University of Oulu

Luovat ratkaisut — luovien alojen mikroyritysten liiketoiminnan kehittäminen : raportti soveltavista kokeiluista, koulutuksista ja yhteiskehittämisestä

Saved in:
Author: Kurikkala, Heli1; Rytinki, Markus1; Anttila, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225364
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-02-21
Description:

Abstract

Creative industries are one the fastest growing areas in Finnish economy as a whole. The Creative Solutions project utilized workshops for the entrepreneurs to meet and discuss various topics. The outcomes of the workshops were put into practice instantly during and/or after the meetings.

Creative Solutions project developed a training programme for entrepreneurs and company personnel in creative industries. The goal was to advance commercialization and business skills of the participants. Workshops were organized on sixteen different topics. The participants came from micro-enterprises working in creative industries, which was the target group of this project.

The entrepreneurs were asked to fill in a survey considering useful topics for further workshops after each meeting. The answers were used to plan and update the training programme. The survey and conversations highlighted the fact that also service industry companies benefitted from this project. These companies have generally less useful training programmes at hand.

Training feedback also revealed the growing need for training in the topic of digital marketing. For example, Google and Instagram training is constantly asked for. The conclusion is, that workshops in digital marketing should be offered in the future on regular basis.

This project was funded by European Social Fund, ELY Centre for North Ostrobothnia, Nivala-Haapajärvi Region NIHAK, City of Raahe and Municipality of Kärsämäki.

see all

Tiivistelmä

Luovat alat kuuluvat harvoihin suomalaisiin kasvualoihin, jotka toimivat moottoreina käynnissä olevan rakennemuutoksen keskellä. Luovat ratkaisut -hankkeessa toteutettiin työpajoja, joissa yrittäjät kohtasivat eri teemojen äärellä. Työpajoissa keskityttiin käytännön tekemiseen. Työpajat työmuotona koettiin yleisesti mielekkääksi.

Luovat ratkaisut -hanke toteutti luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutuksia järjestettiin kuudestatoista eri aiheesta. Koulutuksiin osallistui pieniä, erityisesti luovien alojen mikroyrityksiä, jotka olivat hankkeen erityiskohderyhmää.

Yrittäjiltä tiedusteltiin jokaisen koulutuksen jälkeen tarpeellisia jatkokoulutusaiheita. Niiden avulla kehitettiin tulevaa koulutussuunnitelmaa. Keskusteluissa nousi esille, että tästä hankkeesta hyötyivät myös palvelualan yritykset, jotka toimivat luovan alan mikroyrittäjinä. Heille on ollut yleisesti vähemmän tarjolla sopivaa kouluttautumistapaa.

Koulutuspalautteista selvisi, että yrittäjät toivovat myöhemmin järjestettäväksi koulutuksia ennen kaikkea yritysten digitaalisesta markkinoinnista. Esimerkiksi Google- ja Instagram-koulutuksille on jatkuva tilaus. Vaikutelma on, että digitaaliseen markkinointiin liittyviä työpajoja ei voi tulevaisuudessa järjestää liikaa.

Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Raahen kaupunki ja Kärsämäen kunta.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-2536-4
ISBN Print: 978-952-62-2535-7
Issue: 1
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.