University of Oulu

Oral health of Finnish prisoners

Saved in:
Author: Vainionpää, Raija1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224602
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-12-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 19 December 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Vuokko Anttonen
Docent Marja-Liisa Laitala
Professor Kirsi Sipilä
Reviewer: Docent Kausi Pienihäkkinen
Professor Ruth Freeman
Opponent: Professor Heikki Murtomaa
Description:

Abstract

In Finland as well as elsewhere, prisoners are a marginal and commonly deprived group of people. Most of them are young or middle-aged males even though the mean age is increasing. Prisoners’ social status and educational background are inferior to the rest of the population. They have many health-related problems. The general health and oral health of prisoners has been previously investigated in other countries, but in Finland information on their oral health is so far scarce.

The aim of this study was to obtain information on aspects of the oral health and associated factors of Finnish prisoners. The study focused on oral health, health- and oral health-related behaviours, dental fear, as well as general health issues. One hundred prisoners (89 male and 11 female) took part in the study between September 2014 and February 2015 in Pelso prison, Finland. A clinical examination including dental caries and erosive tooth wear, periodontal disease, and evaluating and diagnosing temporomandibular disorders was carried out on all participants (n=100). Half of them (46 males and 4 females) were interviewed using questionnaires and Motivational Interviewing Technique. With interviewing, prisoners’ socio-demographic background factors and information on substance abuse as well as other health- and oral health-related behaviours were obtained. Data on medications was acquired from the prisoners’ patient records. Dental fear and other general fears were surveyed with validated questionnaires.

Substance abuse was common. Almost everyone smoked, and one in every five had used snuff. Pre-prison drug and alcohol use was widespread; drug use was even more prevalent than alcohol use. Almost everyone was taking some prescribed medicine, the most common being antipsychotics, painkillers and sleeping pills. Over half (56%) of the prisoners had hepatitis C.

The oral health status of Finnish prisoners was poor. Almost everyone (81%) had a need for restorative treatment. Signs of periodontal disease were common, with severe periodontal problems found in 7% in the study population. Most required at least preventive treatment due to erosive tooth wear. Temporomandibular disorders, both clinically diagnosed and self-reported, were common. Alcohol use was associated with missed teeth (M). Dental fear was common. Few prisoners went regularly to a dentist. Most of them sought dental care when they had pain or other problems.

Oral health among prisoners is poor and constitutes a risk for general health.

see all

Tiivistelmä

Suomessa vangit ovat pieni erillisryhmä, joka poikkeaa monella tavalla muusta väestöstä. Suurin osa vangeista on joko nuoria tai keski-ikäisiä miehiä, vaikkakin vankien keski-ikä on nousussa. Vankien sosiaalinen asema ja koulutustausta ovat huonommat muuhun väestöön verrattuna. Vankien yleisterveyttä ja myös suunterveyttä on aiemmin tutkittu muualla, mutta Suomessa tietoa heidän suunterveydestään ja siihen liittyvistä tekijöistä on vähän.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa suomalaisten vankien suun ja hampaiston terveydestä ja siihen vaikuttavista taustatekijöistä. Tutkimuksessa kartoitettiin vankien suunterveyttä ja terveys- ja suunterveystottumuksia, hammashoitopelkoa sekä yleisterveyteen liittyviä seikkoja.

Yhteensä 100 vankia, 89 miestä ja 11 naista, osallistui tutkimukseen syyskuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana Pelson vankilassa. Kaikille (n=100) tehtiin kliininen tarkastus, johon sisältyi hampaiden kariologinen, parodontologinen ja erosiivisten vaurioiden tutkimus sekä purentafysiologinen tutkimus. Puolta tutkimusjoukosta (46 miestä ja 4 naista) haastateltiin käyttäen kyselylomakkeita ja motivoivaa haastattelutekniikkaa. Haastattelulla selvitettiin vankien sosiodemografisia taustatietoja, päihteiden käyttöä ja muuta terveys- ja suunterveyskäyttäytymistä. Hammashoitopelkoa ja muita yleisiä pelkoja selvitettiin erillisillä kyselylomakkeilla.

Lähes kaikki tupakoivat, ja nuuskaa oli käyttänyt joka viides. Huumeiden ja alkoholin käyttö ennen vankeusaikaa oli ollut yleistä, huumeiden käyttö jopa alkoholin käyttöä yleisempää. Melkein kaikki käyttivät jotain reseptilääkettä; käytetyimpiä olivat psykoosi-, kipu- ja unilääkkeet. Tutkituista vangeista yli puolella (56%) oli C-hepatiitti.

Suomalaisten vankien suunterveys on huono. Lähes kaikilla (81 %) oli hampaistossa korjaavan hoidon tarvetta. Iensairaudet olivat yleisiä, parodontiittia oli 7 %:lla tutkituista. Suurin osa tarvitsi vähintään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä hampaiden erosiivisen kulumisen takia. Alkoholin käytöllä oli yhteys hampaiden menetykseen (M). Purentaelimistön toimintahäiriöt, sekä kliinisesti diagnosoidut että itse raportoidut, olivat tavallisia. Hammashoitopelko oli jonkin verran yleisempää kuin saman ikäisillä suomalaisilla miehillä. Harva vanki kävi hammashoidossa säännöllisesti. Suurin osa hakeutui hammashoitoon, kun heillä oli suussaan särkyä tai muita vaivoja.

Suunterveyteen liittyvät ongelmat ovat vangeilla yleisiä ja ne ovat riski yleisterveydelle.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Vainionpää, R., Peltokangas, A., Leinonen, J., Pesonen, P., Laitala, M.-L., & Anttonen, V. (2017). Oral health and oral health-related habits of Finnish prisoner. BDJ Open, 3, 17006. https://doi.org/10.1038/bdjopen.2017.6

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Vainionpää, R., Tuulaniemi, K., Pesonen, P., Laitala, M.-L., & Anttonen, V. (2019). Erosive tooth wear and use of psychoactive substances among Finnish prisoners. BMC Oral Health, 19(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12903-019-0796-3

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Vainionpää, R., Kinnunen, T., Pesonen, P., Laitala, M.-L., Anttonen, V., & Sipilä, K. (2018). Prevalence of temporomandibular disorders (TMD) among Finnish prisoners. Acta Odontologica Scandinavica, 77(4), 264-268. https://doi.org/10.1080/00016357.2018.1535660

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Vainionpää, R., Pesonen, P., Laitala, M.-L., Pohjola, V., & Anttonen, V. (2019). Dental fear and dental health, attendance among Finnish male prisoners. Manuscript in preparation. https://doi.org/10.5037/jomr.2019.10404

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2460-2
ISBN Print: 978-952-62-2459-6
Issue: 1550
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.