University of Oulu

Girls’ choices of IT careers : a nexus analytic inquiry

Saved in:
Author: Vainionpää, Fanny1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science, Human Computer Interaction and Human-Centered Development (INTERACT)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229164
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the Oulun Puhelin auditorium (L5), Linnanmaa, on 14 May 2021, at 12 noon
Tutor: Associate Professor Marianne Kinnula
Professor Netta Iivari
Doctor Tonja Molin-Juustila
Reviewer: Professor Tero Vartiainen
Professor Julie Fisher
Opponent: Docent Liisa Von Hellens
Description:

Abstract

Women are underrepresented in information technology disciplines such as information systems, which has several impacts on individuals and society. We need a better understanding of what influences high school students’ choices of IT careers. To address this issue, I focused on girls in Finnish secondary education to understand what influences their choices regarding IT careers. I use qualitative methods to develop an in-depth understanding of this phenomenon.

In this thesis, I gained an understanding of existing knowledge on the topic and found new directions for research. The informants were high school students, teachers, study guidance counsellors, university students, and IT professionals. The results of this thesis show that traditional norms, assumptions, and gendered understandings of IT support educational and occupational gender segregation. High school education excludes IT and is uninformative regarding IT careers, thus leaving it to the students to learn about IT employment options. I found evidence of the unintentional exclusion of girls from IT by others and intentional exclusion by the girls themselves. High school can be a site of exclusion, where problematic discourses, interactions, and histories come together to exclude girls from IT. While girls’ and women’s discourses regarding IT remain largely unchanged, they seem to engage and shift between different discourses on IT careers, and it thus appears possible that anyone can end up in IT. As part of my research I also provide an IT course concept as one way to change high schoolers’ perceptions of the IT field.

This thesis contributes to research on girls and IT career choices by demonstrating the complexity of the issue and how old ways of thinking are recycled, examining high school as a site of exclusion, and examining women’s career choice as a process that can fluctuate. The university-high school collaboration course developed as part of the research work reveals a resemiotization of the IT field’s image and what value the collaboration can bring.

see all

Tiivistelmä

Harvat naiset valitsevat informaatioteknologia-alan, mikä vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan monin tavoin. Tarvitsemme parempaa ymmärrystä liittyen sekä lukiolaisten näkemyksiin alasta että tekijöistä, jotka vaikuttavat heidän IT-alan uravalintaansa. Tässä väitöskirjassa keskityin tutkimaan lukiossa opiskelevien tyttöjen uravalintaa liittyen IT-alaan. Käytän laadullisia menetelmiä saadakseni ilmiöstä syvällistä ymmärrystä.

Tätä aihetta on tutkittu paljon, mutta aiemmasta tutkimuksesta löytyy myös aukkoja, jotka osoittivat suuntaa tälle tutkimukselle. Tutkimukseen osallistui lukiolaisia, lukion opettajia ja opinto-ohjaajia, sekä IT-alalla opiskelevia ja työskenteleviä naisia. Tämä väitöskirja tuo esiin miten vanhat ja sukupuolittuneet näkemykset vaikuttavat yhä ajatuksiimme uravalinnasta. Lukio-opinnoissa IT-opinnot jäävät ylimääräiseksi, eikä alan töistä välity tietoa, ellei nuori sitä itse etsi. Näyttää siltä, että tytöt suljetaan tahattomasti IT-alalta muiden toimesta, mutta he myös itse valitsevat näin. Lukio on paikka, jossa erilaiset diskurssit, vuorovaikutukset, ja historiat yhtyvät ja ohjaavat tyttöjä jättäytymään pois IT-alalta. Ilahduttava tulos tutkimuksestani kuitenkin on, että vaikka naisten diskurssit liittyen IT:hen ja IT-alaan ovat pysyneet pitkälti samoina, niitä myös kyseenalaistetaan, ja naiset voivat päätyä alalle eri vaiheissa elämää. Väitöskirjatyössäni hyödynsin myös oppimaani ja loin kurssin, jonka avulla pyrin muuttamaan nuorten mielikuvia IT-alasta.

Tämä väitöskirja tuo lisää ymmärrystä IT-alan sukupuolittuneisuuteen tuomalla esiin lukioikäisten tyttöjen uravalintaan vaikuttavia tekijöitä. Työ näyttää ilmiön monimutkaisen luonteen, miten vanhoja ajatusmalleja kierrätetään, miten lukioympäristö ohjaa tyttöjä tiettyyn suuntaan, ja toisaalta sen, että uravalinta on prosessi, joka voi vaihtaa suuntaa monesti. Osana väitöskirjatyötä kehitetty lukiokurssi näyttää, mitä arvoa korkeakouluyhteistyö voi luoda oppilaille ja opettajalle, ja miten heidän käsityksensä IT-alasta muuttui.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Vainionpää, F., Kinnula, M., Iivari, N., & Molin-Juustila, T. (2019). Girls’ choice: Why won’t they pick it? In ECIS 2020 Research Papers : Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems, Stockholm & Uppsala, Sweden, June 8-14, 2019. Association for Information Systems, 31.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Vainionpää, F., Kinnula, M., Iivari, N., & Molin-Juustila, T. (2020). Career choice and gendered perceptions of it – a nexus analytic inquiry. In A. Siarheyeva, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider (Eds.), Advances in Information Systems Development (Vol. 39, pp. 37–56). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49644-9_3

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Vainionpää, F., Kinnula, M., Iivari, N., & Molin-Juustila, T. (2021). Girls in IT: Intentionally self-excluded or products of high school as a site of exclusion? Internet Research, 31(3), 846–870. https://doi.org/10.1108/INTR-09-2019-0395

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Vainionpää, F., Iivari, N., Kinnula, M., & Zeng, X. (2020). IT is not for me: Women's discourses on IT and IT careers. In ECIS 2020 Research Papers: Proceedings of the 28th European Conference on Information Systems, An Online AIS Conference, June 15-17, 2020. Association for Information Systems, 39.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Vainionpää, F., Iivari, N., Kinnula, M., & Hartikainen, H. (2020). Aiming for resemiotisation: Meanings making and co-creation of value around an IT course. In ICIS 2020 : Proceedings the 41st International Conference on Information Systems, An Online AIS Conference, December 13-16, 2020. Association for Information Systems, 1318.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2916-4
ISBN Print: 978-952-62-2915-7
Issue: 759
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.