University of Oulu

Ekotekoja, elinvoimaa ja edelläkävijyyttä : Iin maankäytön kehityskuva 2040: kuntasuunnittelun kurssi ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 2019

Saved in:
Author: Outila, Tarja1; Kosunen, Hanna1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 38.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225159
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2020-02-05
Description:

Esipuhe

Strateginen maankäytön suunnittelu suuntaa tulevaan ja konkretisoi maakunnassa ja kunnassa tehtyjä valintoja. Maankäytön suunnittelun keinoin alueen menestystekijät muuttuvat konkretiaksi ja sidotaan maantieteelliseen kontekstiin. Toisaalta maankäytön suunnitteluprosessissa voidaan erinomaisesti etsiä, arvioida ja pohtia myös vaihtoehtoisia suuntaviivoja. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä strategisen tason maankäytön suunnittelua opetetaan kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opintojaksoilla. Vuonna 2019 kohteenamme oli Ii ja tehtävänämme oli laatia Iin strategisen yleiskaavan kehityskuva vuodelle 2040.

Maankäytön suunnittelu on monialaista ja monitieteistä työtä. Tänä vuonna opintojaksoille osallistui tavallista enemmän maantieteen opiskelijoita ja ryhmäkoko oli suurempi kuin aiemmin. Tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus opetella toimimaan ammatillisesti yhteistyössä konkreettisen suunnitteluhankkeen parissa. Kyky kuunnella ja kuulla sekä kyky soveltaa oppimaansa on tärkeää itse kullekin opiskelijalle, mutta maankäytön suunnittelutehtäviä ratkottaessa monialaisissa ryhmissä toimiminen on keskeinen taito. Tällä kertaa panostimme myös kaavaprosessin johtamiseen sekä suunnitelmien esittämiseen ja vuorovaikutukseen maankäyttöjaoston kanssa.

Lukuvuoden 2019–2020 kuntasuunnittelun kurssin ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin kohdekunta oli resurssiviisaudestaan maailman maineeseen kiirinyt Iin kunta. Ii on tunnettu energiaomavaraisuudestaan ja erityisesti tuulivoimasta. Kunnan kehittymiseen vaikuttaa logistinen sijainti: meri, nelostie ja rautatie ovat kaikki Iin kunnan alueella. Oulun kaupungin läheisyys vaikuttaa monella tavalla Iin alueella asuviin ja toimiviin; pendelöinti kuntien välillä on suurta. Toisaalta Ii on myös portti Lappiin. Kemin talousalueella tapahtuvat muutokset peilautuvat Iin kuntaan. Iin historia ja luontoarvot, joihin opiskelijat paneutuivat perusteellisesti opintojakson aikana, osoittautuivat keskeisiksi suunnitteluratkaisun lähtökohdiksi.

Tänäkin vuonna Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntaliiton, Tampereen kaupunkiseudun ja kaupan edustajat vierailivat luennoitsijoina. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne vastuualueen sekä Ympäristöministeriön edustajat luennoivat ajankohtaisista suunnittelukysymyksistä ja teemoista.

Kuntasuunnittelun ja erikoiskurssilaisten opinnot etenivät limittäin. Simuloimme kaavaprosessia siten, että kuntasuunnittelun opintojakson oppilailla oli kaavoittajan rooli ja erikoiskurssilaisilla erikoisselvityksiä laativan asiantuntijan rooli. Opiskelijat laativat kolme vaihtoehtoa, joista maankäyttöjaoksen avustuksella koostettiin yksi kehityskuva. Suunnittelun tueksi kukin ryhmä laati osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kurssien yhteisissä workshop-tilaisuuksissa nivottiin opintojaksoilla laadittavat osatehtävät sekä suunnitelman sisältö yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssille osallistuvat opiskelijat laativat erityisselvitykset Iin kunnan valitsemista teemoista. Kuntasuunnittelun kurssilla tehtävän harjoitustyön vaikutukset arvioitiin erikoiskurssin teemojen avulla ja erikoiskurssilaisten asiantuntemuksen pohjalta.

Tässä julkaisussa on koottu erikoiskurssin opintojaksoilla tehdyt erityisselvitykset, kunnanvaltuutetuille tehdyn Harava-kyselyn yhteenveto, kolme eri vaihtoehtoa ja niiden vaikutustenarviointi, kehityskuva ja sen vaikutusten arviointi. Julkaisu luovutetaan kunnalle ja se toimii Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ehdotuksena strategisen yleiskaavan kehityskuvaksi vuodelle 2040.

Kiitämme Iin kuntaa, kunnan maankäyttöjaostoa ja erityisesti teknistä johtajaa Janne Jokelaista mielenkiintoisesta ja konkreettisesta suunnittelutehtävästä. Kiitämme kaavoittaja Jaakko Rauniota hyvästä tuesta ja yhteistyöstä hankkeen aikana sekä maastokäyntiemme ja esittelytilaisuuksiemme organisoinnista. Olimme etuoikeutettuja saadessamme tutustua Iin kuntaan ja havaita hienon kunnan monipuoliset vahvuudet.

Kiitokset kuntasuunnittelun kurssin opiskelijat Aliisa, Anni, Arttu, Erika, Jari, Joel, Joonatan, Karita, Katja, Matleena, Meri, Panu-Petteri, Pekka, Salli, Tiia ja Ville.

Kiitokset yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opiskelijoille Aliisa, Anni, Erika, Joel, Joonatan, Katja, Matleena, Meri, Pauli, Pekka, Salli ja Tiia.

Tohtorikoulutettava, arkkitehti Hanna Kosunen ohjasi asiantuntevasti ryhmien harjoitustöitä ja myös taittoi tämän julkaisun. Kiitos.

Professori Tarja Outila

see all

Sisällys

Tarja Outila: Esipuhe

I Erikoisselvitykset

Tiia Niemelä: Ilmastonmuutos maankäytön suunnittelussa

Pauli Löytynoja: Resilienssi maankäytön suunnittelussa

Salli Ojala: Resurssiviisaus maankäytön suunnittelussa

Aliisa Pöytäkivi: Uusiutuvat uudet energiamuodot maankäytön suunnittelussa

Meri Korva: Ikärakenteen muutos

Anni Saviaro: Kuinka ohjata taantumaa ja suunnitella tulevaisuuden haja-asutusaluetta: Esimerkkinä Kuivaniemi

Katja Jurmu: MALPE-sopimukset maankäytön suunnittelua ohjaavana tekijänä

Erika Brusila: Ii Oulun talousalueen vaikutuspiirissä: Miten luodaan elinvoimaa ja kilpailukykyä?

Joel Vuolle: Kaupan muutos asiakaskäyttäytymistä ja maankäytön suunnittelua ohjaavana tekijänä

Matleena Kastikainen: Lähiliikenteen ja asema-alueen kehittämismahdollisuudet Iissä

Joonatan Hamari: Kulttuuriarvot vetovoimatekijänä

Pekka Korpelainen: Rannikko ja saaristo vetovoimatekijänä

II Analyysi

Erika Brusila, Joonatan Hamari, Katja Jurmu, Matleena Kastikainen, Pekka Korpelainen, Meri Korva, Panu-Petteri Kujala, Karita Lahti, Jari Maukonen, Arttu Mäkipää, Tiia Niemelä, Salli Ojala, Ville Pyhäjärvi, Aliisa Pöytäkivi, Anni Saviaro ja Joel Vuolle: Selvitykset

Erika Brusila, Joonatan Hamari, Katja Jurmu, Matleena Kastikainen, Pekka Korpelainen, Meri Korva, Panu-Petteri Kujala, Karita Lahti, Jari Maukonen, Arttu Mäkipää, Tiia Niemelä, Salli Ojala, Ville Pyhäjärvi, Aliisa Pöytäkivi, Anni Saviaro ja Joel Vuolle: Kysely kunnanvaltuustolle

III Vaihtoehdot

Katja Jurmu, Meri Korva, Karita Lahti, Tiia Niemelä ja Anni Saviaro: Elämyksellinen arki tulevaisuuden kylissä

Erika Brusila, Matleena Kastikainen, Jari Maukonen, Salli Ojala ja Joel Vuolle: Elinkeinoelämä edellä

Joonatan Hamari, Pekka Korpelainen, Panu-Petteri Kujala, Arttu Mäkipää, Ville Pyhäjärvi ja Aliisa Pöytäkivi: Iloa ilmastoteoista

Erika Brusila, Joonatan Hamari, Katja Jurmu, Matleena Kastikainen, Pekka Korpelainen, Meri Korva, Panu-Petteri Kujala, Karita Lahti, Jari Maukonen, Arttu Mäkipää, Tiia Niemelä, Salli Ojala, Ville Pyhäjärvi, Aliisa Pöytäkivi, Anni Saviaro ja Joel Vuolle: Vaihtoehtojen palaute

IV Kehityskuva

Erika Brusila, Joonatan Hamari, Katja Jurmu, Matleena Kastikainen, Pekka Korpelainen, Meri Korva, Panu-Petteri Kujala, Karita Lahti, Jari Maukonen, Arttu Mäkipää, Tiia Niemelä, Salli Ojala, Ville Pyhäjärvi, Aliisa Pöytäkivi, Anni Saviaro ja Joel Vuolle: Ekotekoja, elinvoimaa ja edelläkävijyyttä

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-2515-9
ISBN Print: 978-952-62-2514-2
Issue: 14
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.