University of Oulu

Dividends, Fed’s total assets, outside money and stock market performance

Saved in:
Author: Ruman, Asif M.1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Accounting and Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227733
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 10 December 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Jukka Perttunen
Associate Professor Ahmad Arslan
Reviewer: Associate Professor Jan Antell
Assistant Professor Peter Nyberg
Opponent: Professor Mika Vaihekoski
Description:

Abstract

The literature shows that stock market performance can be predicted using financial ratios such as dividend yield and macroeconomic variables such as money supply and monetary policy tools. After the 2008 financial crisis, policymakers relied upon assets purchase programs because of near-zero interest rates, known as quantitative easing. The resemblance between a central bank’s balance sheet size and outside money supply resurrects an age-old question: how does money supply affect stock market performance? This thesis comprises three essays and uses the asset-pricing framework to analyze stock market performance. The first essay highlights the role of high autocorrelation of dividend yield in predicting stock market return using dividend yield and payout yield. This essay shows that dividend yield does not predict price-series return that is the main component of market return.

Essays II and III analyze stock market performance using two different proxies for the financial demand for outside money supply. Specifically, essay II investigates the Fed’s balance sheet size in the wake of unconventional monetary policy. Similarly, essay III discusses the similarities between the Fed’s balance sheet size and the monetary base in addition to discussing the characteristics of different types of money supply. Collectively, essays II and III show that outside money supply (measured by the Fed’s balance sheet size and the monetary base) compared to asset market wealth predicts stock market performance. These findings suggest that policymakers should strive to avoid a severe imbalance between outside money supply and asset market wealth.

see all

Tiivistelmä

Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että osakemarkkinoiden performanssia voidaan ennustaa tunnuslukujen, kuten osinkotuoton, ja makrotaloudellisten muuttujien, kuten rahan tarjonta ja rahapolitiikkan, avulla. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat rahapolitiikassan tukeutuneet erityisesti omaisuuserien osto-ohjelmiin (quantitative easing). Keskuspankin taseen ja rahan määrän välisestä suhteesta herää kysymys siitä, miten rahan tarjonta vaikuttaa osakemarkkinoiden performanssiin. Tämä väitöskirja muodostuu kolmesta tutkimusartikkelista, joissa tutkitaan osakemarkkinoiden performanssia omaisuuserien hinnoittelumallien teoriaa hyödyntäen. Ensimmäisessä tutkimusartikkelissa tutkitaan osinkotuoton korkean autokorrelaation merkitystä osakemarkkinoiden performanssin ennustamisessa käyttäen osinkotuottoa ja osinkosuhdetta muuttujina. Tuloksissa havaitaan, että osinkotuotto ei ennusta osakkeiden hinta-aikasarjan tuottoja.

Artikkeleissa 2 ja 3 analysoidaan osakemarkkinoiden performanssia käyttäen rahoituksen kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Artikkelissa 2 tutkitaan erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankin taseen kokoa epätavallisen rahapolitiikan ympäristössä. Artikkelissa 3 keskittyy vuorostaan tutkimaan keskuspankin taseen koon ja rahamäärän yhteneväisyyksiä raha tarjonnan lisäksi. Artikkeleiden 2 ja 3 tulokset näyttävät, että rahamäärä suhteutettuna arvopapereiden kokonaisarvon ennustaa osakemarkkinoiden performanssia. Näiden tulosten perusteella rahapolitiikassa tulisi välttää poikkeuksellisia eroavaisuuksia rahan tarjonnan ja arvopapereiden kokonaisarvon välillä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ruman, A. (2020). High autocorrelation of dividend yield and return predictability of dividend and payout yield. Manuscript in preparation.

  2. Ruman, A. (2020). Stock market implications of Federal Reserve’s balance sheet size during 1926-2015. Manuscript in preparation.

  3. Ruman, A. (2020). Stock market implications of quantitative easing and outside money supply. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2773-3
ISBN Print: 978-952-62-2772-6
Issue: 117
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.