University of Oulu

Metabolic effects of early-onset menopausal transition

Saved in:
Author: Savukoski, Susanna1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229485
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-06-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 18 June 2021, at 12 noon
Tutor: Docent Eila Suvanto
Docent Maarit Niinimäki
Reviewer: Professor Hannu Järveläinen
Docent Hanna Savolainen-Peltonen
Opponent: Professor Marjo Tuppurainen
Description:

Abstract

The mean age at natural menopause is 51 years, preceded by a gradual decline of ovarian function (climacteric phase). One percent of women, however, experience menopause by the age of 40 (premature ovarian insufficiency, POI), and up to 12% experience menopause by the age of 45 (early menopause, EM). Women with POI are known to be at risk for some adverse health outcomes, especially osteoporosis and cardiovascular diseases, while less is known about the health consequences of EM. For some diseases, like diabetes, the evidence on the association of menopausal status and age at menopause is controversial.

The objective of this study was to investigate health outcomes in women experiencing menopausal transition by their mid-40s, compared to premenopausal women at the same age. The main outcomes were a cardiovascular risk profile, glucose metabolism, vitamin D status and prevalence of thyroid autoantibody positivity and dysfunction. The study population consisted of female participants from the prospective Northern Finland Birth Cohort 1966 (NFBC1966) who participated in the NFBC1966 46-year follow-up study. The 46-year-old participants were divided into two groups—climacteric and preclimacteric—based on their level of follicle-stimulating hormone (FSH) and menstrual anamnesis. The study outcomes were compared between the groups at the age of 46 and some outcomes also at the age of 31.

The study results suggest that early-onset climacteric transition is an independent risk factor for adverse changes in body composition, lipid profile, liver enzymes and insulin sensitivity. The risk for thyroid dysfunctions in climacteric women was also slightly increased, even though the prevalence of thyroid autoantibody positivity did not increase. Interestingly, the use of hormone replacement therapy (HRT) was associated with higher vitamin D status in climacteric women, as the results were adjusted with factors known to be related to vitamin D status.

In conclusion, early-onset menopausal transition should be considered a risk factor for adverse health outcomes. Healthy lifestyle habits and the use of HRT may be beneficial in reducing this risk.

see all

Tiivistelmä

Keskimäärin 51 vuoden iässä nainen saavuttaa vaihdevuodet eli menopaussin. Tätä edeltää munasarjojen toiminnan vähitellen tapahtuva hiipuminen eli klimakteerinen vaihe. Noin yksi prosentti naisista saavuttaa menopaussin alle 40 vuoden iässä (ennenaikainen menopaussi), ja jopa 12 prosenttia 40–45-vuotiaana (varhainen menopaussi). Ennenaikainen menopaussi lisää monien epäedullisten terveysvaikutusten, erityisesti osteoporoosin sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, kun taas varhaisten vaihdevuosien terveysvaikutuksista on vain vähän tutkimustietoa. Useiden sairauksien, kuten diabeteksen, kohdalla tutkimusnäyttö sairauden puhkeamisriskin yhteydestä menopaussi-ikään ei ole toistaiseksi selkeää.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 46 vuoden ikään mennessä alkavan klimakteerisen vaiheen terveysvaikutuksia: sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, sokeriaineenvaihduntaa, D-vitamiinipitoisuuksia ja kilpirauhasen autoimmuunivasta-aineiden ja toimintahäiriöiden yleisyyttä. Tutkimuspopulaatio koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 naisista, jotka osallistuivat kohortin 46-vuotisseurantatutkimukseen. Nämä naiset jaettiin kahteen ryhmään vaihdevuositilanteensa perusteella. Ryhmäjako perustui follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) arvoon ja tietoihin sen hetkisestä kuukautiskierron toiminnasta. Terveysmuuttujia verrattiin tutkimusryhmien välillä 46 vuoden ja osaa muuttujista myös 31 vuoden iässä.

Tutkimustulosten perusteella varhainen vaihdevuosien alkamisikä on itsenäinen riskitekijä epäedullisiin muutoksiin kehonkoostumuksessa, rasva-arvoissa, maksa-arvoissa sekä insuliiniherkkyydessä. Myös kilpirauhasen toimintahäiriöiden riski oli lievästi suurentunut, mutta autoimmuunivasta-aineiden esiintyvyys ei eronnut ryhmien välillä. Lisäksi todettiin, että hormonikorvaushoidon käyttö oli yhteydessä korkeampaan D-vitamiinipitoisuuteen klimakteerisilla naisilla, ottaen huomioon tunnetut D-vitamiinipitoisuuteen vaikuttavat tekijät.

Tutkimuksen perusteella varhainen vaihdevuosien alkamisikä tulisi huomioida riskitekijänä epäedullisille terveysvaikutuksille. Terveelliset elämäntavat ja hormonikorvaushoito todennäköisesti kompensoivat riskiä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Savukoski, S., Mäkelä, H., Auvinen, J., Jokelainen, J., Puukka, K., Ebeling, T., Suvanto, E., & Niinimäki, M. (2019). Climacteric Status at the Age of 46: Impact on Metabolic Outcomes in Population-Based Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 104(7), 2701–2711. https://doi.org/10.1210/jc.2018-02025

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Savukoski, S. M., Suvanto, E. T. J., Auvinen, J. P., Pesonen, P. R. O., Keinänen-Kiukaanniemi, S. M., Puukka, K. S., Ebeling, T., & Niinimäki, M. J. (2020). Onset of the climacteric phase by the mid-forties associated with impaired insulin sensitivity: a birth cohort study. Menopause, 28(1), 70–79. https://doi.org/10.1097/gme.0000000000001658

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Lumme, J. E., Savukoski, S. M., Suvanto, E. T. J., Pesonen, P. R. O., Auvinen, J. P., Sebert, S., Hyppönen, E., Järvelin, M.-R., Puukka, K. S., Herzig, K.-H., Oura, P., Ojaniemi, M., & Niinimäki, M. (2021). Early-onset climacterium is not associated with impaired vitamin D status. Menopause, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/gme.0000000000001781

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Savukoski, S. M., Niinimäki, M. J., Pesonen, P. R. O., Auvinen, J. P., Männistö, T., Puukka, K. S., Ebeling, T., & Suvanto, E. T. J. (2021). Is climacterium by the mid-40s associated with thyroid dysfunction or autoimmunity? A population-based study. Menopause, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/gme.0000000000001800

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2948-5
ISBN Print: 978-952-62-2947-8
Issue: 1617
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.