University of Oulu

Demographic inference and affect estimation of microbloggers

Saved in:
Author: Pandya, Abhinay1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227467
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the Tönning auditorium (L4), Linnanmaa, on 20 November 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Mourad Oussalah
Docent Susanna Pirttikangas
Doctor Panos Kostakos
Reviewer: Professor Atte Joonas Oksanen
Assistant Professor Panagiotis Karampelas
Opponent: Professor Stephan Oepen
Description:

Abstract

Owing to the peculiar nature of the discourse on Twitter, developing analytical frameworks to derive useful insights from Twitter remains challenging as evidenced by the poor performance at tasks such as reliable demographic inference, affect estimation, and event detection. One of the focal problems lies in analyzing short texts in general, and tweets in particular. The analysis is as such made difficult because of the vagaries of the linguistic expressions and Twitter further exacerbates this by enabling the use of emojis, hashtags, URLs, and embedded media. While the previous research has demonstrated ways of extracting useful information from individual tweet-texts to some extent, a detailed and thorough investigation of the role of metadata has not yet been systematically performed. Furthermore, a majority of the previous work has paid little or no attention to the emerging role of deep learning approaches in Twitter-based analytics. These observations motivate this thesis, which aims to enhance machine understanding of tweets towards deriving deeper insights from the public data on Twitter and inform the scientific objectives of this thesis. First, this thesis sets out to empirically investigate the impact and efficacy of deep learning approaches integrating message-text and metadata leveraging on the distributed semantic representations of textual entities. Second, the thesis contributes towards improving capturing enhanced semantics from tweets by harnessing external, open-sourced knowledge graphs and other crowd-sourced lexical resources. Third, the role of the user-created metadata, such as hashtags and URLs, in machine understanding of tweets is examined and quantified. At the same time, computational models are introduced to derive conversational, topical, and temporal contexts of tweets and utilize them in machine learning models to improve Twitter-based analytics. Validation of the proposed novel machine learning models integrating the diverse footprints of users’ online activity/behavior is achieved by employing them in various case study applications. In addition, the datasets and the tools developed during this thesis have been made available publicly for the scientific community.

see all

Tiivistelmä

Twitter-pohjainen analytiikka on noussut useiden tieteenalojen työkalupakkiin viime vuosina. Kuitenkin, järjestelmällisten analyysikokonaisuuksien kehitys on mikroblog-keskustelujen erityisluonteen vuoksi haastavaa. Analysointimenetelmien heikko suorituskyky on todettu useissa sovelluskohteissa, kuten kirjoittajien väestörakenne- ja tunnetila-analyyseissa taikka tehtävissä, joissa mikrobloggauksista pyritään havaitsemaan tärkeitä tapahtumia. Analyysit pitäisi suorittaa hyvin lyhyistä tekstipätkistä, tässä tutkimuksessa erityisesti mikroblogauksista. Omalaatuisten ja persoonallisten kielellisten ilmaisujen, mutta myös Twitterin emojien, metatietotagien, ulkoisten linkkien (url) ja upotettujen kuvien sekä videoiden käyttö monipuolistaa ongelmakenttää. Aikaisemmissa tutkimuksissa on onnistuttu johtamaan hyödyllistä tietoa yksittäisistä mikroblogauksista jossain määrin, mutta metatietojen roolia ja merkitystä ei ole vielä järjestelmällisesti eikä yksityiskohtaisesti tutkittu. Lisäksi syväoppimisen hyödyntämistä Twitter-pohjaisten datojen analyyseissa on tutkittu vähän tai ei ollenkaan. Tämän väitöskirjan tavoitteena on parantaa tietokoneiden valmiuksia käsitellä mikroblogauksia siten, että nykyistä parempi ja merkityksellisempi julkisten Twitter-aineistojen koneellinen ymmärtäminen olisi mahdollista. Ensinnäkin, tutkimuksessa testataan empiirisesti syväoppivan mallin vaikuttavuutta sekä tehokkuutta ym. tekstikokonaisuuksien hajautetun semanttisen esitysmuodon integroinnissa. Toiseksi, työssä parannetaan mikroblogauksien sisältöanalyysia ulkoisten, avoimen lähdekoodin tietograafien sekä muiden joukkoistettujen sanastojen avulla. Kolmanneksi tutkitaan ja kvantifioidaan käyttäjien luomien metadatojen, kuten metatietotagien ja ulkoisten linkkien roolit analyysikehikoissa. Työssä esitellään laskennalliset mallit mikroblogauksien keskusteluun, aihepiiriin sekä aikaan liittyvien asiayhteyksien päättelemiseksi ja käytetään näitä malleja koneoppimismallien suorituskyvyn parantamiseksi Twitter-dataan pohjautuvassa analytiikassa. Mikroblogaajien verkkokäyttäytymisen perusteella saadun monimuotoisen aineiston integrointi tapahtuu koneoppivien mallien avulla. Työssä käytetyt aineistot sekä tutkimuksessa kehitetyt työkalut on saatettu julkiseksi tiedeyhteisön käyttöön.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Pandya, A., & Oussalah, M. (2017). Novel semantics-based distributed representations for message polarity classification using deep convolutional neural networks. Proceedings of the 9th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 71–82. https://doi.org/10.5220/0006500800710082

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Pandya, A., Oussalah, M., Monachesi, P., & Kostakos, P. (2020). On the use of distributed semantics of tweet metadata for user age prediction. Future Generation Computer Systems, 102, 437–452. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.08.018

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Pandya, A., Oussalah, M., Monachesi, P., Kostakos, P., & Loven, L. (2018). On the use of URLs and hashtags in age prediction of Twitter users. 2018 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IRI), 62–69. https://doi.org/10.1109/IRI.2018.00017

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Kostakos, P., Pandya, A., Kyriakouli, O., & Oussalah, M. (2018). Inferring demographic data of marginalized users in Twitter with computer vision APIs. 2018 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 81–84. https://doi.org/10.1109/EISIC.2018.00022

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Pandya, A., Oussalah, M., Kostakos, P., & Fatima, U. (2020). MaTED: Metadata-assisted Twitter event detection system. Communications in Computer and Information science, 1237, 402–414. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50146-4_30

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Kostakos, P., Sprachalova, L., Pandya, A., Aboeleinen, M., & Oussalah, M. (2018). Covert online ethnography and machine learning for detecting individuals at risk of being drawn into online sex work. 2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 1096–1099. https://doi.org/10.1109/ASONAM.2018.8508276

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2746-7
ISBN Print: 978-952-62-2745-0
Issue: 763
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.