University of Oulu

New contributions on VLF radio wave perturbations measured at high-latitudes

Saved in:
Author: Macotela Cruz, Edith Liliana1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Physics
3University of Oulu, Sodankylä Geophysical Observatory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225708
Language: English
Published: 2020
Publish Date: 2020-04-15
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public discussion in the Polaria lecture hall of Sodankylä Geophysical Observatory on 23 April 2020 at 12 o’clock noon.
Tutor: Docent Jyrki Manninen
Professor Tauno Turunen
Reviewer: Associate Professor Morris Cohen
Professor János Lichtenberger
Opponent: Professor Paul Cannon
Kustos: Professor Eija Tanskanen
Description:

Abstract

The Earth-ionosphere system behaves as a waveguide for the propagation of very low frequency (VLF) radio waves. If in this system the electrical conductivity of its boundaries is disturbed, the propagation of VLF waves is also disrupted, which is observed as phase and amplitude variations of VLF waves with respect to their quiescent levels. There is a diversity of physical phenomena that are able to alter significantly the conductivity of the upper boundary. These phenomena can have their origin at the Earth (e.g., lightning), in the solar system (e.g., solar flares) or even much farther away (e.g., galactic gamma-ray bursts). The aim of this thesis is to study short- and long-term VLF variations measured in Northern Finland (at the Sodankylä Geophysical Observatory) and their associations to different phenomena. The main results are as follows: [i] The minimum energy a solar flare should have in order to produce ionospheric disturbances depends on the solar cycle. This energy is understood as the ionospheric sensitivity and for daytime conditions its value lies in the range (1–12) × 10⁻⁷ J/m². [ii] The semiannual oscillation that appears in VLF measurements was determined to be related to geomagnetic activity variations. At the same time, it was found that the 27-day solar rotation oscillation is dominant during the declining phase of the solar cycle. [iii] The main characteristics of the observed VLF sunrise phase perturbation are derived from the shadowing of short wavelength solar UV radiation due to stratospheric ozone absorption when the Sun rises. [iv] VLF emissions with banded structure were observed in the 16–39 kHz frequency range, which are frequencies not usually used for the study of whistler mode VLF emissions coming from the magnetosphere. All these results are important since the VLF signals are related to variations of electron density in the ionospheric D-region, and thus have been used to identify the processes that influence the behavior of the upper atmosphere. The mentioned results can provide useful constraints on the long-term and short-term variability in coupled ion-neutral atmospheric models, thereby adding to our understanding of the response of the chemistry, dynamics and electrodynamics of the Earth’s ionosphere to solar and atmospheric forcing.

see all

Tiivistelmä

Maa-ionosfäärijärjestelmä toimii aaltoputkena erittäin matalataajuisille (VLF) radioaalloille. Jos tässä järjestelmässä sen rajojen sähkönjohtavuus häiriintyy, myös VLF-aaltojen eteneminen häiriintyy, mikä havaitaan VLF-aaltojen vaihe- ja amplitudivaihteluina suhteessa niiden tasoon hiljaisina aikoina. On olemassa useita erilaisia fysikaalisia ilmiöitä, jotka pystyvät muuttamaan merkittävästi ylärajan johtavuutta. Nämä ilmiöt voivat olla peräisin maapallolta (esim. planetaariset aallot), aurinkokunnastamme (esim. auringon roihupurkaukset) tai jopa paljon kauempaa (esim. galaktiset gammapurkaukset). Tässä väitöskirjassa tutkijaan Pohjois-Suomessa (Sodankylän geofysiikan observatoriossa) mitattuja lyhyen ja pitkän aikavälin VLF-vaihteluita ja niiden yhteyksiä eri ilmiöihin. Tärkeimmät tulokset ovat seuraavat: [i] määritettiin, miten ionosfäärin päiväajan herkkyys ulkoisille häiriötekijöille riippuu auringon aktiivisuuden vaiheesta. Tämä tutkimus ymmärretään vähimmäisenergian suhteen, joka ulkoisella tapahtumalla, kuten auringon roihupurkauksella, tulisi olla, jotta se aiheuttaisi signaalin leviämiseen vaikuttavia ionosfäärisiä häiriöitä. [ii] VLF-mittauksissa esiintyvän vuotuisen vaihtelun havaittiin liittyvän mesofäärin lämpötilaan ja auringon Lyman-α-vuohon päivä- ja yöolosuhteissa. Puolivuosittaisen vaihtelun havaittiin liittyvän geomagneettisen aktiivisuuden muutoksiin. Samalla todettiin, että auringon 27 päivän pyörimisjaksoa vastaava värähtely on hallitseva auringon aktiivisuuden laskuvaiheessa. [iii] Auringonnousuvaiheen VLF-häiriöiden pääominaisuuksien havaittiin johtuvan lyhyen aallonpituuden auringon UV-vuon varjostumisesta D-alueen ionosfäärissä johtuen stratosfäärin otsonin absorptiosta auringon noustessa. [iv] VLF-aaltoja, joissa oli raitamainen rakenne, havaittiin taajuusalueella 16–39 kHz. Näitä taajuuksia ei yleensä käytetä magnetosfääristä tulevien vihellysmoodin VLF-aaltojen tutkimiseen. Tuloksemme ovat tärkeitä, koska VLF-signaalit liittyvät elektronitiheyden muutoksiin ionosfäärin D-alueella, ja siten niitä on käytetty tunnistamaan prosessit, jotka vaikuttavat ylemmän ilmakehän käyttäytymiseen. Mainitut tulokset voivat tarjota hyödyllisiä rajoja pitkä- ja lyhytaikaiseen vaihteluun ilmakehän yhdistettyissä ionineutraalimalleissa, mikä lisää ymmärrystämme Maan ionosfäärin kemiallisesta, dynaamisesta ja sähködynaamisesta vasteesta auringon ja ilmakehän pakotukseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Macotela, E. L., Raulin, J.-P., Manninen, J., Correia, E., Turunen, T., & Magalhães, A. (2017). Lower Ionosphere Sensitivity to Solar X-ray Flares Over a Complete Solar Cycle Evaluated From VLF Signal Measurements. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 122(12), 12,370-12,377. https://doi.org/10.1002/2017ja024493

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Macotela, E. L., Clilverd, M., Manninen, J., Moffat-Griffin, T., Newnham, D. A., Raita, T., & Rodger, C. J. (2019). D-Region High-Latitude Forcing Factors. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124(1), 765–781. https://doi.org/10.1029/2018ja026049

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Macotela, E. L., Clilverd, M. A., Manninen, J., Thomson, N. R., Newnham, D. A., & Raita, T. (2019). The Effect of Ozone Shadowing on the D Region Ionosphere During Sunrise. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124(5), 3729–3742. https://doi.org/10.1029/2018ja026415

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Macotela, E. L., Němec, F., Manninen, J., Santolík, O., Kolmašová, I., & Turunen, T. (2019). VLF Emissions With Banded Structure in the 16- to 39-kHz Frequency Range Measured by a High-Latitude Ground-Based Receiver. Geophysical Research Letters, 46(24), 14214–14222. https://doi.org/10.1029/2019gl086127

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Sodankylä geophysical observatory publications
ISSN: 1456-3673
ISSN-L: 1456-3673
ISBN: 978-952-62-2570-8
ISBN Print: 978-952-62-2569-2
Issue: 114
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 114 Physical sciences
115 Astronomy and space science
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.