University of Oulu

The association of endometriosis on body size, pain perception, comorbidity and work ability in the Northern Finland Birth cohort 1966 : long-term effects of endometriosis on women’s overall health

Saved in:
Author: Rossi, Henna-Riikka1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230023
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-08-27
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 4 of Oulu University Hospital, on 3 September 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Terhi Piltonen
Doctor Outi Uimari
Reviewer: Docent Maarit Mentula
Docent Kari Nieminen
Opponent: Docent Päivi Härkki
Description:

Abstract

Endometriosis is a chronic, benign gynecological disorder affecting 6–10% of women. It is defined by the presence of endometrial tissue outside of the uterine cavity. Endometriosis is an estrogen-dependent condition manifesting as early as adolescence in many cases. On the other hand, the disease symptoms tend to diminish at menopause due to ovarian aging and a lowered effect of estrogen. Clinical manifestations of endometriosis are pain, infertility, and fatigue. Altogether, endometriosis causes considerable burden and decreases quality of life in affected women during their reproductive years. Although earlier studies on endometriosis-related health aspects have been conducted on reproductive-aged women, research on the effect of endometriosis on women’s health during late fertility is comparatively lacking.

The aims of this study were to investigate the association between endometriosis and body size from birth up to 46 years of age, to assess pain sensitivity and severity among women with endometriosis at late fertile age as well as the association between endometriosis and non-gynecological comorbidities. Furthermore, work ability and attachment to working life in women with endometriosis at late fertile age were also examined. The study population was derived from the Northern Finland Birth Cohorts 1966 (NFBC1966) with data linkage to several national registers.

The results showed that endometriosis was associated with lower body weight and leaner body figure at reproductive age but not in childhood nor in adolescence. At late fertile age, a significant association between lean body size and endometriosis was shown only in cases of peritoneal endometriosis, but not in other subtypes. The results of pain sensitivity analysis showed that still at late fertile age, women with endometriosis had 5.5% lower pressure pain sensitivity and 5.3% lower pressure pain tolerance, and they also had more widespread and disturbing pain, than women without endometriosis. Women with endometriosis were shown to have over twofold increased odds for non-gynecological comorbidities. The association was strongest between endometriosis and allergic, infectious, and pain-causing diseases and non-specific symptoms. Lastly, endometriosis was associated with poor work ability and higher disability days at late fertile age, but not with unemployment or early disability retirement.

Altogether, this study shows that even though endometriosis is considered a condition of reproductive age, it does seem to have health- and work-related implications up until late fertile age. Detecting endometriosis behind non-specific symptoms without long diagnostic delay is crucial in order to avoid the prolongation of symptoms. Women with endometriosis should be given more attention in terms of related comorbid conditions and targeted care with a multidisciplinary approach.

see all

Tiivistelmä

Endometrioosi on krooninen, hyvänlaatuinen gynekologinen sairaus, jota esiintyy 6–10 %:lla fertiili-ikäisistä naisista. Endometrioosi määritellään kohdun limakalvon kaltaisen kudoksen esiintymisenä kohtuontelon ulkopuolella. Endometrioosi on estrogeeniriippuvainen sairaus, ja se puhkeaa yleensä kuukautiskierron käynnistymisen jälkeen. Taudin on ajateltu sammuvan estrogeenituotannon loppuessa vaihdevuosi-iässä. Endometrioosi aiheuttaa oireena mm. kipua, hedelmättömyyttä ja väsymystä, mikä johtaa elämänlaadun heikkenemiseen erityisesti lisääntymisiässä. Aiemmat tutkimukset endometrioosin vaikutuksista naisten terveyteen ovat pääasiassa tapaus-verrokkitutkimuksia ja keskittyvät lisääntymisiässä oleviin naisiin. Väestötason tutkimukset endometrioosin vaikutuksesta naisten terveyteen hedelmällisen iän loppupuolella puuttuvat lähes kokonaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida endometrioosin ja kehon koon ja kehon muodon välistä yhteyttä syntymästä 46 ikävuoteen asti. Toiseksi tavoitteenamme oli tutkia endometrioosia sairastavien naisten kipuaistimuksia hedelmällisen iän loppupuolella, sekä endometrioosin ja ei-gynekologisten sairauksien välistä yhteyttä. Lopuksi tutkimme endometrioosia sairastavien naisten työkykyä, työttömyyttä ja varhaista eläköitymistä keski-ikään saakka. Tutkimuksen populaatio koostuu Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:sta ja aineisto on yhdistetty useisiin kansallisiin rekisteriaineistoihin.

Tulokset osoittivat, että lapsuuden ajan ruumiinrakenne on yhtäläinen endometrioosia sairastavilla naisilla verrattuna naisiin, joilla ei ole todettu endometrioosia. Hedelmällisessä iässä endometrioosia sairastavat naiset ovat hoikempia, mutta myöhäisessä hedelmällisessä iässä endometrioosin ja hoikkuuden välinen yhteys ilmeni vain naisilla, jotka sairastivat peritoneaalista endometrioosin alatyyppiä viitaten mahdolliseen endometrioosin alatyyppien välisiin eroihin patogeneesissa. Tarkasteltaessa endometrioosia sairastavien naisten kipumittausten tuloksia havaittiin, että endometrioosia sairastavilla naisilla oli 5,5 % matalampi kipukynnys ja 5,3 % matalampi maksimaalinen kivunsieto. Kipu oli myös laaja-alaisempaa ja häiritsevämpää vielä myöhäisessä hedelmällisessä iässä verrattuna naisiin, joilla ei ole todettua endometrioosia. Endometrioosia sairastavilla naisilla todettiin yli kaksinkertainen riski muihin ei-gynekologisiin sairauksiin, erityisesti allergioihin, infektioihin ja kipusairauksiin sekä autoimmuuni- ja erityyppisiin ei-spesifisiin oireisiin kuin naisilla ilman todettua endometrioosia. Lopuksi, endometrioosilla näytti olevan yhteys heikentyneeseen työkykyyn ja endometrioosia sairastavilla naisilla ilmeni enemmän sairaslomapäiviä vielä myöhäisessä lisääntymisiässä. Toisaalta lisääntynyttä riskiä työkyvyttömyyteen tai varhaiseen eläköitymiseen ei todettu.

Tutkimus osoittaa, että endometrioosilla on haitallisia vaikutuksia naisten terveyteen vielä myöhäisessä hedelmällisessä iässä. Endometrioosin varhainen havaitseminen on tärkeää asianmukaisen hoidon tarjoamiseksi ja oireiden pitkittymisen välttämiseksi. On tärkeää tarjota endometrioosia sairastaville naisille asiantuntevaa informaatiota taudin vaikutuksista heidän elämäänsä sekä moniammatillista endometrioosin kokonaisvaltaista hoitoa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Rossi, H., Nedelec, R., Jarvelin, M., Sebert, S., Uimari, O., & Piltonen, T. T. (2021). Body size during adulthood, but not in childhood, associates with endometriosis, specifically in the peritoneal subtype—population‐based life‐course data from birth to late fertile age. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/aogs.14090

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Vuontisjärvi, S., Rossi, H.-R., Herrala, S., Morin-Papunen, L., Tapanainen, J. S., Karjula, S., Karppinen, J., Auvinen, J., & Piltonen, T. T. (2018). The Long-Term Footprint of Endometriosis: Population-Based Cohort Analysis Reveals Increased Pain Symptoms and Decreased Pain Tolerance at Age 46 Years. The Journal of Pain, 19(7), 754–763. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2018.02.005

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Rossi, H.-R., Uimari, O., Terho, A., Pesonen, P., Koivurova, S., & Piltonen, T. (2021). Women with endometriosis have increased risk for several non-gynecological diseases at late fertile age – a population-based birth cohort study. Manuscript submitted for publication.

  4. Rossi, H.-R., Uimari, O., Arffman, R., Vaaramo, E., Kujanpää, L., Ala-Mursula, L., & Piltonen, T. (in press). The association of endometriosis with work ability and work life participation in late forties and lifelong disability retirement up till age 52: A birth cohort study. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/aogs.14210

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3002-3
ISBN Print: 978-952-62-3001-6
Issue: 1629
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.