University of Oulu

Public acceptance in energy technology development and deployment : opinion mining case study

Saved in:
Author: Nuortimo, Kalle1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225548
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-03-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 27 March 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Docent Janne Härkönen
Reviewer: Professor Esa Vakkilainen
Associate Professor Kristijan Breznik
Opponent: Professor Hannu Kärkkäinen
Associate Professor Kristijan Breznik
Description:

Abstract

The motivation for this dissertation stems from the energy industry product development, where the solid fuel combustion technology development can take a long-time. During the long development time, the external market conditions behind the initial investment decisions may change. The external market environment includes factors such as CO2-price in European emission trading system, environmental regulations, and also public acceptance influencing political decision-making, and regulatory environment development. The negative change in these factors can cause delayed or abandoned product market deployment in the end of product development cycle.

The objective of this dissertation is to clarify the factors that affect technology management and deployment in the energy industry, and to gain understanding how digital market environment monitoring tools, namely opinion mining could be used to support technology strategy process. The specific interest is on bigdata analysis, and the acceptance of energy technologies.

The principal results indicate that constant market environment monitoring can be utilised to see change in factors behind the investment decisions. This may enable making alterations to the chosen product development path within the existing realities. The carbon capture and storage specific case indicates that public acceptance of technology is one of the important factors. The factors influencing technology market deployment were mainly external market factors, such as CO2-price, lack of regulations and public acceptance, including perceived stakeholder risk towards the CO2 end-storage. The created new understanding enables actors in the energy technology sector to better account for public acceptance in the technology development and deployment considerations.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja käsittelee energiateollisuuden tuotekehitystä, missä kiinteän polttoaineen polttotekniikan kehittäminen voi viedä pitkän aikaa, jopa kymmeniä vuosia. Pitkän tuotekehityksen aikana ulkoinen liiketoimintaympäristö, johon alkuperäinen investointipäätös on perustunut, on voinut muuttua. Ulkoinen liiketoimintaympäristö sisältää tekijöitä kuten hiilidioksidin hinta EUn päästökaupassa, ympäristölainsäädäntö ja teknologian yleinen hyväksyttävyys, joka vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja sitä kautta uuteen ympäristölainsäädäntöön. Negatiivinen muutos näissä tekijöissä voi johtaa viivästyneeseen tai täysin estyneeseen tuotteen kaupallistumiseen tuotekehityssyklin loppupäässä.

Väitöskirjan tavoite on selvittää tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä energia-alalla, ja tuottaa tietämystä siitä, miten digitaalisilla markkinaympäristön seurantatyökaluilla, etenkin mielipidelouhinnalla, voidaan tukea teknologiastrategiaprosessia. Erityinen fokusalue on bigdata-analytiikka ja energiateknologioiden yleinen hyväksyttävyys.

Päätutkimustulokset liittyvät jatkuvaan liiketoimintaympäristön seurantaan, jota voidaan käyttää investointipäätösten taustalla olevien tekijöiden muuttumisen seurantaan. Tavoitteena on tehdä lähes reaaliaikaisia muutoksia valittuun tuotekehityspolkuun. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tapauksessa erityisesti yleisen hyväksyttävyyden rooli korostui. Teknologian markkinoille tulon esteitä olivat etupäässä ulkoisen markkinaympäristön tekijät, kuten hiilidioksidin matala hinta, regulaatioiden puute ja yleinen hyväksyttävyys, jossa korostui varastointiin liittyvä sidosryhmäriski. Uusi tutkimustieto auttaa energiasektorin toimijoita ottamaan paremmin huomioon teknologian yleisen hyväksyttävyyden teknologian kehittämisessä ja markkinoille tulossa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Nuortimo, K., & Hajda, M. (2008). Exploring R&D strategy alternatives in CO₂-neutral power plant development. In J. Kujala & P. Iskanius (Eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Productivity and Quality Research ICPQR 2008, Productivity and Quality in Knowledge-based Organizations. Research reports in Industrial Engineering and Management 2/2008 (pp. 454-465). Oulu, Finland: University of Oulu.

 2. Nuortimo, K. (2017). Development of advanced CFB technology in the light of changing fuel trends. The 8th international conference on clean coal technologies, Cagliari, Sardinia, Italy, 2017.

 3. Nuortimo, K., Eriksson, T., Kuivalainen, R., Härkönen, J., Haapasalo, H., & Hyppänen, T. (2018). Tackling boundaries of CCS in market deployment of second-generation oxy-fuel technology. Clean Energy, 2(1), 72–81. https://doi.org/10.1093/ce/zky002

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Nuortimo, K. (2018). Measuring public acceptance with opinion mining: The case of the energy industry with long-term coal R&D investment projects. Journal of Intelligence Studies in Business, 8(2). https://doi.org/10.37380/jisib.v8i2.319

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Nuortimo, K., & Härkönen, J. (2018). Opinion mining approach to study media-image of energy production. Implications to public acceptance and market deployment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, 210–217. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.07.018

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2554-8
ISBN Print: 978-952-62-2553-1
Issue: 740
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
CCS
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.