University of Oulu

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten matka kohti neljättä teollista vallankumousta — toimijoiden haasteiden ja tarpeiden kartoittaminen : Digiajan Tuotantopuisto -hankkeen tutkimusraportti

Saved in:
Author: Severinkangas, Heli1; Kauppila, Osmo1; Majava, Jukka1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225821
Language: Finnish
Published: 2020
Publish Date: 2020-03-24
Description:

Abstract

In this project, the current challenges and needs of the industrial small and medium sized enterprises of Sievi, Ylivieska or the areas nearby were examined. Particular focus was paid to issues related to companies’ business models and production processes in the Industry 4.0 environment. The identified challenges and needs were addressed by proposing solutions supporting growth, internationalization, and competitiveness while also accounting for collaboration between municipalities, universities and businesses. The project was executed via so-called forge concept whose main actors were Centria University of Applied Science, University of Oulu, and Sievi Industrial Park.

The target was to gain insight to industrial SMEs’ challenges and needs, to which this research would be able to suggest solutions. The qualitative part of the study was accomplished by interviewing the SMEs of the target area and also other relevant stakeholders, such as Scanfil plc and Sievi Industrial Park ltd. The results suggest that industrial SMEs have a lot of similar challenges and needs related to digitalization, the availability of resources, or information sharing, but there can be also company-specific development needs.

After identifying the challenges and needs, they were addressed by suggesting solutions, that in addition to directly answering the needs, took also the roles of the municipalities and research and education institutes into account. The suggestions focused mainly on the enhancement of information sharing, the development of cross-organizational collaborations, and the creation of more ecosystemic operational environments for the organizations.

see all

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin Sievin ja Ylivieskan sekä niiden lähialueiden teollisten pk-yritysten ajankohtaisia haasteita ja tarpeita liittyen liiketoimintamalleihin ja prosessien kehittämiseen Industry 4.0 -ympäristössä. Tunnistettuihin tarpeisiin pyrittiin vastaamaan yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä edistävillä ratkaisuehdotuksilla, jotka ottivat huomioon myös kuntien, korkeakoulujen ja elinkeinonharjoittajien väliset yhteistyöt. Hanke toteutettiin niin sanotun pajakonseptin avulla ja sen päätoteuttajat olivat Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun Yliopisto sekä Sievin Teollisuuspuisto Oy.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa sellaiset pk-toimijoiden ajankohtaiset haasteet ja tarpeet, joihin pystyttäisiin tämän tutkimuksen puitteissa vastaamaan. Laadullinen tutkimusosuus toteutettiin haastattelututkimuksina kohdentuen sekä alueen teollisiin pk-yrityksiin, että myös muihin hankkeen kannalta oleellisiin organisaatioihin, kuten Scanfil Oyj:hin ja Sievin Teollisuuspuisto Oy:hyn. Tutkimuksessa kerätty aineisto osoittaa, että pk-yritykset kohtaavat toiminnassaan pitkälti samankaltaisia digitalisaatioon, resurssien saatavuuteen ja tiedonkulkuun liittyviä haasteita ja tarpeita, mutta joukosta löytyy myös yrityskohtaisia, spesifejä kehityskohteita.

Tarpeiden kartoittamisen jälkeen niihin kehiteltiin ratkaisuehdotuksia, jotka sisälsivät itse tarpeisiin vastaamisen lisäksi myös esityksiä kuntien ja korkeakoulujen rooleista niiden tarjoamisessa. Ehdotetut kehitystoimet painottuivat pitkälti organisaatioiden keskinäisen tiedottamisen tehostamiseen, pk-yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyömenetelmien kehittämiseen ja ekosysteemimäisempien toimintaympäristöjen luomiseen.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja
ISSN: 2342-2564
ISSN-L: 2342-2564
ISBN: 978-952-62-2582-1
Issue: 1
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
SME
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.