University of Oulu

The substantive approach for managing demand and supply sustainably in fashion industry

Saved in:
Author: Mahmood, Shahriare1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225005
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-01-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 24 January 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Pekka Kess
Doctor Hanna Kropsu-Vehkaperä
Reviewer: Professor Petri Helo
Professor Joanna Paliszkiewicz
Opponent: Docent Ilkka Sillanpää
Description:

Abstract

“Sustainability” is broad term that variously connects to issues in demand supply chains and beyond. The concept appears in research and practice in fragmented form to address contemporary social and environmental problems. Yet the importance of sustainable products as a part of total sustainability has not appeared in discussions of sustainability in supply chain operations. This research aims to examine the importance of product sustainability as a consideration for achieving total sustainability in the demand-supply chain management in the fashion industry. Key supply chain considerations were selected through literature review, which was used to evaluate the importance of key considerations through case studies. The case companies were selected from both upstream and downstream of the supply chain to determine the priorities at different ends. These selections, along with other key factors, are prioritized through an analytical hierarchy process. The elements of product compliance, aside from social, environmental and economical compliance, are presented in a sustainability hierarchy. A qualitative model is built in accordance with the elements of the sustainability hierarchy and the priorities from empirical studies. The aim of the model is to present the major considerations for sustainably managing supply and demand to substantively create values.

The prioritization of the practical key elements of the cases in different positions of the supply chain with discrete foci has set the balance in the assessment process. The proposed framework has the potential to be implemented by the practitioners, as it is tested in collaboration with the experts from different part of the supply chain of specific expertise. This framework has established a foundation on which to further scrutinize each element and examine their sub-elements to yield a comprehensive insight in different perspectives, advantageous for each participant in the value-creation process. As supply chains’ setup and processes are highly product dependent in fashion industry, product orientation will help to guide the sustainability need to achieve total sustainability.

see all

Tiivistelmä

”Kestävä kehitys” on laaja termi, joka tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta turvaten hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Käsite esiintyy tutkimuksessa ja käytännössä hajanaisessa muodossa nykyaikaisten sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Toimitusketjuun liittyvissä tutkimuksissa, ja erityisesti tekstiilien toimitusketjussa, kestävää kehitystä ei ole käsitelty kokonaisvaltaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tuotteiden kestävyyden merkitystä kestävän kehityksen saavuttamiselle muotiteollisuuden toimitusketjun hallinnassa. Toimitusketjun keskeiset näkökohdat tunnistettiin kirjallisuuskatsauksella ja niiden merkitystä arvioitiin tapaustutkimusten avulla. Esimerkkiyritykset valittiin sekä toimitusketjun alku- että loppupäistä prioriteettien määrittämiseksi koko toimitusketjussa. Nämä valinnat, samoin kuin muut avaintekijät, priorisoitiin analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) -menetelmän avulla. Kestävyyshierarkiassa esitetään sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisten vaatimusten lisäksi tuotteiden vaatimustenmukaiset elementit. Laadullinen malli rakennettiin kestävyyshierarkian elementtien ja empiiristen tutkimusten prioriteettien mukaisesti. Mallin tavoitteena on esitellä tarjonnan ja kysynnän luomat tärkeimmät näkökohdat kestävän kehityksen hallinnan saavuttamiselle toimitusketjussa.

Käytännön keskeisten osien priorisointi toimitusketjun eri osia edustavien tapausten avulla on luonut tasapainon arviointiprosessiin. Esitetty malli on testattu yhteistyössä toimitusketjun eri asiantuntijoiden kanssa ja sillä on käytännön soveltamisen mahdollisuudet. Ehdotettu malli tarjoaa mahdollisuuden, jonka avulla jokaista elementtiä ja niiden osia voidaan tarkastella edelleen, saavuttaen kattava käsitys MISTÄ, josta on hyötyä jokaiselle arvonluomisprosessin osallistujalle. Koska toimitusketjujen rakentaminen ja prosessit ovat muotiteollisuudessa suuresti riippuvaisia tuotteista, tuotekeskeisyys auttaa myös ohjaamaan kestävän kehityksen tarvetta, jolla saavutetaan täydellinen kestävä kehitys.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2500-5
ISBN Print: 978-952-62-2499-2
Issue: 734
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.