University of Oulu

Value co-creation in health care logistics services

Saved in:
Author: Pohjosenperä, Timo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226170
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-05-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 28 May 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Jari Juga
Doctor Saara Pekkarinen
Reviewer: Professor David Grant
Associate Professor Anu Bask
Opponent: Professor Jan de Vries
Description:

Abstract

This study describes how value is created within a health care logistics setting, especially considering the context of sparsely populated areas where distances play a critical role in service management. Health services are changing rapidly due to cost pressures and increasing demand. Therefore health care organisations have a growing need to improve patient processes and supporting logistics services such as material supply, pharmacy, instrument maintenance, food supply, assistive device and laundry services.

Health care logistics has been recognised in the academic literature since the 1990s. Most of the studies focus on patient flows and care processes, while research on material flows in health care have been quite limited. In this dissertation material logistics is studied together with the concepts of value co-creation, service modularity, resilience of work and accessibility. The dissertation includes four case studies that are conducted in a multidisciplinary manner. Qualitative methods are accompanied by GIS-analyses with quantitative measures. The research data was collected between the years 2012–2019 using interviews and focus group discussions with representatives from public health care organisations in Northern Finland together with comparative cases from Southern Finland and the private sector.

The nursing staff play a key role in both perceiving and creating value of health care logistics services during the usage of the supplied items, whereas the logistics organisation facilitates the value process. Both actors benefit from clarifying the task allocation and increasing resilience by adjusting working practices at the interface between the logistics personnel and the nursing staff. The various processes, services and organisations can be managed by recognising modularity as a cognitive frame. This also helps with organising the services into larger geographical entities with sufficient accessibility. As the distance between logistics facilities and points of use gets longer the importance of value co-creation between the actors increases in order to secure trustworthy deliveries for the end users.

Managers of health services and logistics services can use these findings to develop their services. Understanding logistics as a critical part of health care helps the hospitals and health care systems cope with growing costs and provides better services for patients.

see all

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon logistiikan arvonluontia erityisesti harvaan asutulla alueella, jossa pitkät etäisyydet vaikuttavat palveluiden toteuttamiseen. Terveyspalvelut ovat muutoksessa hoitomuotojen kehittyessä ja kustannuspaineiden lisääntyessä, minkä vuoksi myös logististen tukipalveluiden, kuten hoitotarvikejakelun, lääkejakelun, välinehuollon, apuvälinepalvelun, pyykkipalvelun ja ravintohuollon on kehitettävä materiaali-, tieto ja pääomavirtojen hallintaa siten, että palvelut tukevat hoitoketjuja ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä.

Terveydenhuollon logistiikkaa on tutkittu 1990-luvulta alkaen. Suurin osa tutkimuksesta keskittyy potilasvirtojen logistiikkaan, kun taas materiaalivirtoja on tutkittu vähemmän. Tässä tutkimuksessa materiaalilogistiikkaa tarkastellaan logistiikan tutkimuksen lisäksi arvon yhteisluonnin, modulaarisuuden, resilienssin ja saavutettavuuden käsitteiden avulla. Neljä osajulkaisua on tehty monitieteisellä otteella, jossa laadullisen tapaustutkimuksen lisäksi hyödynnetään myös numeerista GIS-analyysiä. Aineisto on kerätty vuosien 2012 ja 2019 aikana ja se käsittelee pääasiassa pohjoissuomalaisia julkisen terveydenhuollon organisaatioita. Lisäksi vertailukohtia on tuotu tapauksilla Etelä-Suomesta ja myös yksityiseltä sektorilta.

Terveydenhuollon logistiikan arvonluonnin kannalta keskeisiä toimijoita ovat hoitohenkilökunnan jäsenet, jotka osaltaan luovat ja myös kokevat tukipalveluihin liittyvää arvoa. Hoitohenkilökunta ja tukipalveluhenkilöstö hyötyvät toistensa töiden sisällön ymmärtämisestä, arvon yhteisluonnista ja työn resilienssistä. Useita erilaisia prosesseja, palveluita ja organisaatioita käsittävää terveydenhuollon logistiikan johtamista voidaan selkeyttää modularisoimalla esimerkiksi kaupan alalta tuttujen toimintamallien avulla. Siten palveluita voidaan järjestää myös maantieteellisesti suurempina kokonaisuuksina. Etäisyyden kasvaessa arvonluonnin merkitys korostuu, jotta turvallinen toimitusketju voidaan taata loppukäyttäjälle.

Logistiikkapalvelu ja terveyspalveluorganisaatiot voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään toimintaansa. Ymmärrys logistiikasta keskeisenä osana terveyspalvelujen kokonaisuutta auttaa terveyspalveluorganisaatioita ja terveydenhuoltojärjestelmiä kehittymään kustannustehokkaammaksi ja paremmaksi käyttäjilleen, eli potilaille.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pohjosenperä, T., & Komulainen H. (in press). Getting closer by increasing distance: The dynamics of value creation spheres in health care logistics. Journal of Business and Industrial Marketing.

  2. Pohjosenperä, T., Kekkonen, P., Pekkarinen, S., & Juga, J. (2019). Service modularity in managing healthcare logistics. The International Journal of Logistics Management, 30(1), 174–194. https://doi.org/10.1108/ijlm-12-2017-0338

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kekkonen, P., Pohjosenperä, T., Kantola, H., & Väyrynen, S. (2018). Rational and participative task allocation between the nursing staff and the logistics support service provider in healthcare. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 28(3), 117–129. https://doi.org/10.1002/hfm.20728

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Kotavaara, O., Pohjosenperä, T., Juga, J., & Rusanen, J. (2017). Accessibility in designing centralised warehousing: Case of health care logistics in Northern Finland. Applied Geography, 84, 83–92. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.04.009

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2617-0
ISBN Print: 978-952-62-2616-3
Issue: 115
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.