University of Oulu

Clinical studies in adult lymphomas with special emphasis on late effects of treatments

Saved in:
Author: Prusila, Roosa1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225432
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-05-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 7 of Oulu University Hospital, on 15 May 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Outi Kuittinen
Professor Taina Turpeenniemi-Hujanen
Reviewer: Docent Päivi Lähteenmäki
Docent Vesa Kataja
Opponent: Professor Maija Itälä-Remes
Description:

Abstract

Lymphomas are a heterogeneous group of malignancies of the lymphoid cells with almost a hundred different subtypes. In recent decades, there has been a major improvement in treatment results, and nowadays, only one-third of patients die due to lymphoma. As treatment results have improved, more attention has been paid to the adverse effects of treatment, which may be serious or even lead to death. The aim of this study was to describe treatment methods with a smaller risk of late adverse effects without impairing the treatment results.

Follicular lymphoma (FL) is the second most common type of lymphoma in adults. Its prognosis is good, but relapses are common, and treatment must often be repeated, which causes a carcinogenic burden to the patient. Secondary malignancies are a significant late-onset adverse effect of lymphoma treatments. Currently, there are several treatment options available for FL. However, the risks of secondary malignancies associated with different treatment methods are not totally clear. In the present study, a higher risk for secondary haematological malignancies was observed after multiple lines of treatment. For secondary solid tumours, on the other hand, the greater risk was associated with the use of bendamustine.

Diffuse large B-cell lymphoma is the most common lymphoma subtype. Patients are elderly and therefore more vulnerable to treatment-related adverse effects. Moreover, cardiac comorbidities are common in elderly patients, which may limit the use of certain treatment options. In this study, treatment results with standard therapy R-CHOP were retrospectively compared to those obtained with R-CEOP and R-CIOP, which are known to be less cardiotoxic. Treatment with R-CEOP was comparable to standard therapy, whereas results with R-CIOP were inferior.

Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma is a rare lymphoma subtype. These patients are traditionally treated with the same methods as those with classical Hodgkin lymphoma, although the diseases are very different biologically. Treatments used in Hodgkin’s disease are remarkably toxic. We examined the use of an R-bendamustine regimen among this group of patients.

The results of the present study indicate that the late adverse effects of lymphoma treatments should be considered when selecting the most optimal treatment for lymphoma patients.

see all

Tiivistelmä

Lymfoomat ovat heterogeeninen joukko imukudoksen syöpiä ja lähes sata erilaista alatyyppiä on tunnistettu. Lymfoomien hoitotuloksissa on tapahtunut merkittävää edistystä viime vuosikymmenien aikana ja tällä hetkellä vain noin kolmannes potilaista menehtyy tautiin. Hoitotulosten parantuessa on alettu kiinnittää enemmän huomiota myös hoitojen aiheuttamiin haittoihin, jotka saattavat olla huomattavan hankalia ja johtaa jopa potilaan menehtymiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitomuotoja, joilla hoidon haittojen riski olisi pienempi ilman, että lymfooman hoitotulokset heikkenevät.

Follikulaarinen lymfooma on aikuisten toiseksi yleisin lymfoomatyyppi. Taudin ennuste on hyvä, mutta uusiutuminen on yleistä ja tällöin hoitoja joudutaan toistamaan, mikä aiheuttaa potilaille merkittävän karsinogeenisen altistuksen. Mahdollisia hoitomuotoja on useita eikä eri hoitomuotojen aiheuttamaa sekundaarisen syövän riskiä vielä tarkasti tunneta. Tässä tutkimuksessa selvisi, että sekundaaristen hematologisten syöpien riski kasvoi hoitolinjojen lukumäärän kasvaessa. Bendamustiinin käyttö oli yhteydessä suurempaan kiinteiden kasvainten riskiin.

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on yleisin lymfooman alatyyppi. Potilaat ovat iäkkäitä, mikä lisää riskiä saada hoitojen haittavaikutuksia. Lisäksi iäkkäillä potilailla sydänsairaudet ovat yleisempiä, mikä voi rajoittaa sydäntoksisten hoitovaihtoehtojen käyttöä. Tässä tutkimuksessa verrattiin sydänturvallisempien R-CEOP ja R-CIOP sytostaattiyhdistelmien tehoa R-CHOP standardihoitoon. R-CEOP.lla saadut hoitotulokset olivat verrattavissa standardihoitoon, mutta R-CIOP.lla saadut hoitotulokset olivat heikompia.

Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma on harvinainen Hodgkinin lymfooma. Näitä potilaita on perinteisesti hoidettu samoilla hoitomuodoilla kun muita Hodgkinin lymfoomia, vaikka taudit ovat biologialtaan hyvin erilaisia. Hodgkinin lymfooman hoidossa käytettävät hoidot ovat huomattavan toksisia. Tutkimuksessamme selvitimme R-Bendamustiinin käyttökelpoisuutta tällä potilasryhmällä.

Tutkimustulokseemme osoittivat, että lymfoomahoitojen aiheuttamat haitat tulee huomioida hoitovalinnoissa ja hoitojen haittavaikutuksia tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään. Eri hoitomuotojen aiheuttamista myöhäishaittavaikutuksista on tärkeää olla tietoinen jo hoitopäätöksiä tehtäessä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Prusila, R. E. I., Sorigue, M., Jauhiainen, J., Mercadal, S., Postila, A., Salmi, P., … Kuittinen, O. (2019). Risk of secondary haematological malignancies in patients with follicular lymphoma: an analysis of 1028 patients treated in the rituximab era. British Journal of Haematology, 187(3), 364–371. https://doi.org/10.1111/bjh.16090

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Sorigue, M., Prusila, R. E. I., Jauhiainen, J., Mercadal, S., Postila, A., Salmi, P., … Kuittinen, O. (2019). Incidence of solid cancer in patients with follicular lymphoma. Acta Oncologica, 58(11), 1564–1569. https://doi.org/10.1080/0284186x.2019.1643918

  3. Prusila, R. E. I., Peroja, P., Jantunen, E., Turpeenniemi-Hujanen, T., & Kuittinen, O. (2019). Treatment of diffuse large B-cell lymphoma in elderly patients: Replacing doxorubicin with either epirubicin or etoposide (VP-16). Hematological Oncology, 37(2), 136–142. https://doi.org/10.1002/hon.2572

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Prusila, R. E. I., Haapasaari, K.-M., Marin, K., Pollari, M., Soini, Y., Vornanen, M., … Kuittinen, O. (2018). R-Bendamustine in the treatment of nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma. Acta Oncologica, 57(9), 1265–1267. https://doi.org/10.1080/0284186x.2018.1450522

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2543-2
ISBN Print: 978-952-62-2542-5
Issue: 1560
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.