University of Oulu

Tietojärjestelmän käytön vaikutus laatuun ja tuottavuuteen sairaalaorganisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana

Saved in:
Author: Alasaarela, Mervi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226996
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-08-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Wetteri-salissa (IT115), 4. syyskuuta 2020 klo 12.00
Tutor: Docent Raija Halonen
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Docent Riitta Hekkala
Professor Reima Suomi
Opponent: Professor Tero Vartiainen
Description:

Abstract

Information systems are increasingly used in hospitals. The goal of using information systems is to achieve better quality and productivity. The use of information systems can have a wide range of quality and productivity implications for hospital operations.

The goal of this research was to analyze the impact of using an information system on the quality and productivity in a hospital from the viewpoint of service personnel. The research was carried out using qualitative methods. The informants consisted of 21 service personnel from the hospital.

According to the findings, the use of an information system changes processes and workflows. Although the use of the information system made the work more flexible as well, it increased the workload for the staff. There are also difficulties in returning to the previous service process. The hospital also has a variety of patients that should be considered. A simple information system can have a far-reaching impact on a hospital and its operations.

This study provides an overview of the effects of using an information system in a hospital organization from the perspective of service staff and support services that have previously received less attention.

see all

Tiivistelmä

Nykyisin sairaalat hyödyntävät tietojärjestelmiä toiminnassaan laajasti. Uusilla järjestelmillä tavoitellaan parempaa laatua ja tuottavuutta organisaatiossa. Tietojärjestelmien käytöllä voi olla merkittäviä laatu- ja tuottavuusvaikutuksia sairaalan toiminnan kannalta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida tietojärjestelmän käytön vaikutusta laatuun ja tuottavuuteen sairaalaorganisaatiossa palveluhenkilöstön kokemana. Tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen tulokset perustuvat sairaalan palveluhenkilöstön haastatteluihin, joihin osallistui 21 henkilöä.

Tulosten mukaan tietojärjestelmän käyttö muuttaa prosesseja ja työnkulkuja. Vaikka tietojärjestelmän käyttö sujuvoitti työtä, se myös kuormitti henkilöstöä. Tutkimuksessa todettiin, että tietojärjestelmään liittyvät ongelmat lisäävät henkilöstön työmäärää ja aiempaan palveluprosessiin on vaikea palata. Sairaalaorganisaatioissa tulee huomioida kaikki järjestelmän käyttäjät ja toimintaympäristö missä järjestelmää käytetään, erityisesti silloin kun käyttäjiin liittyy erityisryhmiä. Toiminnaltaan yksinkertainen järjestelmä voi vaikuttaa laajasti sairaalan eri toimintoihin. Tutkimus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan tietojärjestelmän käytön vaikutuksista sairaalaorganisaatiossa aiemmin vähemmälle jääneen palveluhenkilöstön ja tukipalvelujen kannalta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2699-6
ISBN Print: 978-952-62-2698-9
Issue: 744
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
use
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.