University of Oulu

Persuasive mHealth behavioural change interventions to promote healthy lifestyle

Saved in:
Author: Haque, Md Sanaul1,2,3,4,5
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
4Medical Research Center Oulu
5Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226347
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 29 May 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Timo Jämsä
Professor Minna Isomursu
Doctor Maarit Kangas
Reviewer: Professor Tommi Mikkonen
Associate Professor Rosa Lanzilotti
Opponent: Doctor Elisabetta Farella
Description:

Abstract

Promoting a healthy lifestyle has attracted a significant amount of attention in recent years. This is also the case in workplaces, where the focus on wellbeing at work and changes in personal health behaviours has been raised. Technology-enhanced interventions are a possible solution for motivating people towards healthy lifestyle promotion, such as healthy eating and physical activity (PA). Persuasive applications have been proposed as a promising technique for fostering behavioural change and promoting healthy lifestyles. The major limitation of most existing mobile health (mHealth) applications is that they are not grounded in theoretical concepts. On the other hand, value propositions (VPs) might increase the effectiveness of persuasive applications.

This study aimed to develop mHealth behavioural change interventions, that is, persuasive mHealth applications based on psychological theories to promote healthy eating and PA in the workplace. Four VPs were proposed and implemented to enhance the efficacy of the persuasive mHealth application. Elaborated Intrusion (EI) theory was applied to develop a healthy eating application (iCrave) and self-determination theory (SDT) was used to develop a PA application (iGO). iCrave allowed users to track their snack cravings and record whether they chose to eat healthily or unhealthily. iGO allowed users to promote their PA, and to decide whether to select PA after breakfast or lunch. The design of the applications was performed by an iterative User-centered design (UCD) process. The feasibility of the applications was assessed by experimental studies with quantitative and qualitative surveys. The results of the study demonstrate that the design process of the applications was a successful approach and can be used in future persuasive mHealth applications.

see all

Tiivistelmä

Terveellisten elämäntapojen edistäminen on viime vuosina saanut kasvavaa huomiota. Myös työpaikoilla keskitytään yhä enemmän työhyvinvointiin ja henkilökohtaiseen terveyskäyttäytymiseen. Teknologian avulla tuetut interventiot ovat mahdollisia ratkaisuja motivoida ihmisiä edistämään terveellisiä elämäntapoja, kuten terveellistä ruokailua ja fyysistä aktiivisuutta. Suostuttelevia sovelluksia on ehdotettu lupaavaksi ratkaisuksi käyttäytymisen muutoksen edistämiseksi ja terveellisten elämäntapojen parantamiseksi. Suurin rajoite useimmissa olemassa olevissa terveyteen liittyvissä mobiilisovelluksissa (mHealth) on se, että niillä ei ole teoreettista perustaa. Toisaalta arvoehdotukset voivat lisätä suostuttelevien sovellusten tehokkuutta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää käyttäytymisteorioihin perustuvia suostuttelevia mHealth-sovelluksia terveellisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi työpaikoilla. Työssä toteutettiin neljä arvoehdotusta suostuttelevan mHealth-sovelluksen tehokkuuden parantamiseksi. Elaborated Intrusion (EI) -teoriaa sovellettiin terveellistä syömistä edistävän sovelluksen (iCrave) kehittämiseen ja itsemääritysteoriaa fyysistä aktiivisuutta edistävän sovelluksen (iGO) kehittämiseen. iCrave antoi käyttäjille mahdollisuuden seurata heidän välipalatoiveitaan ja valita terveellisiä tai epäterveellisiä vaihtoehtoja. iGO edisti käyttäjän fyysistä aktiivisuutta kannustamalla liikkumaan joko aamiaisen tai lounaan jälkeen. Sovellukset toteutettiin käyttäen iteratiivista käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Sovellusten toimivuus arvioitiin kokeellisissa tutkimusasetelmissa määrällisillä ja laadullisilla kyselytutkimuksilla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sovellusten suunnitteluprosessi oli onnistunut lähestymistapa, ja sitä voidaan käyttää tulevaisuuden suostuttelevissa mHealth-sovelluksissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Haque, M. S., Arman, A., Kangas, M., Jämsä, T., & Isomursu, M. (2017). Towards Value Propositions for Persuasive Health and Wellbeing Applications. In Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health (pp. 217–221). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7419-6_36

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Hsu, A., Yang, J., Yilmaz, Y. H., Haque, M. S., Can, C., & Blandford, A. E. (2014). Persuasive technology for overcoming food cravings and improving snack choices. Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI ’14. https://doi.org/10.1145/2556288.2557099

 3. Haque, M. S., Jämsä, T., & Kangas, M. (2017). A theory-driven system model to promote physical activity in the working environment with a persuasive and gamified application. In M. Meder, A. Rapp, T. Plumbaum, & F. Hopfgartner. Proceedings of the Data-Driven Gamification Design Workshop, MINDTREK 2017, 37–44.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Haque, M. S., Abdullah, W. M., Rahaman, S., Kangas, M., & Jämsä, T. (2016). Persuasive health and wellbeing application: A theory-driven design in promoting physical activity. Presented at the 2016 International Conference on Medical Engineering, Health Informatics and Technology (MediTec). https://doi.org/10.1109/meditec.2016.7835369

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Haque, M. S., Isomursu, M., Kangas, M., & Jämsä, T. (2018). Measuring the influence of a persuasive application to promote physical activity. In R. Orji, M. Kaptein, J. Ham, K. Oyibo, & J. Nwokeji. Proceedings of the Personalization in Persuasive Technology Workshop, Persuasive Technology 2018, 43–57.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Haque, M. S., Kangas, M., & Jämsä, T. (2019). Feasibility of a Persuasive mHealth Behavioural Change Intervention in Promoting Physical Activity in the Workplace (Preprint). JMIR Formative Research. https://doi.org/10.2196/15083

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2634-7
ISBN Print: 978-952-62-2633-0
Issue: 1574
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 217 Medical engineering
Subjects:
SDT
UCD
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.