University of Oulu

Pursuing the good life in the North : examining the coexistence of reindeer herding, extractive industries and nature-based tourism in northern Fennoscandia

Saved in:
Author: Komu, Teresa1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225029
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-01-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP-Pohjola auditorium (L6), Linnanmaa, on 17 January 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa-Pekka Herva
Professor Hannu I. Heikkinen
Docent Simo Sarkki
Reviewer: Doctor Franz Krause
Doctor Nuccio Mazzullo
Opponent: Professor Florian Stammler
Description:

Abstract

This dissertation argues for an understanding of land use negotiations in terms of overlapping projects of striving for the good life in northern Fennoscandia. The dynamics of coexistence between reindeer herding, the extractive industries and nature-based tourism are examined in the Torne River Valley area, of the Swedish-Finnish border region. Here, the collision of competing livelihoods offers a passageway to examine the differing understandings of how to be well and live well in the North. The study is based on ethnographic research methods, mainly semi-structured interviewing and participant observation, and has a long-term perspective on issues around land use.

The dissertation first discusses the various ways in which the impacts of mining and reindeer herding on the well-being of local communities can be understood. Then, the study examines the interplay between trying to live well as part of one’s community while struggling to secure the continuity of one’s livelihood in the decision making of a specific livelihood group during local land use negotiations. Finally, the influence of various cultural conceptions, future visions and longstanding cultural dreams concerning mining and the North on current land use disputes over mining in northern Fennoscandia is scrutinised. An approach that takes into consideration the good life and its pursuit is a step towards a holistic understanding of the behaviour and motivations of residents in local communities during land use negotiations and alleviating the current polarisation of the discussions around mining.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirjassa ymmärretään pohjoisen Fennoskandian maankäyttöneuvottelut päällekkäisinä hyvän elämän tavoittelun projekteina. Tutkimuksen kohteena on poronhoidon, kaivosteollisuuden ja luontomatkailun yhteiselo Tornionjokilaaksossa, Suomen ja Ruotsin raja-alueella. Täällä kilpailevien maankäyttömuotojen yhteentörmäys tarjoaa mahdollisuuden tarkastella erilaisia tapoja tavoitella hyvinvointia ja hyvää elämää pohjoisessa. Tutkimus pohjautuu etnografisiin tutkimusmenetelmiin, pääasiassa puolistrukturoituun haastatteluun ja osallistuvaan havainnointiin, ja maankäyttöön liittyviä kysymyksiä tarkastellaan pitkän aikavälin näkökulmasta.

Ensiksi väitöskirjassa käsitellään erilaisia tapoja ymmärtää kaivostoiminnan ja poronhoidon vaikutukset paikallisyhteisöjen hyvinvointiin. Seuraavaksi tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka yksittäisen elinkeinoryhmän toiminta paikallisten maankäyttöneuvotteluiden aikana muotoutuu elinkeinon edustajien pyrkiessä samaan aikaan elämään hyvin osana laajempaa yhteisöään sekä turvaamaan oman elinkeinonsa jatkuvuuden. Lopuksi tarkastellaan kuinka erilaiset kulttuuriset käsitykset, tulevaisuuden visiot ja pitkäaikaiset kulttuuriset unelmat liittyen kaivostoimintaan ja pohjoisuuteen vaikuttavat nykyisten pohjoisen Fennoskandian kaivoskiistojen takana. Hyvään elämään ja sen tavoitteluun liittyvien kysymysten huomioiminen maankäyttöneuvotteluiden tutkimuksessa on askel kohti paikallisyhteisöjen jäsenten toiminnan ja motiivien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja kaivosten ympärillä käytyjen keskustelujen kärjistymisen lieventämistä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Lépy, É., Heikkinen, H. I., Komu, T., & Sarkki, S. (2018). Participatory meaning making of environmental and cultural changes in reindeer herding in the northernmost border area of Sweden and Finland. International Journal of Business and Globalisation, 20(2), 203. https://doi.org/10.1504/ijbg.2018.089868

  2. Heikkinen, H. I., Lépy, É., Sarkki, S., & Komu, T. (2013). Challenges in acquiring a social licence to mine in the globalising Arctic. Polar Record, 52(4), 399–411. https://doi.org/10.1017/s0032247413000843

  3. Komu, T. (2019). Manoeuvring Conflict: Industrial Land Use Projects and “Refusal to Resist” Among Reindeer Herding Communities in Northern Fennoscandia. Ethnos, 1–18. https://doi.org/10.1080/00141844.2019.1580304

  4. Komu, T. (2019). Dreams of treasures and dreams of wilderness – engaging with the beyond-the-rational in extractive industries in northern Fennoscandia. The Polar Journal, 9(1), 113–132. https://doi.org/10.1080/2154896x.2019.1618556

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2502-9
ISBN Print: 978-952-62-2501-2
Issue: 177
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.