University of Oulu

“Dear Pritni, come to me sometime” : drama, literary art and bibliotherapy in early childhood education

Saved in:
Author: Suvilehto, Pirjo1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 15.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227771
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-03
Description:

Abstract

Children’s drama and picture books are taken into account in children’s daily activities to support their emotional expressions and emotion regulation skills in day care. Emotion-related actions in challenging learning situations are studied with the aid of a pony hand puppet called Pritney. Pritney-method is further developed during the four-month ethnographic field research.

Children’s social-emotional skills are supported through the multidisciplinary art experiences and bibliotherapeutic literature education. Eight (8) different themes offer openings by considering the suitability of a pedagogical hand puppet and bibliotherapeutic approach to support a child’s growth and development in different situations of day care. The theoretical background includes the puppet as a means of expression, the four-step model of bibliotherapy and social-emotional competence.

This handbook provides ideas and models for students and teachers in early childhood education to use drama and literature education in daily activities among little children. There are also ideas of, how children’s literature can be an aid in day care to support discussions in challenging themes, like grief and death. This may be approached with the aid of developmental bibliotherapy. The book is also considering the role of non-humans in early childhood education — what and where is the role and a place of a pony, or another animal in the field of early childhood education.

see all

Tiivistelmä

Lasten draama ja kuvakirjat otetaan lasten päivittäiseen toimintaan tukemaan heidän emotionaalisia ilmaisujaan ja tunteiden säätelytaitojaan päivähoidossa. Tunteisiin liittyviä toimia haastavissa oppimistilanteissa tutkitaan Pritney ponikäsinuken avulla. Pritney-menetelmää kehitetään edelleen neljän kuukauden etnografisen kenttätutkimuksen aikana.

Lasten sosiaalisemotionaalisia taitoja tuetaan monitieteisillä taidekokemuksilla ja kirjallisuusterapeuttisella kirjallisuuskoulutuksella. Kahdeksan (8) erilaista teemaa tarjoaa avauksia pedagogisen käsinuken ja kirjallisuusterapeuttisen lähestymistavan soveltuvuuteen tukea lapsen kasvua ja kehitystä päiväkodin arjen tilanteissa. Teoreettiseen taustaan sisältyy nukke ilmaisun välineenä, kirjallisuusterapian neliportainen malli ja sosiaalisemotionaalinen osaaminen.

Tämä käsikirja tarjoaa ideoita ja malleja varhaiskasvatuksen opiskelijoille ja opettajille draaman ja kirjallisuuskasvatuksen toteuttamiseksi pienten lasten päivittäisessä toiminnassa. Teos tarjoaa myös ideoita siitä, kuinka lastenkirjallisuus voi olla apuna päivähoidossa: se voi tukea keskusteluja haastavissa aiheissa, kuten surun ja kuoleman sanoittamisessa. Tätä voidaan lähestyä kehityksellisen kirjallisuusterapian avulla. Kirjassa pohditaan myös muiden kuin ihmisten roolia varhaiskasvatuksessa — mikä ja missä on ponin tai muun ei-ihmisen so. eläimen rooli ja paikka varhaiskasvatuksen kentällä.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2777-1
ISBN Print: 978-952-62-2776-4
Issue: 14
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.