). Perinteisen kirjoitetussa muodossa esiintyvän historian tunnistamisen analyysin kohdalla esitetään, että historiallisten maailmojen implikoidun nykyhetken maailmantilaa verrataan kontrafaktuaalisen heuristiikan avulla aktuaalisen maailman nykyhetken maailmantilaan. Historiallisten väitteiden tueksi esitettävää todistusaineistoa on mahdollista arvioida vain nykyhetkessä, koska meillä ei ole pääsyä itse menneisyyteen. Näin ollen historiallisia maailmoja ei voida verrata suoraan aktuaaliseen menneisyyteen. Väitöskirja lähestyykin siis historian arviointia presentistisestä näkökulmasta. Väitöskirjassa esitetään myös näkemys, jonka mukaan nykyinen mediaympäristömme toimii siten, että se ohjaa meitä intuitiivisesti käsittelemään kaikkia historiallisia esityksiä epätäydellisinä sirpaleina, jotka näyttävät vain välähdyksen suuremmasta kokonaisuudesta. Historialliset esitykset nähdäänkin analyysissa osana laajempaa verkostoitunutta mediaa. Tämä laajennetaan transmedia-analyysiksi siitä, kuinka historiaa kohdataan ja levitetään populaarissa mediassa. Tämän pohjalta esitetään näkemys, jonka mukaan historia on välttämättä välittynyttä ja nykyinen mediaympäristö on muuttamassa suhdettamme historiallisiin esityksiin.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Lähteenmäki, I. (2018). Possible Worlds of History. Journal of the Philosophy of History, 12(1), 164–182. https://doi.org/10.1163/18722636-12341354

  2. Lähteenmäki, I. (2016). Kontrafaktuaalinen historia – mahdollisuus, ilmiö, harhaoppi? In K. Väyrynen & J. Pulkkinen (Eds.), Historian teoria (pp. 171–206). Vastapaino.

  3. Lähteenmäki, I., & Virta, T. (2016). The Finnish Twitter war: the Winter War experienced through the #sota39 project and its implications for historiography. Rethinking History, 20(3), 433–453. https://doi.org/10.1080/13642529.2016.1192259

  4. Lähteenmäki, I. (2019). Transmedia history. Manuscript in preparation. https://doi.org/10.1080/13642529.2021.1963597

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2450-3
ISBN Print: 978-952-62-2449-7
Issue: 174
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.