University of Oulu

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten valmiudet ilmastotekoihin koulun viitekehyksessä

Saved in:
Author: Hokkanen, Teemu1; Wilén, Ella; Aarinen, Jenni;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229799
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-06-01
Description:

Abstract

Climate change is a significant societal discourse in politics and education. Climate change is being discussed in schools in increasing amounts and the prevention of climate change has become a key element in the foundational values and transversal competencies of the curriculum of general upper secondary school, which is coming into effect in the year 2021. The prevention of climate change is also brought up in the targeted learning outcomes of each subject. According to the 2018 Youth Barometer, climate change is the most concern causing factor amongst the youth and the amount of concern related to climate change has increased during the past ten years.

Climate Change in Upper Secondary Schools! -project funded by the Finnish National Agency for Education has produced this report on the readiness of Northern Ostrobothnia general upper secondary school students to take part in climate actions in the school context. The purpose of this project is to pick up the pace in general upper secondary schools’ climate work and to build a realistic, scientific research-based overview of climate change. The Faculty of Education of the University of Oulu has executed together with the project the survey analyzed in this report. Students (n = 1889) from 22 general upper secondary schools in the Northern Ostrobothnia area took part in the survey during January and February 2020. The purpose of the survey was to inquire about general upper secondary school students’ readiness to take part in different kinds of climate action.

This report compares the survey answers of general upper secondary school students of Oulu to the rest of the Northern Ostrobothnia area. The participants of the survey were divided into groups based on the physical location of the schools. The results indicate that students are generally willing to take part in climate actions. Students in Oulu seem to be slightly more willing to take part in climate actions in school context compared to the students of other areas of Northern Ostrobothnia.

see all

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelunaihe niin politiikassa kuin koulutuksessa. Ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita käsitellään myös kouluissa yhä enemmän. Vuonna 2021 voimaan astuvan Lukion opetussuunnitelman perusteissa ilmastonmuutoksen hidastaminen on osa koulutuksen arvoperustaa ja laaja-alaista osaamista. Ilmastonmuutoksen hidastamisen näkökulma tuodaan esille myös oppiainekohtaisissa tavoitteissa. Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos on eniten huolta aiheuttava tekijä nuorten keskuudessa ja huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.

Opetushallituksen rahoittama Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke on tuottanut tämän raportin lukiolaisten valmiuksista toimia ilmaston puolesta koulun viitekehyksessä. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa lukioiden ilmastotyötä ja rakentaa lukioissa realistista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tilannekuvaa ilmaston lämpenemisestä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on tuottanut yhdessä hankkeen kanssa tässä raportissa analysoidun kyselyn, johon vastasi lukiolaisia (n = 1889) 22 eri lukiosta Pohjois-Pohjanmaan alueelta vuoden 2020 tammi- ja helmikuun aikana. Kyselyn tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään lukiolaisten valmiuksia erilaisiin ilmastotekoihin.

Tässä raportissa vertaillaan Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten kyselyvastauksia ilmaston puolesta toimimisen näkökulmasta. Kyselyyn osallistuneiden jako näihin kahteen ryhmään tehtiin lukioiden fyysisen sijainnin perusteella. Yleisellä tasolla lukiolaisilla on tulosten perusteella halukkuutta ja valmiutta toimia ilmaston puolesta. Oulun lukiolaisilla näyttää olevan muihin Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisiin verrattuna hieman enemmän valmiutta ilmastotekoihin koulun viitekehyksessä.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2979-9
Issue: 17
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/