University of Oulu

Tools and methods to support the key phases of serious game development in the health sector

Saved in:
Author: Korhonen, Tanja1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227030
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-09-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 26 September 2020, at 12 noon
Tutor: Docent Raija Halonen
Reviewer: Associate Professor Jannicke Baalsrud
Doctor Mattia Thibault
Opponent: Professor Olga De Troyer
Description:

Abstract

Health-care service providers are searching for new digital tools to support their customers, and health games can provide cost-effective and motivating means in this regard. Serious games in the health sector aim to inspire users to enhance their psychological, physical and social well-being. As the development of health games requires the involvement of many disciplines, research from a multidisciplinary point of view is needed.

This multimethod dissertation consists of six studies. Interest in the research subject was raised in a case study, followed by a systematic mapping study. Two more case studies, a design science research study and an action research study, formed the base to answer the research question of this dissertation: What kind of tools and methods are needed to support key phases of the serious game (SG) development process in the health sector?

As results, the process of developing serious games in the health sector, as well as a new serious games development tools and methods (SGTM) model is presented. The SGTM model describes four sections as tools and methods: 1) SGs rapid prototyping workshop, 2) an SG design canvas and education, 3) multidisciplinary cooperation and 4) evidence and guidelines.

This thesis proposes a new model to be used by practitioners and academics. SG designers are encouraged to select the tools and methods that fit their own design frameworks. In addition, more research is needed to explore how to support experts with cross-disciplinary backgrounds involved in SG development.

see all

Tiivistelmä

Terveydenhuollon palveluihin halutaan lisätä uusia digitaalisia työkaluja tukemaan asiakkaita. Terveyspelit voivat tarjota tähän kustannustehokkaita ja asiakasta motivoivia menetelmiä. Tavoitteena terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä hyötypeleillä on innostaa pelaajaa parantamaan omaa psykologista, fyysistä tai sosiaalista hyvinvointiaan. Terveyspelien kehitysprosessi vaatii monialaista yhteistyötä ja siksi tarvitaan myös koulutusta aiheeseen liittyen erityisesti eri alojen ammattilaisille, jotka osallistuvat prosessiin.

Tämä monimenetelmäinen väitöstutkimus koostuu kuudesta osa-alueesta. Kiinnostus aiheeseen heräsi aiemmassa tapaustutkimuksessa ja tietoa kerättiin edelleen systemaattisessa, kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimuskysymykseen ‘Millaisia työkaluja ja menetelmiä tarvitaan tukemaan terveyspelikehityksen avainvaiheita?’ haettiin vastausta vielä kahdella tapaustutkimuksella, yhdellä suunnittelututkimuksella (design science research) ja toimintatutkimuksella.

Tuloksina voidaan esitellä terveyspelikehityksen prosessi ja uusi SGTM (Serious Games development Tools and Methods) -malli tukemaan kehitysprosessin vaiheita. SGTM-malli koostuu seuraavista neljästä eri alueesta: 1) hyötypelipaja, 2) hyötypelikanvas ja -koulutus, 3) monialainen yhteistyö ja 4) näytöt ja ohjeistus.

Tämä väitöskirja esittelee uuden mallin, jota voidaan hyödyntää sekä käytännön projekteissa että tutkimuksessa. Hyötypelien kehittäjät voivat poimia ehdotetuista työkaluista ja menetelmistä sellaiset, jotka sopivat parhaiten heidän tarpeisiinsa. Edelleen jatkotutkimuksissa on tärkeää selvittää, millaisin keinoin eri alojen osaajia ja heidän yhteistyöskentelyään voidaan tukea monialaisissa hyötypeliprojekteissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Kemppainen J., Korhonen T., & Ravelin T. (2014). Developing health games requires multidisciplinary expertise. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 6(4), 200–205.

 2. Korhonen T., & Halonen R. (2017). Serious games in healthcare: Results from a Systematic Mapping Study. BLED 2017 Proceedings, 26, 349–368.

 3. Korhonen, T., & Halonen, R. (2017). On the Development of Serious Games in the Health Sector - A Case Study of a Serious Game Tool to Improve Life Management Skills in the Young. Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems, 3, 135–142. https://doi.org/10.5220/0006331001350142

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Korhonen, T., Halonen, R., Ravelin, T., Kemppainen, J., & Koskela, K. (2017). A multidisciplinary approach to serious games development in the health sector. MCIS 2017 Proceedings, 30, 171–186.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Korhonen, T., Ravelin, T., & Halonen, R. (2018, June 14). Developing an E-learning Course on Serious Games: A Multidisciplinary Approach. BLED 2018 Proceedings, 31, 171–186. https://doi.org/10.18690/978-961-286-170-4.11

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Korhonen, T., Ravelin, T., & Halonen, R. (2019). Development of a serious game as a method to support youth work: A case study. CEUR workshop proceedings, 2359, 25–34.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2703-0
ISBN Print: 978-952-62-2702-3
Issue: 745
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.