University of Oulu

Busy embodiments : the hierarchisation of activities in multiactivity situations

Saved in:
Author: Kamunen, Antti1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224909
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2019-12-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 10 January 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Pentti Haddington
Doctor Anna Vatanen
Reviewer: Doctor Melisa Stevanovic
Doctor Elliot Hoey
Opponent: Professor Arnulf Deppermann
Description:

Abstract

This thesis examines multimodal practices used for managing multiple parallel activities, and studies how participants in social interaction make visible their local prioritisation of one activity over another. It consists of a summary and three original articles, which present different practices with which participants manage their involvement in multiactivity by making publicly visible their prioritisation of one activity over another. The thesis uses the conversation analytic method to study naturally occurring conversations, and the data for the study consists of video recordings of everyday interactions in both domestic and work settings. The languages used in the data are English, Finnish, and French.

The thesis shows how participants in face-to-face interaction use priority displays to visibly give priority to one activity over another by (re-)allocating some of their embodied resources — the body, gaze, and hands — away from the lower hierarchised activity and to the prioritised one. What activity is prioritised can be either due to a participant’s trouble in conducting the activities simultaneously, or, as argued in this thesis, done for interactional purposes, such as prompting action from a co-participant. The embodied practices for making the hierarchisation of activities visible are recognised and oriented to by co-participants, who adjust their own activities to enable a successive coordination of the simultaneous activities, leading to the minimisation of parallel involvements. The findings also suggest that, in addition to a participant’s direct involvement in two or more parallel activities, publicly visible and socially relevant orientation to two or more parallel activities could be considered as involvement in said activities. This thesis contributes to research on social interaction and the organisation of multiactivity by providing new knowledge on how participants manage and orient to the different temporal and sequential demands related to multiactivity.

see all

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee samanaikaisten toimintojen jäsentämiseen käytettäviä multimodaalisia käytänteitä sekä sitä, kuinka osallistujat tekevät vuorovaikutustilanteissa näkyväksi eri toimintojen välisen hierarkkisuuden. Tutkimus koostuu yhteenveto-osuudesta ja kolmesta osajulkaisusta, jotka käsittelevät eri käytänteitä, joiden avulla osallistujat tekevät näkyväksi jonkin toimintalinjan priorisoinnin ja täten jäsentävät monitoimintaan osallistumistaan. Tutkimuksessa käytetään keskustelunanalyysin menetelmää, jonka avulla tutkitaan luonnollisia vuorovaikutustilanteita. Käytetty aineisto koostuu sekä työpaikoilla että kotona tapahtuvien arkikeskustelujen videonauhoitteista. Aineistoissa käytetään suomen, englannin ja ranskan kieltä.

Tutkimuksessani tuon esiin, kuinka osallistujat kasvokkaisvuorovaikutuksessa käyttävät priorisoinnin osoittimia tehdäkseen näkyväksi tietyn toimintalinjan priorisoinnin toisen asemesta. Priorisointia osoitetaan kohdentamalla kehollisia vuorovaikutuksen resursseja — kuten katsetta, kehoa ja käsiä — yhdestä toiminnosta toiseen. Tietyn toimintalinjan priorisoiminen voi kytkeytyä joko kahden toimintalinjan samanaikaisen edistämisen ongelmallisuuteen, tai, kuten tutkimuksessani esitän, näkyväksi tehty priorisointi voi olla myös vuorovaikutuksellista ja johdatella toista henkilöä kohti jotain tiettyä toimintaa. Muut osallistujat tunnistavat edellä kuvatun tietyn toimintalinjan priorisoinnin ja orientoituvat siihen muuttamalla omaa toimintaansa siten, että keskustelukumppani pystyy järjestämään omat, yhtäaikaisesti etenevät toimintalinjansa peräkkäin tapahtuviksi. Tämä johtaa myös yhtäaikaisten toimintojen ja siten monitoiminnan minimoimiseen. Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että osallistuja voi olla paitsi suoraan osallisena kahdessa samanaikaisessa toiminnassa, hän voi myös orientoitua kahteen tai useampaan samanaikaiseen toimintalinjaan siten, että tämä orientaatio tehdään näkyvän toiminnan kautta sosiaalisesti merkitykselliseksi. Väitöskirjani löydökset edistävät sosiaalisen toiminnan ja monitoiminnan jäsentämisen tutkimusta luomalla uutta tietoa siitä, kuinka osallistujat orientoituvat monitoiminnan kautta ilmeneviin ajallisiin ja toimintojen sekventiaaliseen jäsentymiseen liittyviin haasteisiin ja käsittelevät niitä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kamunen, A. (2018). Open Hand Prone as a resource in multimodal claims to interruption. Gesture, 17(2), 291–321. https://doi.org/10.1075/gest.17002.kam

  2. Kamunen, A. (2019). How to Disengage: Suspension, Body Torque, and Repair. Research on Language and Social Interaction, 52(4), 406–426. https://doi.org/10.1080/08351813.2019.1657287

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kamunen, A., & Haddington, P. (2019). Activity transitions as multiactivity: Practices for achieving dual orientation to an imminent next activity. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2490-9
ISBN Print: 978-952-62-2489-3
Issue: 176
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.