University of Oulu

Aligning outsourcing relationships: a resource portfolio approach

Saved in:
Author: Mubaraz, Syed1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229249
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-06-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 9 June 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Jari Juga
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Associate Professor Erik Sandberg
Doctor Kostas Selviaridis
Opponent: Professor Kajsa Hulthén
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to explore the resource portfolio-based alignment of outsourcing relationships in a triadic setting in logistics and supply chain context. The study defines an outsourcing type of business relationship as a strategy to acquire, integrate and utilize resources and competence. The study reviews the literature on resource-based and industrial network view and defines relationship alignment as an ongoing process of a timely and harmonious association between mutually supporting actors. The study shows that actors combine resource elements including physical assets, capital, technology, people, processes and competence to form resource portfolios. The study follows a qualitative research design with case study method. The data was collected using semi-structured interviews from a customer company, its logistics service provider and contract manufacturer. Moreover, outsourcing and operational relationships were analyzed using an abductive strategy of inquiry to determine outsourcing relationships are aligned through resource portfolios over time. The study empirically shows that at the start of an outsourcing relationship, actors mutually understand contractual resource commitment to effectively engage and utilize necessary resources and competence, using process standardization as an administrative mechanism. As the relationship proceeds, the actors monitor and adjust resource utilization against agreed benchmarks and cost limits using control as a regulatory mechanism. Actors regularly coordinate to adapt to business processes by adjusting resources and re-structuring activities to meet the business needs. As resources evolve, quick and autonomous decision-making help to add, replace or remove certain resources to modify the portfolios. The organizational culture drives the attitude of the management and employees, and weaves the resources, activities, and actors of the mutually supporting actors together creating a timely and harmonious association to achieve the desired outcomes of the outsourcing relationship. In an operational relationship, only the activities are linked. Furthermore, the study shows that incentives do not play an important role in the customer-supplier relationship.

see all

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutkia, miten resursseihin perustuva yritysten välisten ulkoistustyyppisten liikesuhteiden yhteensovittaminen tapahtuu kolmikantaisessa kumppanuusmallissa logististen toimitusketjujen kontekstissa. Työssä tarkastellaan ulkoistustyyppisiä liikesuhteita resurssien ja osaamisen hankintaan ja hyödyntämiseen perustuvan strategian kautta. Teollisten liikesuhteiden ja resurssien aiemman tutkimuksen pohjalta voidaan liikesuhteiden resurssipohjainen yhteensovittaminen määritellä jatkuvaksi prosessiksi, jolla suhteen osapuolet tukevat ja harmonisoivat yhteistyötään. Tutkimus osoittaa, että osapuolet yhdistävät monia erilaisia resurssiaineksia fyysisistä tuotteista pääomaan, teknologioihin, osaamiseen ja toiminnallisiin prosesseihin linjatakseen liikesuhdettaan. Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla logistisen toimitusketjun asiakas-, logistiikkapalvelu- ja sopimusvalmistajayrityksiltä. Liikesuhteiden resurssipohjaista yhteensovittamista analysoitiin abduktiivisesti aineiston ja teorian vuoropuhelun avulla. Tutkimus osoittaa, että ulkoistustyyppisen liikesuhteen alussa osapuolet perustavat resurssiensa yhteensovittamisen ennen muuta sopimuspohjaisille sitoumuksille niin, että resursseja voidaan kiinnittää toisiinsa ja toimintaa yhdenmukaistaa ja hallita. Kun liikesuhde kehittyy, resurssien yhdistämistä ja hyödyntämistä arvioidaan enemmän operatiivisia tekijöitä vasten ja käyttäen apuna toimintaa ohjaavia kontrollimekanismeja. Tämä tarkoittaa myös, että liikesuhteen osapuolet muuttavat ja kohdistavat uudelleen resurssejaan aiempaa enemmän. Kun resurssit tällä tavoin kehittyvät, on tärkeää pystyä päättämään niiden käytöstä tehokkaasti ja joustavasti. Liikesuhteen osapuolten organisaatiokulttuurin merkitys korostuu sekä liiketoiminnan asiantuntijoiden että johdon näkökulmasta, kun resursseja muokataan ja liitetään yhteen. Ulkoistustyyppisten liikesuhteiden tapauksessa ja tutkimuksen kontekstissa resursseja yhteen tuova toiminta nousee siten tärkeäksi, eivät niinkään esimerkiksi tilaajien ja toimittajien väliset taloudelliset kannustimet.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2924-9
ISBN Print: 978-952-62-2923-2
Issue: 119
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.