University of Oulu

Markers assessing bone and metabolic health in polycystic ovary syndrome

Saved in:
Author: Lingaiah, Shilpa1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228938
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-04-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 4 of Oulu University Hospital, on 16 April 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Juha S. Tapanainen
Reviewer: Professor Marjo Tuppurainen
Docent Dan Apter
Opponent: Docent Mervi Halttunen-Nieminen
Description:

Abstract

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in reproductive-aged women. The main features of the syndrome include menstrual irregularities, hyperandrogenism, polycystic ovaries, chronic inflammation, and insulin resistance, predisposing these women to reproductive, metabolic, and cardiovascular health implications across the life span. Adipose tissue dysfunction, via the secretion of adipocytokines and altered intestinal permeability have been thought to influence the pathogenesis of the syndrome. Moreover, women with PCOS display changes in several hormonal systems, which can affect bone metabolism and bone mass.

The main objectives of the study were to evaluate the association between PCOS and bone metabolism, and to study the effect of metformin, a common drug used in the management of PCOS, on bone health in women with PCOS. Further, adipokines and intestinal permeability markers were studied to evaluate their association in women with PCOS. The study populations were a Nordic population including 298 women with PCOS and 194 controls, and a population derived from the Northern Finland Birth Cohort 1966 consisting of 104 women with PCOS and 203 controls.

Decreased levels of bone formation markers and unchanged levels of bone resorption marker were observed in women with PCOS under the age of 30 compared with age-matched controls. Furthermore, metformin treatment in premenopausal women with PCOS for three months was associated with reduced bone turnover as assessed by decreases in bone formation and resorption markers. These findings suggest that bone formation is decreased in women with PCOS under the age of 30. However, treatment with metformin was associated with reduced bone turnover and slower bone remodeling, possibly preventing bone loss. Even though increased levels of retinol-binding protein 4 (RBP4), an adipokine influencing systemic insulin sensitivity, were seen in women with PCOS under the age of 30, the impact of RBP4 on the metabolic derangements in PCOS could not be determined. RBP4 does not seem to be a marker of insulin resistance or other metabolic derangements in women with PCOS. Serum levels of markers of intestinal permeability (IP) and dysbiosis did not differ between body mass index-matched women with PCOS and controls at late reproductive age, suggesting that IP and dysbiosis do not influence the metabolic derangements in women with PCOS.

see all

Tiivistelmä

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (PCOS) on yleisin hormonaalinen häiriö lisääntymisikäisillä naisilla. Oireyhtymän tyypillisiin oireisiin ja löydöksiin kuuluvat kuukautiskierron häiriöt, lisääntynyt miessukupuolihormonivaikutus, monirakkulaiset munasarjat, elimistön krooninen tulehdus ja heikentynyt sokerinsieto. Nämä tekijät heikentävät hedelmällisyyttä ja altistavat naiset aineenvaihdunta- ja sydän- ja verisuonitaudeille.

Rasvakudoksen toimintahäiriöiden, jotka välittyvät, adiposytokiinien ja muuttuneen suoliston läpäisevyyden kautta, on uskottu liittyvän oireyhtymän patogeneesiin. Lisäksi PCOS-naisilla esiintyy häiriöitä useissa hormonaalisissa järjestelmissä, jotka voivat vaikuttaa luun aineenvaihduntaan ja luumassaan.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää PCOS:n ja metformiinin, PCOS:n hoidossa yleisesti käytettävän lääkkeen, mahdollisia vaikutuksia luun terveyteen sekä adipokiinien ja suoliston läpäisevyyden roolia PCOS:n patogeneesissä. Tutkimukseen osallistui 298 pohjoismaalaista PCOS-naista ja 194 kontrollia sekä 104 PCOS-naista ja 203 kontrollia Pohjois-Suomen syntymäkohortista 1966.

Alle 30-vuotiailla PCOS-naisilla havaittiin matalampia luun muodostumista kuvaavien merkkiaineiden pitoisuuksia kuin ikävakioiduilla kontrolleilla, mutta resorptiota kuuvaavissa merkkiaineissa ei todettu eroja. Nämä havainnot viittaavat siihen, että luun muodostuminen on vähentynyt nuoremmilla PCOS-naisilla, mikä saattaa estää luun huipputiheyden saavuttamista ja vaikuttaa kielteisesti naisten pitkäaikaiseen luuston terveyteen. Kolmen kuukauden metformiinihoito premenopausaalisilla naisilla laski sekä luun muodostumis-että resorptiomerkkinaineiden pitoisuuksia viitaten luun vaihtuvuuden (turnover) laskuun ja mahdolliseen luukadon estymiseen. Alle 30-vuotiailla PCOS-naisilla retinolia sitova proteiini 4 (RBP4) tasojen havaittiin olevan korkeammat kuin ikävakioiduilla kontrolleilla, mutta tämän ei todettu liittyvän insuliiniresistenssiin tai muihin aineenvaihdunnan häiriöihin. Suoliston läpäisevyyttä ja dysbioosia kuvaavat merkkiaineet eivät eronneet PCOS-naisten ja kontrollien välillä myöhäisessä lisääntymisiässä, mikä viittaa siihen, että suoliston läpäisevyydellä ei ole merkittävää osuutta PCOS:n patogeneesissä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Lingaiah, S., Morin-Papunen, L., Piltonen, T., Puurunen, J., Sundström-Poromaa, I., Stener-Victorin, E., Bloigu, R., Risteli, J., & Tapanainen, J. S. (2017). Bone markers in polycystic ovary syndrome: A multicentre study. Clinical Endocrinology, 87(6), 673–679. https://doi.org/10.1111/cen.13456

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Lingaiah, S., Morin-Papunen, L., Risteli, J., & Tapanainen, J. S. (2019). Metformin decreases bone turnover markers in polycystic ovary syndrome: A post hoc study. Fertility and Sterility, 112(2), 362–370. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.04.013

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Lingaiah, S., Morin-Papunen, L., Piltonen, T., Sundström-Poromaa, I., Stener-Victorin, E., & Tapanainen, J. S. (2019). Serum retinol-binding protein 4 levels in polycystic ovary syndrome. Endocrine Connections, 8(6), 709–717. https://doi.org/10.1530/EC-19-0116

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Lingaiah, S., Arffman, R., Morin-Papunen, L., Tapanainen, J. S., & Piltonen, T. (2021). Markers of gastrointestinal permeability and dysbiosis in premenopausal women with PCOS: a case-control study. Manuscript submitted for publication.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2893-8
ISBN Print: 978-952-62-2892-1
Issue: 1608
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.