University of Oulu

Elinvoimaa, hyvinvointia ja arjen sujuvuutta : Rovaniemen kylien maankäytön kehityskuva 2035: kuntasuunnittelun kurssi ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 2021

Saved in:
Author: Outila, Tarja1; Hentilä, Helka-Liisa1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Architecture, Oulu School of Architecture (OSA)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 39.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229447
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Description:

Esipuhe

Maankäytön suunnittelussa tulevaisuuden ennakoiminen on keskiössä. Vuonna 2020 alkanut pandemia jatkui vuonna 2021 ja sen seurauksena yhteiskunnan perusrakenteet ovat olleet rajussa muutoksessa ja mahdollisesti osin muuttuneet pysyvästi. Terveysturvallisuus, digitaalisuus, monipaikkaisuus, kestävät matkailu, etätyö, kaupan ja työn muutokset, mahdollisuudet yhteisölliseen elämäntapaan, liikkumiseen liittyvät rajoitteet ja mahdollisuudet sekä ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat kaikkien maankäytön suunnittelijoiden haasteita paikkakunnasta ja maasta riippumatta.

Lukuvuoden 2020–2021 kevään kuntasuunnittelun kurssin ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin kohdekunta oli Rovaniemi, tarkemmin Rovaniemen kylät. Kuntasuunnittelun opintojakson vastuuopettajana toimi professori Tarja Outila ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin vastuuopettajana professori Helka-Liisa Hentilä. Kevään 2021 kuntasuunnittelun opintojaksolle (15 op) osallistui 16 opiskelijaa, joista 12 arkkitehtuurin ja neljä maantieteen opiskelijaa. Yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssille (10 op) osallistui seitsemän opiskelijaa, joista neljä arkkitehtiopiskelijaa ja kolme maantieteen opiskelijaa. Kuntasuunnittelun opintojaksolla paneuduttiin kaavoittajan ja erikoiskurssilla erityisasiantuntijan rooliin kaavaprosessissa. Kuntasuunnittelun opinnot sisälsivät merkittävän luentokokonaisuuden, jossa Ympäristöministeriön Mika Ristimäki, Kuntaliiton Anne Jarva, Tampereen kaupunkiseudun Kaisu Kuusela, Pohjois-Pohjanmaan liiton Mari Kuukasjärvi, Arinan Mikko Polso, Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Heino Heikkinen, Oulun kaupungin Mika Uolamo, Kerttu Saalasti instituutin Ossi Kotavaara sekä UZ-Finland OY:n Leo Kosonen arkkitehtuurin yksikön asiantuntijoiden lisäksi luennoivat maankäytön ajankohtaisista ilmiöistä.

Tähän raporttiin on koottu erikoiskurssilla tehdyt kirjalliset selvitykset sekä kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut perusselvitykset sekä lopulliset kehityskuvat selostuksineen. Kuntasuunnittelun opiskelijat laativat neljä kehityskuvaa ryhmissä. Ounasjoen alueelle, Yläkemijoen ja Alakemijoen alueelle sekä Sodankyläntien alueelle valmistuneiden kehityskuvien tavoitevuosi on 2035. Kuntasuunnittelun opintojaksolla laadittiin myös Harava-kysely, johon sisällytettiin myös erikoiskurssilaisten kysymyksiä. Kysely lähetettiin Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallituksen jäsenille sekä entisille aluelautakuntien jäsenille. Erikoiskurssilaiset ovat arvioineet kehityskuvien vaikutuksia oman erikoiskurssin teemansa näkökulmasta.

Kiitämme Rovaniemen kylien kehittämissäätiötä mielenkiintoisesta ja konkreettisesta suunnittelutehtävästä. Kiitos Rovaniemen kaupungin viranhaltijat ja erityisesti Heli Välikangas sekä Meeri Vaarala hyvästä yhteistyöstä hankkeen aikana. Kiitämme Jarmo Huhtalaa virtuaalimaastokäyntiemme organisoinnista ja asiantuntevasta opastuksesta. Kiitämme myös Soile Puhakkaa paikkatieto-opetuksesta ja arkkitehti Jarmo Lokiota kuntasuunnittelun opintojakson harjoitustöiden ohjauksesta.

Lämmin kiitos teille opiskelijat! Olitte sitoutuneita, aktiivisia ja kehityitte opintojaksona aikana huimasti. Olette matkalla kohti asiantuntijuutta, jota tarvitaan maankäytön suunnittelijan mielenkiintoisessa ammatissa.

Toivomme, että raportti palvelee tarkoituksensa mukaisesti Rovaniemen kylien kehittämistä ja päätöksentekoa.

Professori Tarja Outila

Professori Helka-Liisa Hentilä

see all

Sisällys

Esipuhe. Tarja Outila

I Erillisselvitykset

Monipaikkaisuuden tukeminen maapolitiikan keinoin. Pauliina Järvinen

Monipaikkaisuus Rovaniemen kylissä. Anna Kupila

Kyläkaavat ja kylien kehittämissuunnitelmat. Laura Häkkänen

Hajautettu energiantuotanto. Mari-Erika Leinonen

Kestävä matkailu Rovaniemen kylissä. Anna Virtanen

Tulevaisuuden lähipalvelut. Sara Riekki

II Perusselvitykset

Ounasjoen suuralue

Taustaselvitys luonnon virkistyskäytön erityiskohteista Ounasjoen suuralueella. Taina Kelavirta

Palveluverkkoselvitys. Marjut Kariniemi

Alakemijoen alue

Väestö- ja rakennuskantaselvitys. Iina Karppinen

Liikenneselvitys. Sara Riekki

Elinkeinoelämäselvitys. Sara Riekki

Maisema- ja luontoselvitys. Johanna Vartiainen

Palveluverkkoselvitys. Jaakko Ihalainen

Sodankyläntien alue

Palveluverkkoselvitys. Stina Virta

Väestöselvitys. Juho Kekkonen

Maisema- ja luontoselvitys. Laura Häkkänen

Matkailun selvitys. Anna Virtanen

Yläkemijoen alue

Yhdyskuntarakenteen analyysi. Pauliina Järvinen

Maisema-, luonto- ja virkistysalueiden selvitys. Jonna Koivuranta

Liikenneselvitys. Maija Malmivaara

Kaupan ja palveluiden selvitys. Anna Kupila

III Kehityskuvat

Ounasjoen suuralue

Kehityskuva. Marjut Kariniemi, Taina Kelavirta, Laura Metsi, Joonas Palokangas

Vaikutusten arviointi. Pauliina Järvinen, Anna Kupila, Laura Häkkänen, Mari-Erika Leinonen, Anna Virtanen, Sara Riekki

Alakemijoen alue

Kehityskuva. Jaakko Ihalainen, Iina Karppinen, Sara Riekki, Johanna Vartiainen

Vaikutusten arviointi. Pauliina Järvinen, Anna Kupila, Laura Häkkänen, Mari-Erika Leinonen, Anna Virtanen, Sara Riekki

Sodankyläntien alue

Kehityskuva. Laura Häkkänen, Juho Kekkonen, Stina Virta, Anna Virtanen

Vaikutusten arviointi. Pauliina Järvinen, Anna Kupila, Laura Häkkänen, Mari-Erika Leinonen, Anna Virtanen, Sara Riekki

Yläkemijoen alue

Kehityskuva. Pauliina Järvinen, Jonna Koivuranta, Anna Kupila, Maija Malmivaara

Vaikutusten arviointi. Pauliina Järvinen, Anna Kupila, Laura Häkkänen, Mari-Erika Leinonen, Anna Virtanen, Sara Riekki

Liitteet

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-2944-7
ISBN Print: 978-952-62-2943-0
Issue: 21
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.