University of Oulu

Interfacial complexation of nanocellulose into functional filaments and their potential applications

Saved in:
Author: Zhang, Kaitao1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228631
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-03-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 9 April 2021, at 10 a.m.
Tutor: Professor Henrikki Liimatainen
Reviewer: Professor Lennart Bergström
Assistant Professor Jaana Vapaavuori
Opponent: Professor Orlando Rojas
Description:

Abstract

In nature, diverse materials, such as bone, wood, and mollusk shells, are constructed by the assembly of micro- and/or nanoscopic biological building blocks into hierarchical structures. Inspired by these designs in nature, the conversion of bio-based colloidal nanoparticles into nanocomposites with pre-designed structure is attracting more and more attention. Of particular recent interest are continuous natural fibers and filaments, such as spider silk and the microfibrils in plant cells. Nanocellulose (NC), as one of the most promising biosourced nanomaterials, has become an appealing building block for the fabrication of green materials due to its abundance, biocompatibility, and tailorable surface chemistry and morphology.

In the current thesis, the fabrication of NC-based nano-structured filaments via a simple and green interfacial nanoparticle complexation (INC) method was introduced. Moreover, the feasibility of filament formation via the INC method using different oppositely charged nanoparticle pairs was demonstrated, including oppositely charged NCs (Papers Ⅰ and Ⅱ), cationic chitin nanocrystals with anionic NC (Paper Ⅲ), and cationic NC combined with graphene oxide (Paper Ⅳ). Furthermore, different functional NC-based filaments were synthesized by incorporating different additives, including an antitumor drug (doxorubicin hydrochloride, DOX), silver nanoparticles (Ag NPs), and carbon nanotubes (CNTs) into NC-based filaments during the INC process. The filaments demonstrated potential applications in drug delivery, antimicrobial materials, and electronics. The developed INC method may not only provide new pathways for engineering continuous filaments from other oppositely charged nanoparticle pairs (such as DNA and protein nanofibrils) but pave the way towards a completely new class of green materials (fibers, capsules, and membranes) based on oppositely charged colloidal nanoparticles.

see all

Tiivistelmä

Luonnossa useat materiaalit, kuten luu, puu ja hyönteisten kuori, rakentuvat mikro- ja / tai nanokokoisten biologisten rakennuspalikoiden järjestäytyessä hierarkkisiksi rakenteiksi. Nämä materiaalit ovat innoittaneet kehittämään nanokomposiitteja, jotka perustuvat biopohjaisiin kolloidisiin nanopartikkeleihin. Viime aikoina erityisen mielenkiinnon kohteena ovat olleet luonnonkuidut ja jatkuvarakenteiset filamentit, kuten hämähäkin silkki ja kasvisolujen mikrofibrillit. Nanoselluloosasta, joka on yksi lupaavimmista biopohjaisista nanomateriaaleista, on tullut eräs tärkeimmistä raaka-aineista uusien vihreiden materiaalien valmistukseen sen runsauden, biologisen yhteensopivuuden ja muokattavan pinta-kemian ja morfologian vuoksi.

Tässä väitöstyössä on tutkittu nanoselluloosapohjaisten filamenttien valmistusta yksinkertaisella ja vihreällä ”interfacial nanoparticle complexation”-menetelmällä (INC). Työssä on erityisesti selvitetty filamenttien muodostumista INC-menetelmällä käyttämällä erilaisia vastakkaisesti varautuneita nanohiukkaspareja, kuten vastakkaismerkkisiä nanoselluloosapartikkeleita NC (Paperi Ⅰ ja Ⅱ), kationisia kitiininanokiteitä yhdessä anionisen (Paperi Ⅲ), ja kationinen nanoselluloosan ja grafeenioksidin kanssa (Paperi Ⅳ). Lisäksi nanoselluloosasta valmistettujen filamenttien ominaisuuksia muokattiin INC-prosessin aikana erilaisilla lisäaineilla kuten lääkeaineella (doksorubisiinihydrokloridi, DOX), hopeananohiukkasilla (Ag NPs) ja hiilinanoputkilla (CNT). Näitä funktionaalisia filamentteja voidaan hyödyntää mahdollisesti lääkkeiden annostelussa, antimikrobisissa materiaaleissa ja elektroniikassa. Kehitetty INC-menetelmä tarjoaa uusia reittejä filamenttien valmistukselle myös muista vastakkaisesti varautuneista nanopartikkeleista kuten DNA:sta ja proteiineista ja mahdollistaa täysin uusien vihreiden materiaalien (mm. kuidut, kapselit ja membraanit) kehityksen vastakkaisesti varautuneisiin kolloidiset nanopartikkeleihin perustuen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Zhang, K., & Liimatainen, H. (2018). Hierarchical Assembly of Nanocellulose-Based Filaments by Interfacial Complexation. Small, 14(38), 1801937. https://doi.org/10.1002/smll.201801937

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Zhang, K., Hujaya, S. D., Järvinen, T., Li, P., Kauhanen, T., Tejesvi, M. V., Kordas, K., & Liimatainen, H. (2019). Interfacial Nanoparticle Complexation of Oppositely Charged Nanocelluloses into Functional Filaments with Conductive, Drug Release, or Antimicrobial Property. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(1), 1765–1774. https://doi.org/10.1021/acsami.9b15555

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Zhang, K., Ketterle, L., Järvinen, T., Hong, S., & Liimatainen, H. (2020). Conductive hybrid filaments of carbon nanotubes, chitin nanocrystals and cellulose nanofibers formed by interfacial nanoparticle complexation. Materials & Design, 191, 108594. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.108594

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Zhang, K., Ketterle, L., Järvinen, T., Lorite, G. S., Hong, S., & Liimatainen, H. (2020). Self-assembly of graphene oxide and cellulose nanocrystals into continuous filament via interfacial nanoparticle complexation. Materials & Design, 193, 108791. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.108791

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2863-1
ISBN Print: 978-952-62-2862-4
Issue: 780
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 216 Materials engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.