University of Oulu

Cold weather-related sensitivity among asthmatics and determinants affecting it

Saved in:
Author: Hyrkäs-Palmu, Henna1,2,3,4,5
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH)
4Medical Research Center Oulu
5Biocenter Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228228
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-02-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 19 February 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Jouni J. K. Jaakkola
Professor Maritta S. Jaakkola
Docent Tiina M. Ikäheimo
Reviewer: Professor Heikki Koskela
Professor Marjukka Myllärniemi
Opponent: Professor Bo Lundbäck
Description:

Abstract

Asthma is a chronic airways disease affecting 7–9% of the Finnish working-age adults, and it has been reported to become more prevalent in Finland and internationally. Allergic rhinitis is also common among the general population and occurs frequently in the same individuals as asthma. Population studies have found that cold air causes respiratory symptoms commonly among the Finns. Especially those who have chronic lung diseases are sensitive to cold. In addition, the winter season is reported to increase morbidity due to respiratory diseases worldwide, and asthma patients are even at an increased risk of dying on cold days.

The aim of this study was to investigate potential sensitivity to cold air among adults with asthma and/or allergic rhinitis, their perceived functional disability and potential exacerbation of disease symptoms. We applied three population-based epidemiological studies. In two studies, populations with either allergic rhinitis or, asthma, or both were compared with individuals without either of these conditions. In the third study, asthma patients were divided into four groups based on their ACT score for asthma control.

Cold weather-related respiratory symptoms were common already among young asthmatic adults, and allergic rhinitis together with asthma increased the symptom prevalences even more than asthma alone. Among young adults with asthma, 33% reported having cold weather-related shortness of breath, whereas 51% of those who had both asthma and allergic rhinitis reported such symptoms compared with 7% without these diseases. Cold weather-related functional disability was associated with asthma and/or allergic rhinitis, and exacerbation of health problems was associated especially with asthma. Poor asthma control increased the occurrence of cold weather-related symptoms. As many as 84–87% of those who had the poorest asthma control, according to the ACT score, reported cold weather-related shortness of breath.

This study provides new evidence on the occurrence of cold weather-related respiratory symptoms and resulting functional disability in Finnish adults with asthma and/or allergic rhinitis. These results are relevant for populations living and working in cold environments and provide useful information for asthmatics on means to maintain the ability to function and work, even in the cold.

see all

Tiivistelmä

Astma on kansantauti, jota sairastaa 7–9 % suomalaisista työikäisistä aikuisista, ja se yleistyy niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Myös allerginen nuha on yleinen väestössä, ja sitä esiintyy useasti samoilla henkilöillä kuin astmaa. Väestötutkimuksissa on todettu kylmän ilman aiheuttavan hengitystieoireita hyvin yleisesti suomalaisilla, mutta erityisesti niillä, joilla on joku keuhkosairaus. Lisäksi tiedetään, että talvikausi lisää maailmanlaajuisesti hengitystiesairauksista johtuvaa sairastavuutta, ja astmaa sairastavilla on jopa suurentunut riski kuolla kylminä päivinä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aikuisten astmaa ja/tai allergista nuhaa sairastavien kylmäoireherkkyyttä sekä koettua toimintahaittaa ja sairausoireiden pahenemista kolmea väestöpohjaista kyselytutkimusta hyödyntäen. Kahdessa osajulkaisussa väestöryhmiä, joilla oli joko allerginen nuha, astma tai sekä allerginen nuha että astma, verrattiin henkilöihin, joilla ei ole kumpaakaan näistä sairauksista. Kolmannen osajulkaisun aineistossa astmaa sairastavat jaettiin neljään ryhmään astmatasapainoa kuvaavan ACT-pisteytyksen perusteella.

Kylmän ilman aiheuttamat hengitystieoireet olivat yleisiä jo nuorilla astmaa sairastavilla aikuisilla, ja allerginen nuha yhdessä astman kanssa lisäsi oireiden esiintyvyyttä enemmän kuin pelkkä astman sairastaminen. Astmaa sairastavista nuorista aikuisista 33 % ilmoitti kokevansa kylmän ilman aiheuttamaa hengenahdistusta, ja 51 % astmaa ja allergista nuhaa sairastavista. Kylmän ilman aiheuttama toimintahaitta oli yhteydessä astman ja/tai allergisen nuhan sairastamiseen, ja sairausoireiden paheneminen etenkin astman sairastamiseen. Huono astman tasapaino lisäsi kylmän ilman aiheuttamia hengitystieoireita, jopa 84–87 % ACT-pisteytyksen perusteella huonoimman astmatasapainon ryhmästä koki kylmästä ilmasta aiheutuvaa hengenahdistusta.

Tutkimus tuo uutta tietoa kylmän sään aiheuttamien hengitystieoireiden esiintyvyydestä sekä näistä aiheutuvasta toimintahaitasta astmaa ja/tai allergista nuhaa sairastavilla suomalaisilla aikuisilla. Tutkimustieto on merkityksellinen väestölle, joka asuu ja työskentelee kylmässä ympäristössä, ja jonka avulla voidaan tarjota astmaa sairastaville keinoja ylläpitämään toiminta- ja työkykyään myös kylmässä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hyrkäs, H., Jaakkola, M. S., Ikäheimo, T. M., Hugg, T. T., & Jaakkola, J. J. K. (2014). Asthma and allergic rhinitis increase respiratory symptoms in cold weather among young adults. Respiratory Medicine, 108(1), 63–70. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2013.10.019

  2. Hyrkäs-Palmu, H., Ikäheimo, T. M., Laatikainen, T., Jousilahti, P., Jaakkola, M. S., & Jaakkola, J. J. K. (2018). Cold weather increases respiratory symptoms and functional disability especially among patients with asthma and allergic rhinitis. Scientific Reports, 8(1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-28466-y

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Hyrkäs, H., Ikäheimo, T. M., Jaakkola, J. J. K., & Jaakkola, M. S. (2016). Asthma control and cold weather-related respiratory symptoms. Respiratory Medicine, 113, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2016.02.005

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2822-8
ISBN Print: 978-952-62-2821-1
Issue: 1599
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.