University of Oulu

Preterm birth and cardiovascular risk factors in young adulthood

Saved in:
Author: Karvonen, Risto1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4National Institute for Health and Welfare
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229522
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-06-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 12 of the Department of Paediatrics, on 11 June 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Eero Kajantie
Doctor Marika Paalanne
Reviewer: Professor Anne Monique Nuyt
Docent Jaana Pihkala
Opponent: Doctor Adam Lewandowski
Description:

Abstract

Adults born preterm (birth before 37 weeks of gestation) have several increased risk factors of cardiovascular disease, including higher blood pressure compared with peers born at term. Although more than 80% of preterm births are late preterm (34 to 36 completed weeks of gestation), it is not clear to what extent the elevated risks are present in individuals with a history of late preterm birth. The mechanisms by which preterm birth is associated with elevated risks of cardiovascular disease, such as higher blood pressure, are unclear.

The aim of this study was to investigate the association of between preterm birth, throughout its gestational age range, with blood pressure and cardiac autonomic regulation in young adulthood in three cohort studies: the ESTER Preterm Birth study, the Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults and the McMaster Cohort.

Adults born preterm had higher office-measured blood pressure, higher 24-hour ambulatory blood pressure, higher blood pressure variability, lower cardiac parasympathetic- and higher sympathetic autonomic regulation and slower heart rate recovery after exercise than their peers born at term. The higher blood pressure, increased blood-pressure variability, changes in cardiac autonomic regulation and slower post-exercise heart rate recovery seemed to be partially associated with unfavorable body composition, reduced physical activity and female sex.

Those with a history of preterm birth have higher levels of risk factors of cardiovascular disease than their peers born at term. As most of the risk factors, such as body composition and physical activity are modifiable, adults born preterm may especially benefit from promotion of healthy lifestyles and primary prevention.

see all

Tiivistelmä

Ennenaikaisesti (ennen 37. raskausviikkoa) syntyneillä aikuisilla on todettu kohonneita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä täysiaikaisena syntyneisiin verrokkeihin nähden. Ennenaikainen syntymä on yhteydessä muun muassa aikuisiän kohonneeseen verenpaineeseen. Mekanismeja, joilla ennenaikainen syntymä on yhteydessä lisääntyneisiin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin ei tunneta. Vaikka yli 80 % keskosista syntyy lievästi ennenaikaisena (34–36 raskausviikoilla), valtaosa aiemmista keskostutkimuksista on tehty hyvin tai erittäin ennenaikaisesti syntyneillä. Sitä, ovatko sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät koholla myös lievästi ennenaikaisena syntyneiden ryhmässä, on tutkittu vähemmän.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, miten eriasteinen ennenaikainen syntymä on yhteydessä aikuisiän kohonneeseen verenpaineeseen ja sydämen autonomiseen säätelyyn kolmessa eri kohorttitutkimuksessa: Pohjoissuomalaisessa ESTER-tutkimuksessa, Helsingin Pikku-K tutkimuksessa ja kanadalaisessa McMaster-tutkimuksessa.

Ennenaikaisesti syntyneillä aikuisilla todettiin korkeampi verenpaine, korkeampi 24 tunnin ambulatorinen verenpaine, suurempi verenpaineen vuorokausivaihtelu, vähentynyt parasympaattinen- ja lisääntynyt sympaattinen sydämen säätely sekä hitaampi rasituksen jälkeinen sykepalautuma. Kohonneet riskitekijät vaikuttivat olevan yhteydessä epäedulliseen kehonkoostumukseen, vähentyneeseen fyysiseen aktiivisuuteen ja naissukupuoleen.

Ennenaikaisesti syntyneillä aikuisilla on verrokkeihin nähden korkeampia sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Näitä riskejä on mahdollista ehkäistä, joten ennenaikaisesti syntyneet aikuiset voivat erityisesti hyötyä terveellisistä elämäntavoista.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Sipola-Leppänen, M., Karvonen, R., Tikanmäki, M., Matinolli, H.-M., Martikainen, S., Pesonen, A.-K., Räikkönen, K., Järvelin, M.-R., Hovi, P., Eriksson, J. G., Vääräsmäki, M., & Kajantie, E. (2015). Ambulatory Blood Pressure and Its Variability in Adults Born Preterm. Hypertension, 65(3), 615–621. https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.114.04717

  2. Karvonen, R., Sipola, M., Kiviniemi, A., Tikanmäki, M., Järvelin, M.-R., Eriksson, J. G., Tulppo, M., Vääräsmäki, M., & Kajantie, E. (2019). Cardiac Autonomic Function in Adults Born Preterm. The Journal of Pediatrics, 208, 96-103.e4. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.12.061

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Karvonen, R., Sipola, M., Kiviniemi, A. M., Tikanmäki, M., Järvelin, M.-R., Eriksson, J. G., Tulppo, M. P., Vääräsmäki, M., & Kajantie, E. (2019). Postexercise Heart Rate Recovery in Adults Born Preterm. The Journal of Pediatrics, 214, 89-95.e3. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2019.06.056

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Karvonen, R., Mathewson, K. J., Pyhälä, R., Gunn, E., Tikanmäki, M., Kiviniemi, A., Hovi, P., Andersson, S., Räikkönen, K., Van Lieshout, R., Schmidt, L., Saigal, S., Morrison, K., & Kajantie, E. (2021). Sex-specific differences in cardiac and blood pressure regulation in very and extremely low birth weight survivors: A 10-year multi-center study. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2952-2
ISBN Print: 978-952-62-2951-5
Issue: 1619
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.