University of Oulu

Medication-related adverse events in health care

Saved in:
Author: Laatikainen, Outi1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225135
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-02-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 6 March 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Miia Turpeinen
Doctor Sami Sneck
Reviewer: Professor Risto Roine
Professor Katri Vehviläinen-Julkunen
Opponent: Docent Tapani Keränen
Description:

Abstract

Medication-related adverse events include adverse drug events either directly or indirectly related to the drug’s pharmacology, as well as medication errors, i.e. errors in the medication process. Medication-related adverse events are common issue in both the inpatient and outpatient setting affecting approximately 20% of hospitalized patients and causing 3–5% of unplanned hospital admissions in the adult population. Although medication-related adverse events are common in all age groups, geriatric patients have been found especially susceptible to them. With the estimates of increased life expectancy and higher consumption of medicines in the future, there has been a growing pressure for more efficient detection and prevention of medication-related adverse events.

The objective of this study was to form a comprehensive overview of medication-related adverse events around the Finnish tertiary care by describing both adverse drug events and medication errors occurring in this setting. The results of this research project demonstrated that adverse drug events affect approximately every fifth patient during hospital admission and that one third of these events are preventable. Most of adverse drug events and medication errors occur with medicines from commonly used ATC groups, the largest group being the N (Nervous class) medicines. Medication-related adverse events were also identified as a burdening factor to the health care organizations, as it was estimated that 23% of the unplanned geriatric hospital admissions resulted from adverse drug events.

This research project was the first to describe the overall situation of medication-related adverse events in the Finnish tertiary care by utilizing the national medication safety incident report (Haipro) data. It emphasized the importance of medication safety research in the development of adverse event detection and prevention methods. The results of this research project create opportunities for further development of both national medication safety and patient safety.

see all

Tiivistelmä

Lääkkeisiin liittyviin haittatapahtumiin luetaan sekä lääkkeen farmakologiaan suorasti tai epäsuorasti liittyvät lääkehaitat, että lääkehoidon prosessin virheinä ilmenevät lääkityspoikkeamat. Lääkehaitat ja lääkityspoikkeamat ovat yleinen ongelma niin sairaaloissa kuin avohoidon puolellakin koskettaen arviolta 20 % sairaalassa hoidetuista potilaista ja aiheuttaen arviolta 3–5 % kaikista aikuisväestön päivystyskäynneistä. Vaikka lääkehaittoja esiintyy yleisesti koko väestön tasolla, ovat iäkkäät potilaat niille erityisen alttiita. Väestön ikärakenteen muutos sekä lääkkeiden kasvava kulutus luovat paineita lääkkeisiin liittyvien haittatapahtumien entistä tehokkaammalle tunnistamiselle ja ennaltaehkäisylle tulevaisuudessa.

Tämän työn tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskäsitys lääkkeisiin liittyvistä haittatapahtumista kuvaamalla sekä lääkehaittojen että lääkityspoikkeamien ilmenemistä erikoissairaanhoidon ympärillä. Työssä lääkehaittoja havaittiin arviolta joka viidennellä erikoissairaanhoidossa hoidetulla potilaalla. Kolmasosa lääkehaitoista arvioitiin ennaltaehkäistäviksi. Suurin osa lääkehaittoihin ja lääkityspoikkeamiin osallistuneista lääkkeistä kuului viiteen yleisesti käytettyyn ATC-ryhmään, joista useimmiten edustettuna olivat keskushermoston kautta vaikuttavat lääkeaineet (N-ryhmän lääkkeet). Lääkehaittojen havaittiin aiheuttavan merkittävää kuormitusta erikoissairaanhoidossa aiheuttamalla arviolta 23 % iäkkäiden päivystyskäynneistä.

Tämä väitöskirjatutkimus kuvasi lääkehaittoja suomalaisessa erikoissairaanhoidossa ensimmäisen kerran kansallista Haipro-aineistoa hyödyntäen. Tutkimuksessa osoitettiin lääkkeisiin liittyviin haittoihin kohdistuvan tutkimuksen ja tiedon tärkeys sekä seurantaa että ennaltaehkäiseviä prosesseja suunniteltaessa. Tämän väitöskirjaprojektin tutkimus luo pohjaa sekä lääkitysturvallisuuden että potilasturvallisuuden kansalliselle kehitykselle suomalaisissa terveydenhuollon organisaatioissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Laatikainen, O., Miettunen, J., Sneck, S., Lehtiniemi, H., Tenhunen, O., & Turpeinen, M. (2017). The prevalence of medication-related adverse events in inpatients—a systematic review and meta-analysis. European Journal of Clinical Pharmacology, 73(12), 1539–1549. https://doi.org/10.1007/s00228-017-2330-3

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Laatikainen, O., Sneck, S., Miettunen, J., & Turpeinen, M. (2019). Medicines involved in medication errors and near miss events in the Finnish tertiary care hospitals: A longitudinal study from 2007 to 2017. Manuscript in preparation.

  3. Laatikainen, O., Sneck, S., & Turpeinen, M. (2020). The Risks and Outcomes Resulting From Medication Errors Reported in the Finnish Tertiary Care Units: Units: A Cross-sectional Retrospective Register Study. Frontiers in Pharmacology, 10. https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01571

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Laatikainen, O., Sneck, S., Bloigu, R., Lahtinen, M., Lauri, T., & Turpeinen, M. (2016). Hospitalizations Due to Adverse Drug Events in the Elderly—A Retrospective Register Study. Frontiers in Pharmacology, 7. https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00358

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2513-5
ISBN Print: 978-952-62-2512-8
Issue: 1555
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 317 Pharmacy
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.