University of Oulu

Optimization of treatment in DLBCL patients

Saved in:
Author: Tokola, Susanna1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230542
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 7 of Oulu University Hospital, on 29 October 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Outi Kuittinen
Professor Taina Turpeenniemi-Hujanen
Doctor Hanne Kuitunen
Reviewer: Professor Heikki Minn
Docent Riikka Nevala
Opponent: Docent Micaela Hernberg
Description:

Abstract

Approximately 1,300 patients develop non-Hodgkin lymphoma (NHL) in Finland each year. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common subtype of NHL; in 2018, a total of 661 patients were identified with this disease in Finland.

DLBCL is one of the most aggressive lymphoid cancers and, in most cases, leads to death without treatment. Rituximab has significantly improved the prognosis, and treatment is curative in 70% of patients. Nevertheless, the disease does not respond as expected to treatment or relapses soon after a complete response in some patients. The prognosis for these patients is poor. It is essential to recognize primary refractory diseases at the earliest possible stage to avoid the adverse effects of ineffective treatments and to allow intensification when needed.

Radiotherapy (RT) has long-term adverse effects that can appear years or even decades after treatment. The criteria for radiotherapy in DLBCL patients are currently unclear, and conventional criteria for RT, such as primary bulky or residual tumor, were defined in the pre-rituximab era. This study demonstrates that bulky tumor has a significant impact on the prognosis of patients with the limited-stage disease. However, RT to bulky sites was not able to improve the outcome. PET-negative bulky or residual tumor do not seem to affect the prognosis.

Hybrid positron emission tomography and -computed tomography (PET-CT) is a commonly used method for response evaluation in DLBCL and aims to identify patients with an insufficient response. However, PET-CT has a high rate of false positivity, resulting in the possibility of error. Treatment should be intensified in patients with active lymphoma tissue behind a positive PET finding, and it is therefore crucial to identify patients with PET-positivity due to other reasons. For these patients, biopsy guided by PET-CT provides more accurate information.

Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) is a rare disease. In nearly all registry-based studies, the PCNSL prognosis is dismal — with few, if any, long-term survivors. Methotrexate-based treatments have shown promising results in several phase II studies. Unfortunately, follow-up results appear to be poor, especially in the setting relapsed and refractory setting. The results of blood-brain barrier disruption treatment are promising, with tolerable adverse effects for patients with PCNSL.

see all

Tiivistelmä

Non-Hodgkin lymfoomiin sairastuu vuosittain Suomessa n. 1300 potilasta. Yleisin alatyyppi on Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL) johon v. 2018 sairastui 661 potilasta. DLBCL kuuluu nopeakasvuisiin imukudossyöpiin, jotka hoitamattomana johtavat useimmiten kuolemaan. Nykyisillä hoidoilla n. 70 % paranee. Hoidon aikana etenevässä tai nopeasti hoidon päättymisen jälkeen uusineessa tautitilanteessa ennuste on kuitenkin huono. Potilaiden ennusteen kannalta olisi tärkeää löytää ensilinjan hoidolle riittämättömästi reagoivat taudit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään tehottoman hoidon haittavaikutukset ja toisaalta voidaan tehostaa hoitoa tarvittaessa.

Sädehoidolla on pitkäaikaishaittoja, jotka voivat ilmaantua useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, hoidon jälkeen. Sädehoidon kriteerit DLBCL potilailla eivät ole tällä hetkellä yksiselitteiset ja ne on määritelty ennen rituksimabin vakiintumista. Tässä tutkimuksessa lähtötilanteessa todetulla kookkaalla (yli 7,5 cm) kasvaimella oli potilaan ennustetta heikentävä vaikutus paikallisessa tautitilanteessa, mutta sädehoidolla tälle alueelle ei voitu parantaa ennustetta. PET-TT:ssä negatiivisella jäännöskasvaimella ei ollut ennustevaikutusta.

PET-TT:tä käytetään yleisesti hoidon vastearviossa. Tavoitteena on tunnistaa potilaat, joiden tauti ei reagoi riittävästi tavanomaiselle hoidolle mutta väärien positiivisten tulosten määrä on kuitenkin korkea. Olisi tärkeää tunnistaa ne potilaat, joiden PET-positiivisuuden aiheuttavat muut syyt. Koepala jäännöskasvaimesta voi antaa lisätietoa näissä tilanteissa.

Primaari aivolymfooma (PCNSL) on harvinainen ja huonoennusteinen tautimuoto. Lähes kaikissa rekisteripohjaisissa tutkimuksissa pitkäaikaisselviytyjiä on hyvin vähän. Useat faasi II-tutkimukset ovat osoittaneet lupaavia alkuvaiheen tuloksia metotreksaatti-pohjaisella hoidolla. Seurantatulokset ovat kuitenkin olleet huonot erityisesti uusineessa tai ensilinjan hoidolle vastaamattomassa tautitilanteessa. Tässä tutkimuksessa on todettavissa, että PCNSL potilaiden veri-aivoesteen aukaisuhoidon (BBBD-hoidon) tulokset ovat lupaavia ja haittavaikutukset kohtuullisella tasolla.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kuitunen, H., Tokola, S., Siniluoto, T., Isokangas, M., Sonkajärvi, E., Alahuhta, S., Turpeenniemi-Hujanen, T., Jantunen, E., Nousiainen, T., Vasala, K., & Kuittinen, O. (2016). Promising treatment results with blood brain barrier disruption (BBBD) based immunochemotherapy combined with autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients with primary central nervous system lymphoma (PCNSL). Journal of Neuro-Oncology, 131(2), 293–300. https://doi.org/10.1007/s11060-016-2293-8

  2. Tokola, S., Kuitunen, H., Turpeenniemi‐Hujanen, T., & Kuittinen, O. (2020). Significance of bulky mass and residual tumor—Treated with or without consolidative radiotherapy—To the risk of relapse in DLBCL patients. Cancer Medicine, 9(6), 1966–1977. https://doi.org/10.1002/cam4.2798

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Tokola, S., Kuitunen, H., Turpeenniemi‐Hujanen, T., & Kuittinen, O. (2021). Interim and end‐of‐treatment PET‐CT suffers from high false‐positive rates in DLBCL: Biopsy is needed prior to treatment decisions. Cancer Medicine, 10(9), 3035–3044. https://doi.org/10.1002/cam4.3867

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3054-2
ISBN Print: 978-952-62-3053-5
Issue: 1639
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.