University of Oulu

Hoitotyön opiskelijoiden yhteisöllinen oppiminen ja sosiaali- ja terveysalan opettajien osaaminen digitaalisessa oppimisympäristössä

Saved in:
Author: Männistö, Merja1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medical Research Center
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225081
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-02-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi tiedekunnan päärakennuksen Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A) 21. helmikuuta 2020 kello 12
Tutor: Professor Maria Kääriäinen
Doctor Kristina Mikkonen
Reviewer: Docent Anna Liisa Aho
Docent Sini Eloranta
Opponent: Professor Hannele Turunen
Description:

Abstract

The purpose of this study was to describe and evaluate the effects of educational intervention on collaborative learning in digital learning environment among nursing students and to explain social and health care educators’ competence required to conduct the following.

This study included three sub-studies: 1) a systematic review described the implementation of previous educational interventions (n = 5) in digital learning environment and their impact on nursing students’ learning outcomes; 2) a quasi-experimental design with experimental (n = 63) and control (n = 31) groups was used to evaluate the effects of teaching in digital learning environment on nursing students’ collaborative learning and learning satisfaction with the course, and the level of knowledge evaluated numerically by exam after the course. The data were collected from students using the Collaborative learning and Learning satisfaction -instrument and were analyzed by statistical methods; 3) a cross-sectional study described the levels and profiles of digital collaborative learning competence of social and health care educators (n=422) and explained factors using a cross-sectional study. The data was collected from social and health care educators (n = 422) by a questionnaire measuring the competence of the educators and was analyzed by statistical methods.

According to a systematic review, collaborative learning in a digital learning environment improved students’ theoretical knowledge and clinical skills, students’ satisfaction in learning and problem-solving skills. Educational intervention developed in this study had a positive effect on students’ learning outcomes, but students’ learning satisfaction decreased after the intervention, however, being higher in intervention group than in the control group. Educators evaluated their competence on collaborative digital learning as moderate. They were identified in three competence profiles, the main explanation of profiles and the level of competences was the current organization of work.

Digital learning environment fosters collaborative learning of nursing students’, but attention should be paid to the role of educator.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja arvioida koulutusintervention vaikutusta hoitotyön opiskelijoiden yhteisölliseen oppimiseen digitaalisessa oppimisympäristössä sekä selittää sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaamista.

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta: 1) Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella kuvailtiin yhteisöllisen oppimisen interventioiden (n = 5) toteutusta digitaalisessa oppimisympäristössä ja arvioitiin niiden vaikutusta hoitotyön opiskelijoiden oppimistuloksiin; 2) Kvasikokeellisella koe- (n = 63) ja kontrolliryhmä- (n = 31) -asetelmalla arvioitiin digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvan opetuksen vaikutuksia hoitotyön opiskelijoiden yhteisölliseen oppimiseen ja opiskelutyytyväisyyteen sekä opintomenestystä opintojakson jälkeen tenttiarvosanalla. Aineisto kerättiin Yhteisöllinen oppiminen- ja Opiskelutyytyväisyys-mittareilla ja analysoitiin tilastomenetelmin: 3) Poikkileikkaustutkimuksella kuvailtiin sosiaali- ja terveysalan opettajien (n=422) digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaamisen tasoja ja profiileita sekä niitä selittäviä tekijöitä. Aineisto kerättiin Opettajan osaaminen -mittarilla ja analysoitiin tilastomenetelmin.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuva yhteisöllinen oppiminen lisää hoitotyön opiskelijoiden teoreettista ja kliinistä osaamista, opiskelutyytyväisyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja. Tässä tutkimuksessa kehitetty koulutusinterventio vaikutti opiskelijoiden opintomenestykseen myönteisesti. Opiskelutyytyväisyys laski intervention jälkeen, mutta se oli korkeampi kuin kontrolliryhmällä. Opettajat arvioivat digitaalisen yhteisöllisen oppimisen osaamisensa keskinkertaiseksi ja profiloituvat kolmeen eri osaamisprofiiliin, joiden välisiä eroja selitti työskentelyorganisaatio.

Digitaalinen oppimisympäristö edistää hoitotyön opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista, mutta opettajan rooliin tulisi kiinnittää huomiota.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Männistö, M., Mikkonen, K., Kuivila, H., Virtanen, M., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (in press). Digital collaborative learning in nursing education: A systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. https://doi.org/10.1111/scs.12743

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Männistö, M., Mikkonen, K., Vuopala, E., Kuivila, H.-M., Virtanen, M., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2019). Effects of a digital educational intervention on collaborative learning in nursing education: A quasi-experimental study. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 191–200. https://doi.org/10.1177/2057158519861041

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Männistö, M., Mikkonen, K., Kuivila, H.-M., Koskinen, C., Koivula, M., Sjögren, T., … Kääriäinen, M. (2019). Health and social care educators’ perceptions of their competence in digital collaborative learning. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2508-1
ISBN Print: 978-952-62-2507-4
Issue: 1554
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 314 Health sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.