University of Oulu

MindBusiness : true stories about entrepreneurs’ strengths

Saved in:
Author: Siklander, Pirkko1; Salmijärvi, Tiina1; Siltavirta, Katta1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226835
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-06-25
Description:

Abstract

The entrepreneurial mind, MindBusiness, is about knowledge, skill and attitude, but it is also about identifying and harnessing your own skills and strengths. Entrepreneurs obviously need an entrepreneurial mindset, but it is equally needed in all occupations and studies. This book has three objectives. Firstly, we want to tell the reader about the Finnish education system and the position of entrepreneurship education in it. Secondly, we want to stimulate the reader into thinking about his/her own concepts of entrepreneurship and entrepreneurial thinking. Thirdly, the actual focus of the book is on the entrepreneurs of North Ostrobothnia who share their own experiences of entrepreneurship and the everyday life of the entrepreneur. The authors are students of the University of Oulu and Oulu University of Applied Sciences, who participated in the summer 2018 MindBusiness course “Recognize your entrepreneurial readiness”. One of the learning tasks was to get to know and interview micro-entrepreneurs from Northern Ostrobothnia. Students were given the opportunity to practice entrepreneurial skills and problem solving, including interaction, responsibility, working online and community writing. Different fields of study and backgrounds of experience created a fruitful opportunity for shared expertise and mutual teaching between students. Our book offers authentic perspectives on the different forms and ways of implementing entrepreneurship and on the stage at which life can be turned into an entrepreneur. The stories show that you can become an entrepreneur at a young age without work experience in the field (Juho Tauriainen) or as an experienced veteran (Rauno Salmela) or highly educated (Mari Matinlassi). Entrepreneurship can also be realized as part of another life (Heidi Kumpumäki). You can be born, grow and, above all, learn as an entrepreneur. However, essential to progress is MindBusiness, in other words developing the entrepreneur’s own strengths. The book is written for entrepreneurs who are considering entrepreneurship, start-ups and those who are already working as entrepreneurs. We hope this book is also useful for you who don’t think of yourself as entrepreneurial but are interested in where entrepreneurs draw ideas and power for entrepreneurship and how they describe their own business more broadly as part of their entire life story.

see all

Tiivistelmä

Yrittäjämieli, MindBusiness, on tietoa, taitoa ja asennetta, mutta myös oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista ja valjastamista. Yrittäjät tarvitsevat yrittäjämieltä, mutta yhtä lailla sitä tarvitaan kaikissa ammateissa sekä opiskelussa. Tällä kirjalla on kolme tavoitetta. Ensinnäkin, haluamme kertoa lukijalle suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja siihen ainutlaatuisella tavalla integroidusta yrittäjyyskasvatuksesta. Toiseksi, haluamme kannustaa lukijaa pohtimaan omia yrittäjyystaitojaan sekä -valmiuksiaan. Kolmanneksi, kirjan pääpaino on Pohjois-Pohjanmaan mikroyrittäjissä, jotka jakavat omat kokemuksensa yrittäjyydestä ja yrittäjän arjesta. Kirja kertoo siitä, miten yrittäjähenki ilmenee heidän kokemuksissaan. Kirjoittajat ovat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka osallistuivat kesällä 2018 MindBusiness-opintojaksolle ”Tunnista yrittäjyysvalmiutesi”. Yksi oppimistehtävistä oli tutustua ja haastatella pohjoispohjanmaalaisia mikroyrittäjiä. Opiskelijat harjoittelivat yrittäjätarinatehtävässä yrittäjyystaitoja ja ongelmanratkaisua, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, yhteisöllistä työskentelyä ja kirjoittamista verkossa. Erilaiset opiskelualat ja kokemustausta loivat hedelmällisen mahdollisuuden opiskelijoiden väliseen jaettuun asiantuntemukseen ja vastavuoroiseen opettamiseen. Asiantuntijuutta toivat myös opettajien ja tutkijoiden erilaiset taustat sekä vierailevat asiantuntijat virikepuheenvuoroillaan. Kirjamme tarjoaa autenttisia näkökulmia yrittäjyyden eri muodoista ja toteuttamistavoista sekä vaiheesta, jolloin elämässä voi lähteä yrittäjäksi. Tarinoiden osoittavat, että yrittäjäksi voi lähteä nuorena ilman alan työkokemusta (Juho Tauriainen), kokeneena konkarina (Rauno Salmela) tai korkeasti koulutettua (Mari Matinlassi). Yrittäjyys voidaan toteuttaa myös osana muuta elämää (Heidi Kumpumäki). Yrittäjäksi voi syntyä, kasvaa ja ennen kaikkea oppia. Edistymisen kannalta olennaista on kuitenkin MindBusiness eli yrittäjän omien vahvuuksien kehittäminen. Kirja on kirjoitettu yrittäjyyttä harkitseville, aloittaville yrittäjille ja jo yrittäjinä toimiville. Toivomme, että tämä kirja on hyödyllinen myös sinulle, joka et ajattele itseäsi yrittäjähenkiseksi, mutta olet kiinnostunut siitä, mistä yrittäjät ammentavat ideoita ja voimaa yrittäjyyteen ja, miten he kuvaavat omaa yritystoimintaansa laajemmin osana koko elämäntarinaansa.

see all

Contents

Abstract

Tiivistelmä

Acknowledgements

To the reader

Entrepreneurship education at all levels of education. Tiina Salmijärvi and Pirkko Siklander

Course description. Pirkko Siklander and Tiina Salmijärvi

Reflecting on entrepreneurial strengths. Pirkko Siklander

What the MindBusiness project gives universities? Katta Siltavirta and Tiina Salmijärvi

Uniqueness for the environment. Eero Karvonen, Elli Laakkonen and Miriam Putula

Unique experiences for everyday life. Heidi Hautamäki, Al-Rubaye Mustafa, Heli Paaso-Rantala and Vilma Paakkinen

Prevailing through difficulties – Heidi Kumpumäki’s entrepreneur story. Sebastian Hämäläinen, Laura Lähteenoja, Julius Nurmenniemi and Henna Parviainen

Severe burnouts in employment led to entrepreneurship. Anni Ahonen, Heidi Alajukuri, Sara Kumpulainen and Jaana-Maria Moilanen

Persistent entrepreneurs in the Wild West. Janika Kosunen, Nella Nissinen, Markku Suomela, Jani Virkkala and Vilhelmiina Virtanen

“Butt first into a tree!” Juho Valtavaara, Mikko Pehkonen, Minni Tynkkynen and Eeva Mattila

Growth through networking and passion. Anni Heinikoski, Sara Korento and Suvi Poikela

Researcher as an entrepreneur. Tapio Springare, Seppo Pakonen, Matias Pelkonen and Rolle Soikkeli

How are the entrepreneurs doing now in April 2020?

Conclusions. Pirkko Siklander and Tiina Salmijärvi

References

The authors

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2683-5
ISBN Print: 978-952-62-2682-8
Issue: 11
Type of Publication: D6 Edited professional book
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.