University of Oulu

Tahkokankaan palvelukeskus, restaurointi- ja käyttösuunnitelma : ryhmätyöt, osa 1

Saved in:
Author: Özer-Kemppainen, Özlem1; Niskasaari, Kari1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Architecture, Oulu School of Architecture (OSA)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 44.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226651
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-06-22
Description:

Johdanto

Tahkokankaan palvelukeskuksen restaurointi- ja käyttösuunnitelma

Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoiden neljännen vuoden Restaurointi-kurssin kohteena oli kevätlukukaudella 2020 arkkitehti Arne Nevanlinnan (1925–2016) suunnittelema vuonna 1975 valmistunut Tahkokankaan kehitysvammaisten palvelukeskus (Kiilakiventie 5, 90250 Oulu). Nevanlinna voitti kohteen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1966.

Tahkokankaan monessa vaiheessa rakentunut kokonaisuus edustaa parhaimmillaan aikansa vallitsevan arkkitehtuurisuunnan ja silloisen laitosasumisen ideologiaa. Lisäksi kohde on arkkitehti Nevanlinnan suunnittelijanuran laajin kokonaisuus, jota hän suunnitteli noin 10 vuotta. Hän kehitti suunnitelmissaan tehokkaita ja innovatiivisia hoito-osastoja, jotka muodostuivat yhdisteltävistä asuntosoluista.

Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun aineryhmä on keskittynyt maisteriopinnoissa modernin rakennusperinnön inventointiin, rakennussuojeluun ja restaurointiin. Opiskelijoiden harjoitustöiden kohteina on ollut mm. Alvar Aallon, Aarne Ervin, Viljo Revelin, Gustaf Strandbergin ja Yrjö Lindegrenin suunnittelemia rakennuksia ja alueita. Tahkokankaan palvelukeskus on tähän asti tutkituista kohteista nuorin. Se on yhtenäinen moderni rakennuskokonaisuus, modulaarista suunnitteluperiaatetta edustavaa arkkitehtuuria, jonka suojelu- ja restaurointiperiaatteet eivät ole vielä vakiintuneet.

Maisterivaiheen laajaan syventymiskurssiin (15 op) liittyy olennaisesti sekä perehtyminen todelliseen kohteeseen että vuorovaikutteisuus ja yhteistyö paikallisten viranomaisten, kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa. Opiskelijat ovat laatineet ajan tasalla olevat mittauspiirustukset, inventoineet ja analysoineet kohteen arvoja sekä hahmottaneet tilaohjelmaa. Harjoitustyön tuloksena kukin opiskelija on tehnyt luonnokset kohteen restaurointi- tai korjaussuunnitelmaksi. Tahkokankaan palvelukeskus oli tälle harjoitustyölle erinomainen kohde, sillä rakennusten alkuperäinen toiminta on siirtynyt muualle ja kaikki rakennukset ovat lähes tyhjillään. Uusien käyttömahdollisuuksien löytäminen on ajankohtaista ja elinehto tämän rakennuskokonaisuuden säilymiselle.

Restaurointisuunnitelmien ja käyttötarkoituksen erilaisten vaihtoehtojen pohtimisen tarkoituksena on tarjota taustatietoa kohteen rakennustaiteellista arvoista ja nykytilanteen analysointiin pohjautuvia uusia, ehkä odottamattomiakin visioita kiinteistön jatkokehittämisen, päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Tahkokankaan palvelukeskus oli restaurointikurssin kohteena kiinnostava, koska se edustaa ehyttä 1970-luvun modernin modulaarisen arkkitehtuurin perintöä. Tätä puhdaslinjaista eheyttä on pyritty vaalimaan myös tässä restaurointikurssin harjoitustyössä.

Lämpimät kiitokset Oulun kaupungille siitä, että saimme tutkia kohdetta, kiitokset avusta ja hyvästä yhteistyöstä.

Oulussa 15.6.2020

Özlem Özer-Kemppainen, yliopisto-opettaja

Kari Niskasaari, TkL arkkitehti

see all

Sisällysluettelo

Johdanto

Tehtävänanto

Ryhmätyöt

Ryhmä I: Tahkokankaan historia ja rakentamisen vaiheet ja IV. vaiheen rakennushistoria

Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: OS 19, Spastikko-osasto

Meri-Tuuli Hietala, Harri Kahelin, Jonna Koivuranta, Ella Pitkäkoski

Ryhmä II: Nykytilanne ja tulevaisuus (kaavamuutosalueen kehitys) ja suojelutilanne

Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: OS 20, Lasten osasto

Jasmin Koistinen, Anna Kupila, Tuomas Teppola

Ryhmä III: Kehitysvammaisten palvelukeskuksien historia, arkkitehtuurikilpailuehdotusten tarkastelu

Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: TY 37, Työpajarakennus

Anna Haapanen, Johanna Hietala, Aino Valtavaara

Ryhmä IV: Arne Nevanlinna, kirjailija ja professori, arkkitehti

Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: KO36 + TE38, Koulu- ja terapiarakennuksen luentosali, liikuntasali ja uimahalli, sauna

Otto Heinonen, Jukka-Pekka Koistinen, Jenni Saarikoski, Anni Saviaro

Ryhmä V: 70-luvun arkkitehtuurisuuntaukset ja Tahkokankaan arkkitehtuuri suhteessa ajan henkeen. Aikalaisvertaukset (Linnanmaan kampus, Raksilan uimahalli jne.) sekä 70-luvun arkkitehtuurin suojelukysymykset

Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: Koko rakennuskompleksin julkisivut ja sisäpiha-alueet

Anniina Bitter, Anni Mustonen, Erika Salomäki, Kimi Toivola

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-2665-1
ISBN Print: 978-952-62-2664-4
Issue: 17
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.