University of Oulu

Real-world perspectives on cancer patients receiving immune checkpoint inhibitor therapies

Saved in:
Author: Iivanainen, Sanna1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224985
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-01-21
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 7 of Oulu University Hospital, on 31 January 2020, at 12 noon
Tutor: Docent Jussi Koivunen
Reviewer: Docent Sirkku Jyrkkiö
Doctor Maarit Bärlund
Opponent: Docent Vesa Kataja
Description:

Abstract

Progress in the field of immuno-oncology has changed the treatment landscape of cancer. Typically, with PD-(L)1-inhibitors responses are seen in 20–40% of the patients yet most fail to respond. From a clinical perspective, constantly expanding indications together with the high expenses of immune checkpoint inhibitors (ICIs), are challenging, while the optimal length of PD-(L)1-inhibitors remains undetermined. Therefore, predictive biomarkers are needed to guide patient selection.

Cancer patients suffer from a variety of symptoms, either derived from the malignancy itself, or as side effects of cancer treatments. Worsening of symptoms indicates cancer progression or severe side-effects and is linked to poorer cancer survival. Web-based applications coupled with an urgency algorithm have been developed to monitor cancer patients. Electronic patient-reported outcomes (ePROs) have been shown to improve quality of life (QoL) and increase the number of patients receiving active cancer treatments at disease progression. Furthermore, the use of ePROs in cancer patient monitoring has shown impressive improvements in overall survival compared to standard follow-up.

The toxicity spectrum of ICIs is wide and inadequately characterized. The side effects of ICIs resemble autoimmune disease. These side effects, unlike those of traditional cancer therapies can occur from months to years after therapy initiation or even after therapy discontinuation. Hence, long-term, feasible follow-up of patients is warranted.

This present study aims to evaluate the optimal treatment duration of PD-(L)1-inhibitors, to seek predictive factors for therapy selection, and to investigate the feasibility and clinical relevance of ePRO symptom follow-up on cancer patients receiving immune checkpoint inhibitors in real-life.

see all

Tiivistelmä

Immunologisten syövänhoitojen kehitys on muuttanut erityisesti levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden hoitoa. Immuunivasteen tarkastuspisteen estäjiä saavista syöpäpotilaista vain noin 20–40 prosenttia hyötyy hoidosta. On epäselvää, mikä on optimaalinen hoidon kesto ja ketkä hoidosta olettavasti hyötyisivät. Kun käyttöindikaatiot kyseisen ryhmän lääkkeille lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla, myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna hoidon tehoa ennakoivien tekijöiden tutkimus on keskeistä.

Syöpähoitoja saavat potilaat kärsivät monenlaisista oireista, joista useiden on osoitettu ennustavan huonompaa selviytymistä syövästä. On olemassa useita hälytystoiminnolla varustettuja verkkosovelluksia syöpää sairastavien potilaiden voinnin seuraamiseksi, joiden on osoitettu parantavan oireiden hallintaa, lisäävän potilaiden ja kliinikoiden välistä kommunikaatiota sekä edistävän potilaiden hyvinvointia ja jopa pidentävän elossaoloaikaa perinteiseen seurantaan verrattuna.

Immuunivasteen tarkastuspisteen estäjien haittavaikutukset perustuvat samaan mekanismiin kuin hoitojen teho. Immunologisten hoitojen tärkeimmät haitat muistuttavat autoimmuunisairauksia. Hoitoihin liittyy perinteisiä syövän lääkehoitoja laajempi kirjo haittoja, joista tavallisimpia ovat ihottumat, suolisto- ja maksatulehdukset ja endokrinologiset muutokset. Haittojen ilmaantuminen ei ole suorassa ajallisessa yhteydessä lääkkeen antoon, sillä haittoja on raportoitu useiden kuukausien kuluttua lääkityksen aloituksesta sekä lääkityksen tauotuksen jälkeenkin. Pitkäaikainen potilaiden seuranta on siksi keskeistä.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on arvioida immuunivasteen tarkastuspisteen estäjien optimaalista hoidon kestoa, etsiä hoidon tehoa ennakoivia tekijöitä ja arvioida sähköisen potilaslähtöisen oireseurannan käytettävyyttä ja kliinistä merkitystä immuunivasteen tarkastuspisteen estäjiä saavien syöpäpotilaiden seurannassa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Iivanainen, S., & Koivunen, J. P. (2018). Early PD-1 Therapy Discontinuation in Responding Metastatic Cancer Patients. Oncology, 96(3), 125–131. https://doi.org/10.1159/000493193

  2. Iivanainen, S., Ahvonen, J., Knuuttila, A., Tiainen, S., & Koivunen, J. P. (2019). Elevated CRP levels indicate poor progression-free and overall survival on cancer patients treated with PD-1 inhibitors. ESMO Open, 4(4), e000531. https://doi.org/10.1136/esmoopen-2019-000531

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Iivanainen, S., Alanko, T., Peltola, K., Konkola, T., Ekström, J., Virtanen, H., & Koivunen, J. P. (2019). ePROs in the follow-up of cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors: a retrospective study. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 145(3), 765–774. https://doi.org/10.1007/s00432-018-02835-6

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Iivanainen, S., Alanko, T., Vihinen, P., Konkala, T., Ekström, J., Virtanen, H., & Koivunen, J. P. (2019). Follow-up of Cancer Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitor Therapy by Electronic Patient Reported Outcomes-tool (KISS): a prospective study. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2498-5
ISBN Print: 978-952-62-2497-8
Issue: 1552
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
PRO
CRP
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.