University of Oulu

Carbon-containing thermodynamic descriptions of the Fe–Cr–Cu–Mo–Ni–C system for modeling the solidification of steels

Saved in:
Author: Miettinen, Jyrki1; Visuri, Ville-Valtteri2; Fabritius, Timo2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Metallurgy Research Unit
2University of Oulu, Faculty of Technology
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229300
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Description:

Abstract

A thermodynamic Iron Alloy Database (IAD) has been developed since 2000 to provide consistent thermodynamic data for modeling of solidification of steels. This work presents the carbon containing thermodynamic descriptions of the Fe–Cr–Cu–Mo–Ni–C system, extending the two earlier publications on that database. The results suggest a good agreement of thermodynamic descriptions with measured data.

see all

Tiivistelmä

Vuodesta 2000 lähtien on kehitetty rautapohjaisten seosten termodynaamista datakantaa, IAD, jonka tarkoituksena on tuottaa yksinkertaista ja konsistenttia termodynaamista dataa terästen jähmettymisen mallintamiseen. Tämä työ esittelee systeemin Fe–Cr–Cu–Mo–Ni–C alikuvaukset hiilen osalta. Kuvaukset laajentavat aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä Fe–Al–Mn–Si–C ja Fe–Al–Cr–Cu–Mn–Mo–Ni–Si kuvauksista luotua IAD-datakantaa. Tulokset osoittavat termodynaamisten kuvausten vastaavan hyvin mitattua aineistoa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2930-0
ISBN Print: 978-952-62-2929-4
Issue: 787
Subjects: