University of Oulu

Head and neck cancer: patient characteristics, medical care seeking and long-term prognosis

Saved in:
Author: Väisänen, Janne1,2,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230382
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 6 of Oulu University Hospital, on 8 October 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Olli-Pekka Alho
Docent Petri Koivunen
Professor Esa Läärä
Reviewer: Docent Jussi Laranne
Doctor Anna Jouppila-Mättö
Opponent: Professor Jaakko Pulkkinen
Description:

Abstract

In head and neck cancer (HNC), survival is impaired by delay in diagnosis, recurrence of the cancer, and competing causes of death. Patient-related factors that may lead to delayed medical-care-seeking in HNC are still partly unknown. There are also limited data on recurrence patterns and outcomes after recurring HNC, and on the impact of competing causes of death on the survival of HNC patients.

The aim of this work was to assess the patient characteristics associated with delayed medical care-seeking in HNC, and to explore the patterns and outcomes in recurring laryngeal cancer (LC), the competing causes of death and their impact on survival in the long-term follow-up of patients with HNC.

There were three patient groups in this work. 85 patients with HNC were studied in terms of their characteristics and delayed medical care seeking. In 316 patients, the patterns and outcomes of recurring LC were explored. 220 patients with cancers of the oral cavity, pharynx and larynx, were studied to acquire data on competing causes of death and their impact on long-term survival.

General fear of physicians, symptoms other than pain, and patient not suspecting cancer were associated with delayed medical care-seeking. In LC, impaired physical performance status, neck metastasis in the primary phase, and non-surgical treatment were predictors of recurrence. In patients with other than local recurrence, and in recurring supraglottic tumours, survival figures were poor. Regarding competing causes of death, advanced age and high comorbidity predicted death due to non-HNC causes. T4 tumour, old age, pharynx carcinoma and advanced nodal status were predictors of HNC death. HNC patients lost a significant number of life years even if they survived their cancer. The lung was the most common site for second primary cancer after index HNC, with very high mortality.

The results of this work suggest that HNC patients are often ordinary elderly people, and symptoms indicative of HNC should not be overlooked by healthcare professionals. Also, there seems to be a need for more health education on the symptoms of HNC. In LC, sufficiently aggressive primary treatment, especially in supraglottic cancer, should be advocated. There is also a need for more studies on optimal treatment modalities in LC. HNC patients face excessive risk of mortality even if they survive their cancer, most likely because of smoking.

see all

Tiivistelmä

Pään ja kaulan syövässä ennustetta heikentävät diagnoosin viivästyminen, syövän uusiutuminen ja kilpailevat kuoleman syyt. Potilaisiin liittyvät tekijät, jotka voivat johtaa viivästyneeseen hoitoon hakeutumiseen, ovat osittain tuntemattomia. Lisäksi uusiutumien erityispiirteistä sekä uusiutumien ja kilpailevien kuolemansyiden vaikutuksista ennusteeseen on rajoitetusti tietoa.

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, onko pään ja kaulan syöpäpotilailla ominaisuuksia, jotka liittyvät viivästyneeseen hoitoon hakeutumiseen, tutkia uusiutuvan kurkunpään syövän erityispiirteitä ja ennustetta uusiutuman jälkeen sekä kilpailevien kuolemansyiden vaikutusta eliniän ennusteeseen.

Tutkittavana oli kolme potilasryhmää. Potilaan ominaisuuksia ja viivästynyttä hoitoon hakeutumista selvitettiin 85:n pään ja kaulan syöpäpotilaan aineistosta. Kurkunpääsyövän uusiutumien erityispiirteitä ja ennustetta tutkittiin 316:n potilaan aineistosta. Kilpailevien kuolemansyiden vaikutusta pitkäaikaisennusteeseen selvitettiin 220:n suu-, nielu- tai kurkunpääsyöpäpotilaan aineistosta.

Lääkäripelko, kivuttomuus, ja se ettei potilas epäillyt syöpää viivästyttivät hoitoon hakeutumista. Kurkunpäänsyövässä heikentynyt fyysinen suorituskyky, kaulan etäpesäkkeet primaarivaiheessa ja muu kuin kirurginen hoito olivat uusiutuman riskitekijöitä. Potilailla, joilla oli muu kuin paikallisuusiutuma tai uusiutuva supraglottinen kasvain, ennuste oli huono. Kilpailevien kuolinsyiden osalta korkea ikä ja liitännäissairaudet ennustivat kuolemaa muuhun kuin pään ja kaulan syöpään. T4-kasvain, korkea ikä, nielusyöpä ja kaulan imusolmukkeisiin laajalti levinnyt tauti ennustivat kuolemaa pään ja kaulan syöpään. Potilaat menettivät huomattavan määrän elinvuosia, vaikka he selvisivätkin syövästään. Keuhkot olivat yleisin toisen primäärisyövän paikka, ja kuolleisuus siihen erittäin korkea.

Työn tulokset viittaavat siihen, että pään ja kaulan syöpäpotilaat ovat usein tavallisia vanhuksia, ja terveydenhuollon ammattilaisten ei pidä sivuuttaa tyypillisiä oireita. Näyttää myös siltä, että tarvitaan enemmän terveyskasvatusta pään ja kaulan syövän oireiden suhteen. Kurkunpääsyövän, ja etenkin äänihuulitason yläpuolisten kasvainten primäärihoidon tulee olla riittävän aggressiivista. Kurkunpäänsyövän optimaalinen hoito vaatii myös lisää tutkimuksia. Pään ja kaulan syöpäpotilailla on kohonnut riski kuolla, vaikka he selviäisivät syövästään, todennäköisesti tupakoinnin takia.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Väisänen, J. A., Syrjälä, A.-M. H., Pesonen, P. R. O., Pukkila, M. J., Koivunen, P. T., & Alho, O.-P. (2014). Characteristics and medical-care-seeking of head and neck cancer patients: A population-based cross-sectional survey. Oral Oncology, 50(8), 740–745. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2014.04.009

  2. Haapaniemi, A., Väisänen, J., Atula, T., Alho, O., Mäkitie, A., & Koivunen, P. (2016). Predictive factors and treatment outcome of laryngeal carcinoma recurrence. Head & Neck, 39(3), 555–563. https://doi.org/10.1002/hed.24642

  3. Väisänen, J. A., Alho, O.-P., Koivunen, P. T., & Läärä, E. (2018). Cause-specific mortality in patients with head and neck cancer: Long-term follow-up of a population-based cohort from 1986 to 2012 accounting for competing risks. Oral Oncology, 79, 20–26. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2018.02.008

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Väisänen, J., Seppä, K., Alho ,O.-P., Koivunen, P., & Läärä, E. (2021). Second primary tumors, competing causes of death, and the years of life lost in a long-term follow-up of a population-based cohort of 220 head and neck cancer patients. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3038-2
ISBN Print: 978-952-62-3037-5
Issue: 1636
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.