University of Oulu

Guidelines for building a combined e-commerce and ERP platform in micro-enterprises

Saved in:
Author: Kujala, Valtteri1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science, Empirical Software Engineering in Software, Systems and Services (M3S)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228891
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-04-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 23 April 2021, at 12 noon
Tutor: Docent Raija Halonen
Doctor Elina Annanperä
Reviewer: Professor Arto Ojala
Docent Jonna Järveläinen
Opponent: Professor Sami Saarenketo
Description:

Abstract

In recent years, the role of micro-enterprises as drivers of the economy and society has started to gain recognition. However, many of them fade or remain small without taking their growth to the next levels. Digital platforms are increasingly shaping business models in nascent micro-enterprises. The motivation originated from the issue that business growth requires scalable digital platforms in a rapidly digitalising global economy. Moreover, open-source software has opened new opportunities for small firms to develop platforms with little cost, resources or technical skills.

This study utilised a design science research method to build a combined e-commerce and ERP platform as a design artefact in a Finnish software company. The study related research environment, theoretical background, construction of the platform and the performance, usability and utility evaluations were indicated.

The research findings were building guidelines to use them to build the platform in micro-enterprises to support business growth. The conclusions suggested that a scalable platform can be achieved with open source by using the guidelines. However, initiating growth capabilities, such as previously defined business processes and strategies, were essential before starting the platform’s technical development.

see all

Tiivistelmä

Viime vuosina mikroyritysten rooli talouden ja yhteiskunnan vetureina on alkanut saada tunnustusta. Monet niistä kuitenkin hiipuvat tai pysyvät pieninä kasvamatta seuraaville tasoille. Työn tarkoitus syntyi siitä, että liiketoiminnan kasvu edellyttää skaalautuvia digitaalisia alustoja nopeasti kehittyvässä globaalissa taloudessa. Tämän lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat avanneet pienille yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää digitaalisia työkaluja pienillä kustannuksilla, resursseilla ja teknisillä taidoilla.

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin suunnittelututkimusta (design science research) yhdistetyn verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) rakentamiseksi suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Tutkimukseen liittyvä tutkimusympäristö, teoreettinen tausta, alustan rakentaminen sekä suorituskyvyn, käytettävyyden ja hyödyllisyyden arviointi esitettiin.

Tutkimuksen tuloksena raportoitiin ohjeistus mikroyritysten digialustan rakentamiseksi tukemaan liiketoiminnan kasvua. Johtopäätökset viittasivat siihen, että skaalautuva alusta voidaan saavuttaa avoimen lähdekoodin avulla esitettyjä ohjeita hyödyntäen. Kasvumahdollisuuksien ja aiemmin määriteltyjen liiketoimintaprosessien sekä strategioiden yhtenäistäminen oli kuitenkin tärkeää ennen alustan teknisen kehityksen aloittamista.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2889-1
ISBN Print: 978-952-62-2888-4
Issue: 757
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
ERP
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.