University of Oulu

Koulutusta ja kyliä kansallismaisemassa : Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040: kuntasuunnittelun kurssi ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 2020

Saved in:
Author: Outila, Tarja1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Architecture, Oulu School of Architecture (OSA)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 50.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228266
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2021-02-17
Description:

Esipuhe

Vuosi 2020 on ollut erityinen. COVID-19 pandemia on pakottanut meidät muokkaamaan toimintatapojamme. Tulevaisuus näyttää tällä hetkellä erilaiselta kuin vielä viime vuonna olisimme ennustaneet. Aiemmin hitaasti ennakoimamme muutokset ovat edistyneet harppauksin. Vuonna 2020 digiloikka on tehty, etätyö on todellisuutta ja monipaikkaisuus on realismia. Terveys ja turvallisuus määritellään tästä lähtien uudella tavalla.

Maankäytön suunnittelu on monialaista ja monitieteistä työtä, jossa pyritään mahdollisimman luotettavasti ennakoimaan tulevaisuuden maankäytön kehitystä. Strateginen maankäytön suunnittelu sisältää myös aktiivisen toimijan näkökulman ja kunnan tahtotilan kehittyä haluamaansa suuntaan. Yleispiirteisessä maankäytön suunnittelussa aikajänne on pidempi kuin yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa ja siksi tulevaisuuden hahmottaminen ja ymmärtäminen ovat keskiössä. Vaikutusten arviointi ei suinkaan ole vähäisessä roolissa, sillä suunnitelmamme seuraukset tulee saattaa ymmärrettäviksi, jotta yhteiskunnassa voidaan tehdä kestäviä päätöksiä.

Lukuvuoden 2020–2021 syksyllä kuntasuunnittelun kurssin ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin kohdekunta oli Hailuoto. Oulun kaupungin vaikutusalueella oleva, kulttuuriperinnöltään ja paikallisidentiteetiltään vahva kunta on lauttayhteyden varassa oleva idyllinen saari. Tulevaisuudessa pengertie yhdistää saaren mantereeseen, joten Hailuoto on nopeammin ja helpommin saavutettavissa. Miten kunta muuttuu vuonna 2040, jos pengertie valmistuu ennen sitä? Tästä oletuksesta lähdimme syksyllä 2020 laatimaan Hailuodon kehityskuvaa vuodelle 2040 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opintojaksoilla.

Tähän raporttiin on koottu opintojaksojen tulokset. Tekijänoikeudet ovat nimetyillä tekijöillä, jotka ovat myös antaneet suostumuksensa työnsä liittämiseen raportin osaksi. Raportissa esitellään yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssin työt, kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut keskeiset selvitykset, otanta kuntasuunnittelun kurssilla laaditun Harava-kyselyn vastauksista, kuntasuunnittelun kurssin yhdessä laatima kehityskuva 2040 sekä erikoiskurssilaisten laatimat vaikutusten arvioinnit. Raportin liitteenä on yleissuunnitelmakartta A3-koossa. Kuntasuunnittelun opintojaksolla laadittiin lisäksi neljä vaihtoehtoa, jotka esiteltiin Hailuodon kunnanhallitukselle 17.11.2020. Saatu palaute sekä kyselyjen vastaukset on otettu huomioon erillisselvityksissä ja kehityskuvassa. Työ luovutettiin Hailuodon kunnanhallitukselle 15.12.2020.

Syksyn 2020 kuntasuunnittelun opintojaksolle (15 op) osallistui 22 opiskelijaa, joista 17 arkkitehtuurin ja viisi maantieteen opiskelijaa. Yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssille (10 op) osallistui myös yhteensä 22 opiskelijaa, joista 14 arkkitehtiopiskelijaa ja kahdeksan maantieteen opiskelijaa. Kummallakin opintojaksolla osallistujamäärä on poikkeuksellisen suuri. Haluan osoittaa henkilökohtaisesti kiitokset kaikille opiskelijoille. Olitte joustavia, paneuduitte huolellisesti tehtäviin ja olitte esimerkillisen ahkeria. Ryhmässä työskentely ja merkittävän opintomäärän suorittaminen etänä vaatii ammattimaista suhtautumista ja joustavaa otetta.

Kiitämme Hailuodon kuntaa, kunnanhallitusta ja erityisesti kunnanjohtaja Aki Heiskasta ja kunnansihteeri Maarit Alikoskea mielenkiintoisesta ja konkreettisesta suunnittelutehtävästä. Kiitämme kuntaa tuesta ja yhteistyöstä hankkeen aikana sekä virtuaalimaastokäyntiemme ja esittelytilaisuuksiemme organisoinnista. Toivomme, että kehityskuvamme palvelee tarkoituksensa mukaisesti Hailuodon kuntaorganisaatiota ja päätöksentekoa.

15.12.2020 Professori Tarja Outila

see all

Sisällysluettelo

Tarja Outila: Esipuhe

I Erikoisselvitykset

Arpa Aishwarya: YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano Hailuodossa: parhaat soveltamisen keinot

Fiia Tryyki: YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano Hailuodossa: kansalaislähtöisyys

Anni Mustonen: Kyläkaavat ja kylien kehittämissuunnitelmat

Teemu Kettunen: Hailuoto osana Oulun seudun aluerakennetta

Veli-Pekka Väänänen: Hailuodon luontoarvot vetovoimatekijänä

Saana Sirola: Monikulttuurisuus väestörakenteessa

Ville Pyhäjärvi: Pengertien vaikutukset Oulun seudulliseen liikennejärjestelmään ja vaikutukset Hailuotoon

Kimi Toivola: KÄPY (kävely ja pyöräily) ja reitistöt Hailuodon kehittämisessä

Harri Kahelin: Smart Traffic Oulun seudulla ja Hailuodossa

Jatta Hepola: Tulevaisuuden asumismuodot Hailuodossa

Antti Väisänen: Yhteisöllisyys yhdyskuntasuunnittelun keinoin

Laura Pikkusaari: Monipaikkaisuus Hailuodon näkökulmasta; edellytykset ja kehitysnäkökulmat

Pauliina Paloniemi: Puurakentaminen osaksi Hailuodon kehittämistä

Tuomas Teppola: Asuntojakauma ja asuntomarkkinat/-kysyntä Oulun seudulla ja Hailuodossa

Oskari Raudaskoski: Tulevaisuudet uudet työpaikat Oulun seudulla ja Hailuodossa

Emilia Timlin: Palveluverkon kehittäminen (julkiset palvelut) pengertien rakentamisen jälkeen

Anna Haapanen: Kestävän matkailun periaatteet Hailuodossa

Johanna Hietala: Kaupan muutos Oulun seudulla ja Hailuodossa

Annina Vahera-Chipnic: Hailuodon rakennettu kulttuuriympäristö

Suvi Korhonen: Hailuodon kalastajayhteisö ja muut perinteiset elinkeinot

II Analyysi

Perusselvitykset

Jalmari Kaakinen:

Maanomistus

Maankäyttö

Rakeisuus

Väestö 2017

Kyselyn keskeiset vastaukset

Santeri Ahopelto, Arpa Aishwarya, Anniina Bitter, Anna Haapanen, Jatta Hepola, Johanna Hietala, Jalmari Kaakinen, Harri Kahelin, Anni Mustonen, Pauliina Paloniemi, Laura Pikkusaari, Saana Sirola, Tuomas Teppola, Kimi Toivola, Fiia Tryyki, Aino Valtavaara, Antti Väisänen:

Identiteetti

Rakentaminen

Matkailu

III Kehityskuva

Santeri Ahopelto, Arpa Aishwarya, Fiia Tryyki, Pauliina Paloniemi: Yleissuunnitelma- Hailuoto 2040 (A4)

Teemu Kettunen: Aluerakenne ja yhdyskuntarakenne 2040

Kimi Toivola: Kävely- ja pyöräily (KÄPY) sekä reitit

Harri Kahelin: Päätieverkosto, kehitettävät metsäautotiet, uudet linjaukset

Jatta Hepola, Tuomas Teppola: Täydennysrakentaminen, asuinrakentaminen

Anni Mustonen: äydennysrakentaminen, asuinrakentaminen

Veli-Pekka Väänänen, Antti Väisänen, Emilia Timlin: Yleiset alueet ja julkiset palvelut

Johanna Hietala: Kaupalliset ja muut palvelut

Anna Haapanen: Kesämatkailu

Anniina Bitter: Talvimatkailu

Oskari Raudaskoski: Työpaikka-alueet

Suvi Korhonen: Perinteisten elinkeinojen hyödyntäminen

Jalmari Kaakinen: Energiaratkaisut

Laura Pikkusaari: Monikulttuurisuus yhdyskuntarakenteessa

Saana Sirola: Hailuoto 2040

IV Vaikutusten arviointi

Arpa Aishwarya, Fiia Tryyki, Anni Mustonen, Teemu Kettunen, Veli-Pekka Väänänen, Saana Sirola, Ville Pyhäjärvi, Kimi Toivola, Harri Kahelin, Jatta Hepola, Antti Väisänen, Laura Pikkusaari, Pauliina Paloniemi, Tuomas Teppola, Oskari Raudaskoski, Emilia Timlin, Anna Haapanen, Johanna Hietala, Annina Vahera-Chipnic, Suvi Korhonen

Liitteet

Yleissuunnitelma- Hailuoto 2040 (A3)

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-2826-6
ISBN Print: 978-952-62-2825-9
Issue: 19
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.