University of Oulu

Chromium-, copper-, molybdenum-, and nickel-containing thermodynamic descriptions of the Fe–Al– Cr–Cu–Mn–Mo–Ni–Si system for modeling the solidification of steels

Saved in:
Author: Miettinen, Jyrki1; Visuri, Ville-Valtteri1; Fabritius, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Metallurgy (MET)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227092
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-09-22
Reviewer: Associate Professor Christian Bernhard
Professor Dieter Senk
Description:

Abstract

The Thermodynamic Iron Alloy Database (IAD) has been developed since 2000 to provide consistent thermodynamic data for modeling solidification of steels. This work presents the chromium, copper, molybdenum and nickel containing thermodynamic descriptions of the Fe–Al–Cr–Cu–Mn–Mo–Ni–Si system, extending the earlier published Fe–Al–Mn–Si–C description of that database. The results suggest a good agreement of the thermodynamic descriptions with the measured data.

see all

Tiivistelmä

Vuodesta 2000 lähtien on kehitetty rautapohjaisten seosten termodynaamista datakantaa, IAD, jonka tarkoituksena on tuottaa yksinkertaista ja konsistenttia termodynaamista dataa terästen jähmettymisen mallintamiseen. Tämä työ esittelee systeemin Fe–Al–Cr– Cu–Mn–Mo–Ni–Si alikuvaukset kromin, kuparin, molybdeenin ja nikkelin osalta. Kuvaukset laajentavat aiemmassa tutkimuksessa esitetystä Fe–Al–Mn–Si–C -systeemin kuvauksesta luotua IAD-datakantaa. Tulokset osoittavat termodynaamisten kuvausten vastaavan hyvin mitattua aineistoa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2709-2
ISBN Print: 978-952-62-2708-5
Issue: 758
Type of Publication: C1 Scientific book
Field of Science: 215 Chemical engineering
216 Materials engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.