University of Oulu

UWB in-body propagation and radio channel characteristics for wireless body area network applications

Saved in:
Author: Särestöniemi, Mariella1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Communications Engineering
3Centre for Wireless Communications
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225999
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-04-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 20 April 2020, at 4 p.m.
Tutor: Professor Jari Iinatti
Professor Carlos Pomalaza-Ráez
Docent Matti Hämäläinen
Reviewer: Professor Jianquin Wang
Docent Robin Augustine
Opponent: Associate Professor Kamran Sayrafian
Description:

Abstract

Recently, interest in medical and health monitoring systems has increased significantly, since these have the potential to address some of the challenges related to the aging population. Furthermore, medical monitoring enhances diagnosis and medical treatments in hospitals. New self and remote diagnosis and monitoring solutions are being developed and implemented constantly. Smooth design of monitoring devices requires deep knowledge of off-body, on-body, and in-body propagation. This thesis presents studies on in-body propagation for different wireless body area network (WBAN) applications. The main focuses are on 1) survey of the electromagnetic (EM) simulation techniques used in WBAN applications, 2) in-body propagation in the human chest area, and 3) in-body propagation in the human abdomen area. The study is carried out using radio channel measurements, finite integration technique -based channel simulations, as well as propagation path calculations. Part 2 involves studies on the impact that medical implants, which contain highly conductive materials, may have impact on channel characteristics. Sternotomy wires and an aortic valve implant are considered as example cases. This knowledge is useful for the design of monitoring devices in which the antennas are located on the chest area, especially close to the sternum. Part 3 shows how signal propagates inside the abdomen preferring the tissues which are easier for propagation due to their dielectric properties. This knowledge is useful for abdominal monitoring system design, especially antenna location design, for instance in capsule endoscopy. Part 3 also involves studies of the channel evaluations between the receiving on-body antenna and the capsule endoscope in different parts of the intestine area. Human voxels with different sizes and body constitutions are used in this study. In general, the results presented in this thesis provide new information on the propagation within the tissues, which is useful for designing monitoring devices for different WBAN applications.

see all

Tiivistelmä

Kiinnostus lääketieteen ja terveyden monitorointijärjestelmiin on kasvanut, koska ne voivat osaltaan vastata ikääntyvän väestön tuomiin terveydenhuollon haasteisiin. Monitorointijärjestelmät voivat myös nopeuttaa diagnoosin saamista sekä tehostaa hoitoja sairaaloissa. Uusia omatoimi- ja etämonitorointiratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Monitorilaitteiden suunnittelu vaatii syvällistä tietoa radiokanavan ominaisuuksista sekä siitä, miten signaali etenee kehosta ulospäin sekä kehon pinnalla ja sisällä. Väitöskirja esittää tutkimustuloksia kehon sisällä tapahtuvasta signaalin etenemisestä erilaisissa langattomien kehoverkkojen sovelluksissa. Tutkimuksen pääkohtia ovat 1) katsauksen tekeminen sähkömagneettisten simulaatiotekniikoiden käytöstä, 2) ihmisen rintakehän kudoksissa tapahtuva signaalin eteneminen sekä 3) vatsa-alueen kudoksissa tapahtuva signaalin eteneminen. Tutkimus tehdään radiokanavamittauksilla, rajattuun integraalitekniikkaan perustuvilla simulaatioilla sekä laskemalla signaalin etenemispolkuja. Tutkimuksen osa 2 sisältää tuloksia siitä, miten johtavia materiaaleja sisältävät lääketieteelliset implantit voivat vaikuttaa radiokanavan ominaisuuksiin. Rintalastan sulkemisessa käytettävät rintalastalangat sekä aorttaläppäimplantti ovat esimerkkitapauksina. Tämä tieto on hyödyllistä suunnitellessa monitorointilaitteita, joissa antennit on sijoitettu rintakehän alueelle. Tutkimuksen osassa 3 esitetään, kuinka signaali etenee vatsa-alueen kudoksissa. Tämä tieto on hyödyllinen, kun suunnitellaan vatsa-alueen monitorointijärjestelmiä ja erityisesti antennien sijainteja, kuten kapseliendoskopiassa. Osassa 3 tutkitaan radiokanavaa kapseliendoskoopin ja kehon päällä olevan antennin välillä eri puolilla suolistoa erilaisilla ihmiskehomalleilla. Väitöskirjassa esitetyt tulokset tuovat uutta tietoa signaalin etenemisestä kudoksissa, mitä voidaan hyödyntää monitorointilaitesuunnittelussa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Särestöniemi, M., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2017). An Overview of the Electromagnetic Simulation-Based Channel Modeling Techniques for Wireless Body Area Network Applications. IEEE Access, 5, 10622–10632. https://doi.org/10.1109/access.2017.2708161

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Särestöniemi, M., Kumpuniemi, T., Hämäläinen, M., Iinatti, J., & Pomalaza-Raez, C. (2018). Impact of the Sternotomy Wires and Aortic Valve Implant on the On-Body UWB Radio Channels. 2018 12th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT). 2018 12th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT). https://doi.org/10.1109/ismict.2018.8573694

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Särestöniemi, M., Pomalaza-Raez, C., Kumpuniemi, T., Hämäläinen, M., Kovacs, R., & Iinatti, J. (2019). Measurement Data-Based Study on the Intrabody Propagation in the Presence of the Sternotomy Wires and Aortic Valve Implant. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 67(8), 4989–5001. https://doi.org/10.1109/tap.2019.2906492

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Särestöniemi, M., Pomalaza-Raez, C., Kumpuniemi, T., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2020). A Finite Integration Technique-Based Simulation Study on the Impact of the Sternotomy Wires on the UWB Channel Characteristics. In 13th EAI International Conference on Body Area Networks (pp. 33–46). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29897-5_4

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Särestöniemi, M., Pomalaza-raez, C., Bi, Z., Kumpuniemi, T., Kissi, C., Sonkki, M., … Iinatti, J. (2019). Comprehensive Study on the Impact of Sternotomy Wires on UWB WBAN Channel Characteristics on the Human Chest Area. IEEE Access, 7, 74670–74682. https://doi.org/10.1109/access.2019.2920067

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Särestöniemi, M., Kissi, C., Pomalaza Raez, C., Sonkki, M., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2019). Propagation and UWB channel characteristics on the human abdomen area. In 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 1–5.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 7. Särestöniemi, M., Kissi, C., Raez, C. P., Kumpuniemi, T., Sonkki, M., Myllymäki, S., … Iinatti, J. (2019, May). Measurement and Simulation Based Study on UWB Channel Characteristics on the Abdomen Area. 2019 13th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT). 2019 13th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT). https://doi.org/10.1109/ismict.2019.8743940

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 8. Särestöniemi, M., Kissi, C., Raez, C. P., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2019). Impact of the Antenna-Body Distance on the WBAN Channel Characteristics. 2019 13th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT). Presented at the 2019 13th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT). https://doi.org/10.1109/ismict.2019.8743894

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 9. Särestöniemi, M., Pomalaza-Raez, C., Berg, M., Kissi, C., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2019). In-Body Power Distribution for Abdominal Monitoring and Implant Communications Systems. 2019 16th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). Presented at the 2019 16th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). https://doi.org/10.1109/iswcs.2019.8877274

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 10. Särestöniemi, M., Raez, C. P., Kissi, C., Kumpuniemi, T., Sonkki, M., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2019). Fat in the Abdomen Area as a Propagation Medium in WBAN Applications. In Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (pp. 175–187). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34833-5_15

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 11. Särestöniemi, M., Raez, C. P., Berg, M., Kissi, C., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (2019). WBAN Radio Channel Characteristics Between the Endoscope Capsule and on-Body Antenna. In Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (pp. 360–373). https://doi.org/10.1007/978-3-030-34833-5_27

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 12. Särestöniemi, M., Pomalaza-Raez, C., Kissi, C., Berg, M., Hämäläinen, M., & Iinatti, J. (in press). WBAN Channel Characteristics Between Capsule Endoscope and Receiving Directive UWB On-Body Antennas. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2020.2982247

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2599-9
ISBN Print: 978-952-62-2598-2
Issue: 746
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.