University of Oulu

Long-term consequences of polycystic ovary syndrome on mental health and health-related quality of life

Saved in:
Author: Karjula, Salla1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228495
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-02-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 19 February 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Terhi Piltonen
Reviewer: Professor Soili Lehto
Docent Maija Jakobsson
Opponent: Docent Henna Cederberg-Tamminen
Description:

Abstract

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in reproductive-aged women. It affects 9–18% of the female population, but often remains undiagnosed. In addition to the common somatic comorbidities of the syndrome, including decreased fertility and hormonal and metabolic issues, there is emerging evidence showing higher risk for psychological distress, especially depression and anxiety, in PCOS. Furthermore, the latest studies indicate an increased prevalence of more severe psychiatric diseases, e.g., schizophrenia, in females with PCOS. Thus, PCOS exerts a severe health burden which decreases the health-related quality of life (HRQoL). Despite increasing interest and research, it is still unclear how the psychological and psychiatric health and HRQoL of women with PCOS are affected through aging up to menopause, as most studies have been conducted on reproductive-aged women.

The main aim of this work was to assess the risk for psychological distress and decreased HRQoL in PCOS during two different time points, at age 31 and 46, using data from the prospective longitudinal Northern Finland Birth Cohort 1966 (NFBC66). Additionally, the long-term psychosis risk in women with PCOS was assessed by linking the NFBC66 data with the national registers.

The results showed a higher prevalence of anxiety and/or depression symptoms in women with PCOS at both ages. The lifetime risk for depression was nearly 2-fold higher up to age 46. PCOS was also associated with a 3-fold higher risk for psychosis until age 50, even after adjusting for parental history of psychosis, which is the most common risk factor. The affected women showed a lower HRQoL up to age 46, in addition to a decreased health status and life satisfaction. The analyses indicated that the findings could not be explained by overweight, obesity, hyperandrogenism, or infertility.

Overall, the findings suggest that PCOS is an independent risk factor for psychological distress up to a late reproductive age. The study showed that women with PCOS have an increased risk for psychosis and that they experience a long-term decrease in their HRQoL. These observations highlight the need to recognize the long-term health impacts of PCOS beyond metabolic and fertility issues, especially regarding psychological distress and quality of life.

see all

Tiivistelmä

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (PCOS) on lisääntymisikäisten naisten yleisin hormonaalinen häiriö. Sen esiintyvyys on 9–18 % naisväestössä, mutta se on yleisesti kuitenkin alidiagnosoitu. Tavallisten somaattisten liitännäisongelmien, kuten alentuneen hedelmällisyyden sekä metabolisten vaikutusten lisäksi PCOS on näyttänyt lisääntyvässä määrin olevan yhteydessä myös psyykkisten ongelmien riskiin, esimerkiksi masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Tämän lisäksi viimeisimmät tutkimustulokset ovat osoittaneet, että myös vakavampien mielenterveyden sairauksien, kuten skitsofrenian, esiintyvyys on kasvanut PCOS-naisilla. PCOS aiheuttaakin merkittävän terveysriskin naisille, mikä johtaa terveyteen liittyvän elämänlaadun laskuun. Lisääntyneestä kiinnostuksesta ja tutkimuksista huolimatta on edelleen epäselvää, miten PCOS:n vaikutukset psyykkiseen terveyteen ja elämänlaatuun mahdollisesti muuttuvat lähestyttäessä vaihdevuosia, sillä aiemmat tutkimukset ovat pääasiassa käsitelleet lisääntymisikäisiä naisia.

Tämän työn päätavoite oli tutkia PCOS-naisten psyykkistä terveyttä ja elämänlaatua 31- ja 46-vuotiaina käyttäen tutkimusaineistona Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1966. Lisäksi PCOS-naisten pitkäaikaista psykoosiriskiä tutkittiin hyödyntämällä syntymäkohortin lisäksi kansallisia rekisteritietoja.

Tutkimuksen tulokset osoittivat ahdistus- ja/tai masennusoireiden lisääntyneen PCOS-naisilla molemmissa aikapisteissä. Masennusriski oli lähes kaksinkertainen ikävuoteen 46 mennessä kontrolleihin verrattuna. Psykoosiriski 50 vuoden ikään mennessä oli kolminkertainen, vaikka huomioon otettiin vanhempien psykoosihistoria. Oireisilla naisilla myös elämänlaatu sekä itsearvioidut elämäntyytyväisyys ja terveydentila olivat heikentyneet 46-vuotiaaksi saakka. Analyysit osoittivat myös sen, etteivät ylipaino, hypernadrogenismi tai infertiliteetti selittäneet löydöksiä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat PCOS:n olevan itsenäinen riskitekijä psyykkisen terveyden heikentymiselle ja elämänlaadun laskulle vaihdevuosiin saakka. Tutkimus osoitti myös psykoosiriskin olevan kohonnut. Tutkimustulokset korostavat tarvetta tunnistaa PCOS:n pitkäaikaisvaikutuksia myös metaboliaan ja lisääntymiseen liittyvien seikkojen ulkopuolelta, erityisesti koskien psyykkistä terveyttä ja elämänlaatua.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Karjula, S., Morin-Papunen, L., Auvinen, J., Ruokonen, A., Puukka, K., Franks, S., Järvelin, M.-R., Tapanainen, J. S., Jokelainen, J., Miettunen, J., & Piltonen, T. T. (2017). Psychological Distress Is More Prevalent in Fertile Age and Premenopausal Women With PCOS Symptoms: 15-Year Follow-Up. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 102(6), 1861–1869. https://doi.org/10.1210/jc.2016-3863

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Karjula, S., Arffman, R., Morin-Papunen, L., Franks, S., Järvelin, M., Tapanainen, J. S., Miettunen, J., & Piltonen, T. T. (2020). Women with PCOS are at a higher risk of psychosis and show symptoms of psychopathology—A population-based follow-up. Manuscript submitted for publication.

  3. Karjula, S., Morin-Papunen, L., Franks, S., Auvinen, J., Järvelin, M.-R., Tapanainen, J. S., Jokelainen, J., Miettunen, J., & Piltonen, T. T. (2020). Population-based Data at Ages 31 and 46 Show Decreased HRQoL and Life Satisfaction in Women with PCOS Symptoms. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 105(6), 1814–1826. https://doi.org/10.1210/clinem/dgz256

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2849-5
ISBN Print: 978-952-62-2848-8
Issue: 1602
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.