University of Oulu

Vähähiilisyyttä Pohjois-Pohjanmaan SOTE-palveluiden saavutettavuuteen ja logistiikkaan : tiivistelmä SOLOGS-hankkeen tuloksista

Saved in:
Author: Pohjosenperä, Timo1; Kotavaara, Ossi2; Nivala, Aleksi3
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Marketing
2University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Regional Excellence
3University of Oulu, Faculty of Science, Geography, Geography (Geography)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228303
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-12-14
Description:

Abstract

This report presents the result of SOLOGS-project (Low carbon logistics in local social and health care services) that was carried between May 2018 and September 2020. The project aims to develop carbon efficiency of social and healthcare service network by bringing new knowledge about reasonable service locations and efficient patient and material logistics. As subtasks, the project develops the entity of social and healthcare services in Northern Ostrobothnia region from the viewpoints of customer accessibility, market potential and logistics service network. New solutions for thin material flows within long distances are sought through transport integration. Also, the project develops opportunities for geographically mobile services in the region.

The project supports Northern Ostrobothnia’s aims in energy efficiency and carbon neutrality. Methodologically both interviews and focus-group discussions as well as location based geographic information systems (GIS) based network analysis are used in finding the new solutions.

The results show that the health centres in the region are optimally located. Thus, the accessibility can be enhanced for the most part by adding more service points or developing public transport system. Both carbon dioxide emissions and costs can be reduced in health care material logistics through centralized and coordinated warehouse and delivery system. Mobile services can offer environmental efficiency. Even better efficiency in accessibility and carbon dioxide emissions could potentially be gained by offering some special health care services in the selected health centres in the region. Overall carbon dioxide emissions can be reduced by managing health services more accessible and ensuring smooth flow of the material deliveries.

see all

Tiivistelmä

Tässä raportissa esitellään 1.3.2018–30.9.2020 toteutetun SOLOGS-projektin (Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka) keskeiset tulokset. Hankkeessa tavoitellaan nykyistä vähähiilisempää SOTE-lähipalveluverkkoa tuomalla päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa palvelujen järkevästä sijainnista ja tehokkaasta henkilö- ja materiaalilogistiikasta.

Projektin osakokonaisuuksina kehitetään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaiden saavutettavuuden, asiakas- ja markkinapotentiaalin sekä palveluverkon logistiikan tehokkuuden näkökulmista. Pitkien etäisyyksien ohuiden materiaalivirtojen logistiikan tehostamiseen tuotetaan ratkaisumalleja erityisesti kuljetusten integroitavuuden kautta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka liikkuvat lähipalvelut voisivat tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden palvelutuotantoa.

Hankkeen tavoite tukee olennaisesti Pohjois-Pohjanmaan pyrkimyksiä kohti energiatehokasta ja vähähiilistä maakuntaa. Hankkeessa hyödynnettiin fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluita, sote-palvelu- ja väestöpaikkatietokantoja sekä paikkatietoperusteista (GIS) saavutettavuusanalytiikkaa.

Tuloksena havaittiin Pohjois-Pohjanmaan terveysasemien sijaitsevan kokonaissaavutettavuuden näkökulmasta optimaalisilla paikoilla. Saavutettavuuteen voidaan vaikuttaa lähinnä palvelupaikkojen lukumäärällä ja joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä. Terveydenhuollon materiaalilogistiikkaa voidaan kehittää vähähiilisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi keskitetyn ja koordinoidun varasto- ja jakelumallin avulla. Liikkuvilla perusterveydenhuollon palveluratkaisuilla voidaan puolestaan hieman edistää vähähiilisyyttä. Selkeästi suurempi vaikutus voitaisiin kuitenkin saavuttaa ulottamalla erikoissairaanhoidon palveluita soveltuvin osin terveyskeskuksiin nykyistä laajemmin. Yleisesti, jos terveyspalvelut ovat hyvin saavutettavissa ja tavarat liikkuvat niihin järkevästi, vähähiilisyys seuraa siitä aika automaattisesti.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-2830-3
ISBN Print: 978-952-62-2829-7
Issue: 17
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 519 Social and economic geography
Subjects:
GIS
Funding: Projektin rahoitukseen osallistuivat Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi Coronaria Hoitoketju Oy, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kallion peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab). Hankkeen kokonaisrahoitus on 199 000 €, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR:n osuus on 70 % (139 300 €).
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.